Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Regionernas läkemedelsstrategier

Regionernas läkemedelsstrategier

Vad händer i övergången till regionernas nya kostnads- och finansieringsansvar och hur ska regionerna förhålla sig strategiskt i övergången från det gamla till det nya?

 


Läkemedelsutredningen är inlämnad till regeringen och ute på remissrunda under våren. En av utredningens huvudförslag är att regionerna ska få fullt finansierings- och kostnadsansvar för läkemedel. Men vad kommer de verkliga konsekvenserna bli för regionerna?

I övergången till regionernas nya kostnads- och finansieringsansvar måste regionerna förhålla sig till det gamla systemet samtidigt som de måste bygga nya regionala strategier. Hur ska övergången ske från det gamla till det nya? Och hur ska alla dra åt samma håll?

Hur tänker regionerna strategisk gällande medicinteknik, ATMP och vilka hållbarhetskrav har regionerna gällande läkemedelsproduktion vid inköp för att stå riggade inför framtiden?

I Danmark arbetar man med regionala inköpsstrategier. Danska Amgros arbetar med att förse de danska sjukhusen med rätt medicin och medicinteknik till rätt pris och kvalité. Hur har danskarna lyckats med sina regionala inköpsstrategier, och vilken effekt kan man se av strategierna? 

 

Med reservation att tider och programpunkter kan komma att ändras. 

Program

 • 9.00

  Registrering och frukost

 • 9.25

  Inledning av moderator Annika Carpman, redaktör, Dagens Medicin

 • 9.30

  Panel: Vad är farhågorna, möjligheter och tankar i övergången till regionernas nya kostnads- och finansieringsansvar?

  Medverkande: Mikael Dahlqvist (S), ledamot, Socialutskottet, Lotta Håkansson, förbundsordförande, Reumatikerförbundet, Dag Larsson, senior sakkunnig policy, LIF, Mårten Lindström, ordförande i läkemedelskommittén Region Jönköpings län

 • 10.00

  Regionernas utveckling och ansvar för läkemedelsfrågor
  Enligt läkemedelsutredningen föreslås det att regionerna ska få fullt finansierings- och kostnadsansvar för läkemedel. Vad kommer detta innebära för en enskild region som Stockholm? Vad kommer det att betyda för landets övriga regioner?

  Magnus Thyberg, tf. biträdande hälso- och sjukvårdsdirektörRegion Stockholm

 • 10.25

  Kaffepaus

 • 10.45

  Nationella läkemedelsstrategin - framtidsspaning med fokus på prioriteringar
  Rätt läkemedelsanvändning till nytta för patient och samhälle är ett av de viktigaste fokusområdena i den nationella läkemedelsstrategin. Hur kan staten och regionerna arbeta integrerat för att nå bästa möjliga resultat, både för den nuvarande och framtida läkemedelsanvändningen?

  Madeleine Wallding, direktör, Centrum för bättre läkemedelsanvändning

 • 11.10

  Danmark pressar priser med regionala inköpsstrategier 
  I Danmark arbetar man med regionala inköpsstrategier för att förse de danska sjukhusen med läkemedel och medicinteknik till rätt pris och kvalité.

  I detta arbete har den danska hälso- och sjukvårdens gemensamma inköpsorganisation Amgros en central roll, genom att göra gemensamma inköp tillsammans med sjukhusapoteken. 

  På medicinområdet är erfarenheterna av gemensamma inköp goda, skriver den danska regeringen i ett reformförslag tidigare i år.

  "Det garanterar låga priser: Amgros har meddelat att verksamheten under det senaste året har säkrat rabatter på mer än 30 procent och tack vare dessa rabatter har sparat mer än 4 miljarder danska kronor”, skriver regeringen.

  Flemming Sonne, administrerende direktör, Amgros 

 • 11.50

  Lunch

 • 13.00

  Region Stockholms politiska agenda för läkemedelsområdet
  Region Stockholm inrättade i början av 2019 Vårdens kunskapsstyrningsnämnd. Denna ska leda kunskapsstyrningsorganisationen inom hälso- och sjukvården för regionen och ansvarar för regionens läkemedelsfrågor.

  Vårdutvecklingsregionrådet Ella Bohlin (KD) beskriver de strategiska prioriteringarna för regionens läkemedelsfrågor.

  Ella Bohlin, vårdutvecklingsregionråd (KD), Region Stockholm

 • 13.25

  Strategier för medicintekniska lösningar i regionerna
  Vissa nya läkemedel bygger på en kombination av aktiv substans och en medicinteknisk produkt. Hur måste regionerna tänka strategiskt kring dessa nya produkterna för att ge bästa möjliga sjukvård till sina medborgare?

  Hur ser Region Jönköpings strategier ut inför framtiden? Hur ser strategierna ut i resten av Sverige?

  Mårten Lindström, biträdande ordförande NT-rådet, överläkare medicinkliniken, länssjukhuset Ryhov, Region Jönköpings län

 • 13.55

  Fika

 • 14.20

  ATMP - Region Skånes strategier
  Vid införande av avancerade läkemedelsterapier, ATMP, som till exempel cell- och genterapi måste förändringar göras i form av ny infrastruktur och långsiktiga strategier på olika nivåer i vården. Hur arbetar Region Skåne gällande ATMP och hur ser deras strategier ut för att vara rustade inför framtiden inom dessa frågor?

  Ulf Malmqvist verksamhetschef och nodföreståndare Kliniska Studier Sverige – Forum Söder, Skånes universitetssjukhus, Region Skåne

 • 14.45

  Innovativa partnerskap i Region Västerbotten
  Region Västerbotten har arbetat fram hållbara och långsiktiga vårdlösningar genom nya innovativa partnerskap och värdebaserade ersättningsmodeller. Målsättningen har varit att skapa rätt investeringar och innovationer för regionens hälso- och sjukvård. Hur har dessa erfarenheter använts när Region Västerbotten arbetat strategiskt för att finna en effektiv väg och resultat i samband med olika läkemedelsbehandlingar, och vilka lärdomar har man dragit av detta arbete?

  Jonas Claesson, biträdande Hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Västerbotten

 • 15.10

  Miljö- och hållbarhetskrav vid upphandling
  2019 finns miljö- och övriga hållbarhetsfrågor högt på mångas agendor. Inom regionerna pågår sedan flera år ett arbete med ansvarsfull och hållbar upphandling. Hur arbetar Västra Götalandsregionen och andra regioner med att ställa och följa upp hållbarhetskrav på läkemedelsområdet? Vad görs i dag och vad finns på agendan inför framtiden?

  Lena Göransson Modigh, hållbarhetsansvarig, koncerninköp, Västra Götalandsregionen

 • 15.35

  Avslutning

Information

 • När:
  4 juni 2019
 • Målgrupp:
  Alla intresserade av läkemedelsfrågor. Personer som verkar inom privat och offentlig sjukvård.
 • Sista anmälningsdag:
  3 juni 2019
 • Plats:
  Bygget
 • Adress:
  Norrlandsgatan 11
 • Pris:
  3 095 kr + moms för prenumeranter på Dagens Medicin. 3 595 kr + moms i ordinarie pris. Dessa priser gäller endast anställda och förtroendevalda i sjukvården, företrädare för myndigheter och patienter. Deltagaravgift för övriga: 5 995 kr + moms
 • Kontakt:
  Gabriella Lundström
  deltagare@dagensmedicin.se
  076-940 30 72
 • Arrangör:
  Dagens Medicin Agenda och Läkemedelsmarknaden
 • Utställarinformation :
  Annika Östholm
  annika.ostholm@dagensmedicin.se
  0706697940

Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Redaktionschef:
Åsa Uhlin 076-626 96 62

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier