Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Reumatologidagen 2015

Raka vägen mot målet?

Välkommen till Reumatologidagen 2015. Under det kommande året presenterar Socialstyrelsen nya målnivåer för behandling av reumatiska sjukdomar och nyligen uppdaterades de nationella riktlinjerna för rörelseorganens sjukdomar.  Hur långt har vi kommit i dag, och vad  återstår att göra för att garantera en kunskaps­baserad och jämlik vård för denna stora grupp patienter? Är riktlinjer och mål rätt verktyg i en personcentrerad vård för patienter med kronisk sjukdom?

Program: 

10.00 Registrering med frukost. 

10.30 Välkommen till Reumatologidagen 2015.
Dagens moderator hälsar välkommen.

10.35 Riktlinjer och målnivåer - hur kan vården av patienter med reumatiska sjukdomar förbättras?
Uppskattningsvis 20-30 procent av alla läkarbesök i primärvården orsakas av besvär i skelett, leder och muskler. Sjukdomar i rörelseorganen får ofta stora konsekvenser och patienterna drabbas av försämrad livskvalitet i form av smärta, minskad rörlighet och sämre välmående. Socialstyrelsen publicerade 2012 nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar. En utvärdering av följsamheten till rekommendationerna i riktlinjerna publicerades i oktober 2014 och nya målnivåer tas fram under 2015. Hur långt har landstingen kommit med införandet av de nationella riktlinjerna och vilka krav kommer de nya målnivåerna att ställa på sjukvården? 
Inger Lundkvist, utredare, Socialstyrelsen.

11.00 Diskussion: Hur bidrar riktlinjer och målnivåer i vården av patienter med reumatiska sjukdomar? Vad kan bli bättre? Hur går vi vidare? 
Medverkande: Boel Mörck, verksamhetschef, reumatologkliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Inger Lundkvist, utredare, Socialstyrelsen, Anne Carlsson, ordförande, Reumatikerförbundet, Helena Möllby, klinisk utredare, Läkemedelsverket, Heidi Stensmyren, ordförande, Läkarförbundet.

11.40 Hur arbetar vi personcentrerat med patienter med kronisk sjukdom?
Sofia Ernestam, överläkare, registerhållare, Svensk reumatologis kvalitetsregister, SRQ, Valentina Bala, enhetschef, reumatologiska kliniken, Helsingborgs lasarett.

12.10 Lunch.

13.10 Hur hindrar vi onödiga vårdkostnader och lidande för patienter med sjukdomar i rörelseorganen?
Rörelseorganens sjukdomar är bland de största folksjukdomarna runt om i världen. I Sverige är rörelseorganens sjukdomar den vanligaste orsaken till ohälsa och sjukfrånvaro. Vad är egentligen priset på fel behandling och onödiga sjukskrivningar och går de att undvika? Hur utvärderar vi sjukdomstillstånd, vårdbehov och kostnader och sparar pengar och lidande?
Ida Ahlberg, hälsoekonom, institutet för sjukvårds- och hälsoekonomi.

13.35 Reumatiska systemssjukdomar – diagnoser som ställer profession och patienter på prov.
Reumatiska systemssjukdomar är allvarliga, svåra att diagnostisera och ofta med dålig prognos. Patientgruppen kräver i många fall täta sjukvårdskontakter och intensiv medicinering. Trots det finns stora kunskapsluckor kring sjukdomar som SLE, Sjögrens syndrom, systemisk skleros och myosit. Vad görs i dag på nationell nivå för att förbättra vården för patienterna?
Egidija Sakiniene, överläkare, reumatologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset. Elisabet Svenungsson, överläkare, Reumatologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.

14.10 Kaffe med tillbehör.

14.40 Symtom, behandling, diagnostisering - vad behöver patient och profession för en kunskapsbaserad vård? 
Introduktion: Johanna Berglind, patient med systemisk skleros.
Diskussion: Ralph Nisell, överläkare, Reumatologiska kliniken, Karolinska universitetssjukhuset, ordförande i Svensk reumatologisk förening, Johanna Berglind, patient med systemisk skleros, Emma Spak, ordförande, Sveriges yngres läkares förening (SYLF), ledamot i Utbildnings- och forskningsdelegationen (UFO), Sveriges läkarföbund, Birgitta Andersson (C), oppositionslandstingsråd Västmanlands läns landsting, Malena Ranch, landstingsråd, Uppsala läns landsting, Elisabet Svenungsson, överläkare, Reumatologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.

15.30 Diskussion i bikupor vid runda bord. 

15.50 Reumatologidagen 2015 avslutas. 

Information

 • När:
  17 mars 2015
 • Sista anmälningsdag :
  16 mars 2015
 • Plats:
  Stockholm, Finlandshuset
 • Adress:
  Snickarbacken 4, Stockholm
 • Pris:
  1 495 kronor + moms för prenumeranter på Dagens Medicin. Ord.pris: 1 995 kronor + moms. Dessa priser gäller endast för anställda och förtroendevalda i sjukvården. Övriga: 4 995 kronor + moms.
 • Kontakt:
  Evelina Hådén
  evelina.haden@bbm.bonnier.se
  08-409 321 84
 • Arrangör:
  Dagens Medicin i samarbete med Svensk reumatologisk förening och Reumatikerförbundet.
 • Utställarinformation:
  Dagens Medicin i samarbete med Svensk reumatologisk förening och Reumatikerförbundet.

Medarrangörer

Partner

Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Redaktionschef:
Åsa Uhlin 076-626 96 62

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier