Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Samverkansdagen 2015

Samverkansdagen 2015: Delat ansvar ny modell för gemensam nytta?

Välkommen till Samverkansdagen 2015 - en mötesplats för sjukvård och läkemedelsföretag för utbyte av erfarenheter av de första stegen mot ökad samverkan, konkreta exempel på samverkansprojekt och diskussion om nästa steg i utvecklingen.


De senaste åren har läkemedelsindustrin, sjukvården och akademin tagit en rad steg för att utveckla nya modeller och former för samverkan. Behovet av ett fördjupat samarbete drivs av flera faktorer:

 • Myndigheter och landsting vill hitta vägar att snabbare få ut nya och innovativa läkemedel utan att förlora kontrollen över kostnaderna.
 • Utvecklingen går mot att behandling med läkemedel blir allt mer skräddarsydd och riktas mot små patientgrupper, vilket ställer krav på bättre uppföljning.
 • Läkemedelsindustrin strävar efter att utveckla nya affärsmodeller som fungerar när sjukvården går från att vara produktionsstyrd till värdebaserad, det vill säga fokuserar mer på utfall och behandlingsresultat.
 • En stark beslutsamhet från politik och näringsliv när det gäller att förbättra klimatet för life science, forskning och innovation i Sverige.

Obs! Seminariet är fullbokat! Kontakta Kimberly Mattsson, kimberly.mattsson@bbm.bonnier.se för plats på väntelista.

Samverkansdagen 2015 arrangeras av Dagens Medicin Agenda i samarbete med nyhetsbrevet Läkemedelsmarknaden.

Program

 • 8.30

  Registrering med frukost.

 • 9.00

  Välkommen och introduktion
  Jonny Sågänger, redaktör Läkemedelsmarknaden inleder programmet.

 • 9.05

  Läpparnas bekännelse, eller äkta känslor? Vilket förhållande vill sjukvården ha med läkemedelsindustrin?
  Stockholms läns landsting, Region Skåne och Västra Götalandsregionen har valt olika strategier för att utveckla samverkan med läkemedelsindustrin. Hur ser läkemedelsenheterna i dessa tre landets största regioner och landsting på de samverkansprojekt som har genomförts och hur vill de utveckla samverkan med industrin på längre sikt?
  Magnus Thyberg, chef för Läkemedelsenheten, Stockholms läns landsting, Maria Landgren, läkemedelschef, Region Skåne, Nils-Peter Ekholm, Läkemedels- och hjälpmedelsenheten, Västra Götalandsregionen.

 • 9.50

  Diskussion: Var går gränsen? Hur nära får industrin komma, och på vilka villkor?
  Medverkande: Anders Lönnberg (S), life sciene-samordnare, utbildningsdepartementet, Olle Larkö, dekanus, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, Niklas Karlberg, vd Novartis, ordförande i LIF, Maria Landgren, läkemedelschef, Region Skåne, Magnus Thyberg, läkemedelschef, Stockholms läns landsting, Nils-Peter Ekholm, Läkemedels- och hjälpmedelsenheten, Västra Götalandsregionen.

 • 10.20

  Kaffe med tillbehör.

 • 10.40

  I praktiken: Så kan industrin ge stöd till förändring i sjukvården.
  Sedan några år tillbaka kan patienter med Parkinsons sjukdom vid neurologkliniken vid Karolinska universitetssjukhuset få sin behandling med Duodopa utprovad hemma med hjälp av telemedicin. Det är resultatet av ett samverkansprojekt mellan Abbvie och Innovationsplatsen vid Karolinska universitetssjukhuset. Nu går projektet vidare med stöd till fler innovativa projekt för att utveckla nya arbetsmetoder.
  Kristoffer Meyner, affärsområdeschef, Abbvie.

 • 11.00

  Blev delat ansvar till dubbel glädje för alla?
  I oktober 2014 slöt TLV och landstingen det första trepartsavtalet med ett läkemedelsföretag.  I samband med sitt beslut att de nya hepatit C-läkemedlen skulle ingå i läkemedelsförmånen för de svårast sjuka patienterna förhandlade TLV fram en överenskommelse mellan landstingen och Medivir om att dela på riskerna och kostnaderna utifrån den osäkerhet som då rådde om huruvida patienterna skulle nå virusfrihet och hur stora de totala behandlingskostnaderna skulle bli. Här berättar de som då satt vid förhandlingsbordet om sina förväntningar när avtalet slöts och vad som hände sen. Liknande avtal har senare förhandlats fram inom prostatacancer och är på väg för läkemedel mot reumatoid artrit.
  Mikael Svensson, ansvarig för förhandling och företagskontakter för landstingens samverkansmodell för läkemedel, Sveriges Kommuner och Landsting (bilden), Ann Einerth, koordinator, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, Henrik Krook, Executive Vice President, Medivir.

 • 11.30

  Diskussion: Vad ska vi ge och ta i nästa steg vid förhandlingsbordet?
  Företrädare för myndigheter, företag, landsting och politik i en diskussion om erfarenheterna av trepartssamarbetet och hur de ser att det kan utvecklas vidare.
  Medverkande: Dag Larsson (S), ordförande i sjukvårdsdelegationen, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, Mikael Svensson, ansvarig för förhandling och företagskontakter för landstingens samverkansmodell för läkemedel, SKL, Ann Einerth, koordinator, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, Henrik Krook, Executive Vice President, Medivir.

 • 12.10

  Samverkansdagen avslutas.

Information

 • När:
  23 september 2015
 • Sista anmälningsdag:
  22 september 2015
 • Plats:
  Kreugersalen, Tändstickspalatset
 • Adress:
  Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm
 • Pris:
  3 950 kr + moms för huvudmålgrupperna - anställda i sjukvården och läkemedelsföretag. Obs! Seminariet är fullbokat! Kontakta Kimberly Mattsson, kimberly.mattsson@bbm.bonnier.se för plats på väntelista.
 • Kontakt:
  Maja Florin
  maja.florin@bbm.bonnier.se
  070-6912439
 • Arrangör:
  Dagens Medicin och Läkemedelsmarknaden
 • Utställarinformation :
  Anders Axklo
  anders.axklo@bbm.bonnier.se
  070-309 05 01

Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Redaktionschef:
Åsa Uhlin 076-626 96 62

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier