Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Samverkansdagen 2017

Makten över besluten – ordnat införande och kunskapsstyrning under lupp

Både det ordnade införandet och följsamheten till nationella riktlinjer utvärderas under 2017 med flera förslag till förbättringar. Välkommen till en dag där vi reder ut och diskuterar vem som ska styra över patienternas behandling.

Program

 • 9.00

  Registrering och frukost.

 • 9.30

  Välkomna!

  Dagens Medicins moderator Ingrid Heath hälsar välkomna,

 • 9.35

  Hur ska vi vässa det ordnade införandet?

  Det ordnade införandet kan bidra till en mer jämlik läkemedelsanvändning – men fortfarande varierar patienternas tillgång till nya läkemedel över landet. Processen brister också i transparens och förutsägbarhet. Det konstaterade Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, Vårdanalys, i sin utvärdering av det ordnade införandet som presenterades för regeringen i somras. Här finns också förslag på förbättringar för att göra tillgången till läkemedel mer jämlik och kostnadseffektiv.

  Carl Lundgren, utredare, Vårdanalys.

 • 10.05

  Ogenomskinligt och ojämlikt? Patientperspektivet på det ordnade införandet.

  Det går för långsamt, är för ojämlikt – och för obegripligt. Det är patienternas omdöme om införandet av nya läkemedel. Patientrepresentanter efterfrågar bland annat mer insyn i processen med läkemedelsinförande, exempelvis oberoende fakta om läkemedel och information om vilka läkemedel som är på gång. Vad betyder Vårdanalys utredning för patienterna? Hur vill de gå vidare? 

  Andreas Hager, Stockholms lokalförening cystisk fibros, Elizabeth Bergsten Nordström, ordförande, Bröstcancerföreningarnas riksorganisation, Lise-lott Eriksson, ordförande, Blodcancerförbundet.

 • 10.25

  Paus.

 • 10.50

  Otydligt och oförutsägbart? Industrins perspektiv på det ordnade införandet.

  Processen för ordnat införande är svår att överblicka, svår att förutse och upplevs ibland som godtycklig av företagen. Vad betyder utredningen för industrin? Hur vill de gå vidare?

  Anna-Kaija Grönblad, vd, Sanofi Sverige, Charlie Grafström, market access-chef, Roche, Malin Parkler, vd, Pfizer.

 • 11.10

  Hur ska vi styra upp uppföljningen?

  Ett problem med läkemedelsinförandet är uppföljningen: det saknas data vilket begränsar möjligheten att utvärdera läkemedlens effekt. Dessutom är NT-rådets roll oklar vilket spelar roll för insynen i processen och möjligheterna att överklaga beslut, enligt Vårdanalys.  Vad betyder utredningen för landstingen, läkemedelskommittéerna och NT-rådet, och hur kan de gå vidare?

  Gerd Lärfars, ordförande i NT-rådet och läkemedelskommittén i Stockholms läns landsting, Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör, Västra götalandsregionen, Björn Wettermark, avdelningschef utvecklingsavdelningen Stockholms läns landsting, docent i läkemedelsepidemiologi, Karolinska institutet.

 • 11.30

  Nästa steg – var kan aktörerna enas?

  Aktörerna upplever trots allt att det finns stora fördelar med processen för ordnat införande. På vilka punkter kan man enas om förändringar och förbättringar? Vems ansvar blir åtgärderna?

  Charlie Grafström, market access-chef, Roche, Carl Lundgren, utredare, Vårdanalys, Gerd Lärfars, ordförande i NT-rådet och läkemedelskommittén i Stockholms läns landsting, Lise-lott Eriksson, ordförande Blodcancerförbundet, Jonathan Lind-Martinsson, enhetschef, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

 • 12.00

  Lunch.

 • 13.00

  Så gick det ordnade införandet – exemplet hepatit C.

  För tre år sedan introducerades nya effektiva läkemedel som kan bota den livshotande sjukdomen hepatit C. Läkemedlen introducerades enligt processen för ordnat införande, och i somras blev studien som granskat hur införandet gått färdig. Den visar att rekommendationerna i hög grad följdes, men det fanns viss variation i införandet över landet. Vad kan vi lära oss av utredningen?

  Pia Frisk, apotekare, Stockholms läns landsting.

 • 13.30

  Från splittring till jämlik vård - mot en tydligare kunskapsstyrning.

  Sjukvården är inte jämlik – trots mängder av initiativ att åstadkomma detta. Det var utredaren Sofia Wallströms slutsats när hon i juni presenterade sina förslag för bättre kunskapsstyrning av sjukvården. Hon föreslår bland annat att statens ansvar förtydligas och landstingens ansvar utökas för att öka genomslaget för faktisk kunskapsbaserad vård.

  Sofia Wallström, regeringsutredare.

 • 14.00

  Kaffepaus.

 • 14.30

  Och den ljusnande framtid är kunskapsstyrningens?

  En ny sammanhållen struktur för kunskapsstyrning är under upparbetning av landstingen med stöd av SKL, Sveriges Kommuner och Landsting. Målsättningen är att skapa ett stödjande system för hälso- och sjukvården som ska leda till kunskapsbaserad och jämlik vård.  18 olika programområden – från patientsäkerhet till läkemedel - ska bemannas med experter tillsatta från regionerna. Dessa ska få i uppdrag att omvärldsspana, identifiera ojämlikheter och ta fram kunskapsstöd. Till de första områdena hör kvinnohälsa och psykisk hälsa.

  Marie Lawrence, samordnare sammanhållen struktur för kunskapsstyrning, Sveriges Kommuner och Landsting.

 • 15.00

  Diskussion om framtidens kunskapsstyrning.

  Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör Västra Götalandsregionen, Lars-Torsten Larsson, avdelningschef, avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården, Socialstyrelsen, Heidi Stensmyren, ordförande Läkarförbundet, Sofia Wallström, regeringsutredare.

Information

 • När:
  29 september 2017
 • Målgrupp :
  Du som jobbar med läkemedelsinförande eller kunskapsstyrning inom vården. På läkemedelsföretag, inom landstinget eller som politiker.
 • Sista anmälningsdag :
  27 september 2017
 • Plats:
  Bonnier Conference Center
 • Adress:
  Torsgatan 21, Stockholm
 • Pris:
  3 225 kronor + moms för anställda och förtroendevalda i sjukvården och myndigheter. 6 450 kronor + moms för läkemedelsföretag. 8 450 kronor + moms för konsultföretag, advokatbyråer etc.
 • Kontakt:
  Johanna Andersson
  johanna.andersson@bbm.bonnier.se
  073 558 75 67
 • Arrangör:
  Dagens Medicin Agenda och Läkemedelsmarknaden
 • Utställarinformation:
  Christine Granvik
  christine.granvik@bbm.bonnier.se
  070-566 24 47

Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Redaktionschef:
Åsa Uhlin 076-626 96 62

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier