Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Seminarium 6 december

I biosimilarernas värld – hur agerar myndigheter, företag och sjukvård?

Biosimilarernas erövring av marknaden för biologiska läkemedel förändrar förutsättningarna för patienter, sjukvård och läkemedelsbranschen på global nivå. I Sverige håller myndigheter, sjukvårdshuvudmän och företag nu som bäst på att anpassa sig till den nya situationen. Välkommen till ett seminarium som speglar utvecklingen i dag och framåt.

 • Hur arbetar Läkemedelsverket och TLV för att sjukvården ska få ut bästa nytta av biosimilarerna?
 • Vad är landstingens strategier och spaningar?`
 • Resultaten av Nor switch-studien presenteras – vilka slutsatser kan vi dra?

Program

 • 9.30

  Registrering med kaffe.

 • 10.00

  Välkommen!

  Moderator Jonny Sågänger, redaktör Läkemedelsmarknaden, inleder dagens program.

 • 10.10

  En klok strategi för biosimilarer i svensk sjukvård.

  Läkemedelsverket har en central roll i godkännande och uppföljning av biosimilarer, och därmed för att sjukvården ska kunna genomföra omställningen på ett klokt sätt. Hur ser myndigheten på de frågor som ständigt kommer upp i diskussionen – utvidgade indikationer, kraven på klinisk dokumentation och jämförbarhet, samt behovet av uppföljning?

  Catarina Andersson-Forsman, generaldirektör, Läkemedelsverket.

 • 10.40

  Biosimilarerna vid horisonten – en spaning från landstingsperspektiv.

  Under perioden 2015-2020 går patenten ut för flera av de biologiska läkemedel som i dag står för de största läkemedelskostnaderna i sjukvården. Det här är den utveckling landstingen själva ser framför sig inom olika terapiområden.  Hur sker strategierna ut för transformationen, på nationell, regional och lokal nivå?

  Anna Bergkvist-Christensen, koordinator för horizon scanning inom NT-rådet, läkemedelsenheten, Region Skåne.

 • 11.20

  TNF-hämmarna blir förebild för framtidens omprövningar hos TLV.

  Inom Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, pågår nu omprövningar av alla subkutana TNF-hämmare inom ramen för trepartssamarbetet mellan myndigheten, landstingen och företagen. Detta kommer att sätta en ny standard för hanteringen av biosimilarer, och får stor betydelse även för originalläkemedlen. Hur påverkar det förutsättningarna för en mer jämlik vård?

  Jonathan Lind-Martinsson, enhetschef, Ylva Kalin, hälsoekonom, Sara Dalin, analytiker, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

 • 12.00

  Lunch

 • 13.00

  Företagen och biosimilarerna – strategier för framtiden.

  Biosimilarernas intåg driver fram omfattande strukturförändringar för läkemedelsindustrin i hela världen. När de mest storsäljande biologiska läkemedlen utsätts för konkurrens påverkar det framtiden för flera av de allra största företagen på marknaden. Hur ser företagen på framtiden, och hur rustar de sig?

  Margareta Olsson Birgersson, medicinsk direktör, Roche, Alexander Krujatz, nordisk vd Sandoz, Kerstin Falck, corporate affairs director, Pfizer.

 • 13.35

  Utvecklingen för biosimilarerna i realtid.

  Svensk reumatologis kvalitetsregister, SRQ, har järnkoll på utvecklingen för biosimilarerna och kan visa realtidsdata om antal switchar. Vad säger trendkurvan så här långt, och hur pekar den in i framtiden?

  Daniela DiGiuseppe, statistiker SRQ. Obs. Presentationen hålls på engelska.

 • 14.00

  Nor-switchstudien – resultat och slutsatser.

  I slutet av hösten presenteras resultaten av världens hittills mest omfattande dubbelblinda, randomiserade studie där patienter fått switcha från originalläkemedlet infliximab till en biosimilar. De patienter som ingår i studien har reumatoid artrit, spondylartrit, psoriasisartrit, ulcerös kolit, Crohns sjukdom och kronisk plackpsoriasis. Studiens huvudförfattare presenterar resultaten och sina slutsatser om hur det påverkar användningen av biosimlarer.

  Tore Kristian Kvien, professor, verksamhetschef vid reumatologiska kliniken, Diakonhjemmet Sykehus, Oslo.

 • 14.30

  Nor switch-studien från svenskt perspektiv – diskussion och kommentarer.

  Johan Askling, professor i reumatologi, Karolinska institutet, representant för SRF:s arbetsgrupp för biosimilarer, Tore Kristian Kvien, professor, verksamhetschef vid reumatologiska kliniken, Diakonhjemmet Sykehus, Oslo, Jonathan Lind-Martinsson, enhetschef, TLV, Suzanne Ahlqvist, styrelseledamot, Reumatikerförbundet.

 • 15.00

  Seminariet avslutas.

Information

 • När:
  6 december 2016
 • Sista anmälningsdag :
  1 december 2016
 • Plats:
  Tändstickspalatset, Kreugersalen
 • Adress:
  Västra Trädgårdsgatan 15
 • Pris:
  5 950 kronor för deltagare från läkemedelsföretag, 2 975 kronor för deltagare från sjukvård och myndigheter och patientorganisationer. 8 950 kronor + moms för övriga-
 • Kontakt:
  Johanna Andersson
  johanna.andersson@bbm.bonnier.se
  073 - 558 75 67
 • Arrangör:
  Läkemedelsmarknaden och Dagens Medicin Agenda
 • Utställarinformation:
  Anders Axklo
  anders.axklo@bbm.bonnier.se
  070-309 05 01

Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Redaktionschef:
Åsa Uhlin 076-626 96 62

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier