Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Sjuksköterskans dag 2017

Framtidens sjuksköterska checkar in

Den nya generationens sjuksköterskor är unga, välutbildade och ställer krav på lön, arbetsvillkor och karriärmöjligheter. Arbetsgivarna står i kö.

Ett generationsskifte pågår inom hälso- och sjukvården, vilket skapat stor sjuksköterskebrist inom många landsting och regioner med stora störningar i verksamheten. Samtidigt pågår heta diskussioner om arbetsmiljö, lönesättning och etik. Möt vårdpersonal, verksamhetschefer och politiker som berörs av omvandlingen.

 • Vad säger de nyutexaminerade sjuksköterskorna?
 • Hur kan vi skapa en hållbar kompetensförsörjning och bemanning i sjukvården?
 • Hur ser framtidens arbetsuppgifter och arbetsvillkor ut?

Program

 • 08.30

  Registrering och frukost

 • DEL 1: SJUKSKÖTERSKAN - FUNKTION, ROLL OCH YRKE

 • 08.55

  Moderator Per Hånell hälsar välkommen.

 • 09.00

  Vilken roll har sjuksköterskan egentligen?

  Ett samtal mellan två sjuksköterskor med nya och gamla erfarenheter kring sjuksköterskornas drivkrafter och förutsättningar. Vad förväntas sjuksköterskor göra och hur påverkas de av verksamhetens organisation, ledarskap och ekonomi? Hur tänker de på väg till och på väg hem från jobbet?

  Viviana Lundberg, ordförande Vårdförbundet Student, Sofia Magnusson, sjuksköterska akutmottagningen Södersjukhuset.

 • 09.30

  Hur är det att vara ny som sjuksköterska i dag?

  Överensstämde utbildningen med verkligheten? Hur är de nya kollegorna, cheferna och arbetsuppgifterna? Blir unga och nyutbildade tagna på allvar och lever de upp till de högt ställda kraven? Kan man bränna ut sig som 20-åring och vad säger äldre kollegor om att många unga får högre ingångslön?

  Julia Sundström, sjuksköterska och bloggare, Therese Kölborg, sjuksköterska, strokeenheten, Kungälvs sjukhus.

 • 10.00

  Delat ledarskap bättre ledarskap? En inblick i team- och omvårdnadsutveckling på Karolinska.

  Omvårdnadschef är en ny chefsroll i den nya temaorganisationen på Karolinska universitetssjukhuset. En omvårdnadschef inom Tema barn berättar om teamarbete och yrkesroller. Hur påverkas patienter, sjuksköterskor och läkare?

  Jacoba Wennergren, chefssjuksköterska och omvårdnadschef, Tema barn, Karolinska universitetssjukhuset.

 • 10.30

  Bensträckare

 • 11.00

  Magnetmodellen – att våga ge ökad befogenhet till sjuksköterskor

  Vad sker då sjuksköterskor får mer att säga till om både som individ och del av organisationen? I USA är magnetmodellen vanlig men relativt okänd i Norden. Konceptet kännetecknas av fjorton ”magnetiska dragningskrafter” som bland annat inkluderar medarbetarnas personliga och professionella utveckling. Den röda tråden är att omvårdnadskompetensen har en tydlig representation i kommittéer och att sjuksköterskor finns representerade på alla ledningsnivåer. 

  Torie Palm Ernsäter, sjuksköterska och sakkunnig, Svensk sjuksköterskeförening.

 • 11.30

  IKT-baserade stöd för att att stödja förvärvsarbetande anhöriga till äldre 

  En växande grupp anhöriga kombinerar att ge obetald vård, hjälp och stöd till äldre närstående vid sidan av sitt förvärvsarbete. Hur kan vi inom vård och omsorg dra nytta av informations- och kommunikations teknologi (IKT) för att stödja dessa anhöriga? Värdefulla stöd för förvärvsarbetande anhöriga, möjligheter och utmaningar, samt förslag till åtgärder för att utveckla och införa IKT-baserade stöd presenteras.

  Stefan Andersson, specialistsjuksköterska inom vård av äldre, forskare, Linnéuniversitetet, Kalmar kommun och Nationellt kompetenscentrum anhöriga. 

 • 12.00

  Lunch

 • DEL 2: ORGANISATION OCH VERKSAMHET

 • 13.00

  Sjuksköterskor på gränsen mellan kommun- och landstingsvård.

  Var går gränsen mellan sjukvård och omsorg och hur kan sjuksköterskan bidra till att skapa broar över organisationsgränserna? Var går gränserna mellan olika uppdragsgivare, variationer av sekretess och skiftande patientgrupper, och vilka hinder skapar det för att kunna ge bra vård till patienterna?

  Ulla Olsson, tidigare ordförande för Riksföreningen för medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt ansvariga för rehabilitering.

 • 13.30

  Springer vi på fel bollar?

  Finns det andra sätt att tänka på kring hälsa än den rådande inom dagens hälso- och sjukvård? Vad betyder egentligen prevention och ser alla patienten som medskapare i processen att uppnå bättre hälsa? Kan olika professioner lära av varandra och i så fall vad och hur? 

  Helena Pepa, förbundsdirektör, Fysioterapeuterna.

 • 14.00

  Osteoporossköterskor i primärvården – ”task shifting” i praktiken

  Region Gävleborg har drivit ett osteoporosprojekt under drygt två år, där huvudfokus varit att bygga en frakturkedja. Den bygger på fysioterapeuter som osteoporoskoordinatorer på sjukhusen och distriktssköterskor som arbetar som osteoporossköterskor i primärvård. De nya funktionerna har inneburit att fler osteoporospatienter fångas upp, utreds och behandlas. Arbetssättet är ett framgångsrikt exempel på task shifting, där traditionella läkaruppgifter utförs av annan personal.

  Åsa Linder, sjuksköterska och projektledare, Monica Sundin, osteoporossköterska, Osteoporosprojekt Region Gävleborg.

 • 14.30

  Eftermiddagskaffe med tillbehör.

 • 15.00

  Att ge utbildning som säkrar god omvårdnad

  Hur betydelsefull är utbildning för att kunna ge god omvårdnad? Vad är kunskap och vad är empati? Hur kombinerar man värdegrund med verksamhet?

  Unn-Britt Johansson, sjuksköterska, professor och dekan vid Sophiahemmet högskola i Stockholm.

 • 15.30

  Debatt: Bättre eller sämre för sjuksköterskorna idag?

  Vad säger politikerna om sina egna partiers beslut och prioriteringar? Det har gått ett år sedan de möttes och under tiden har debatten om sjuksköterskornas arbetsvillkor rasat vidare. Är det bättre eller sämre nu och har de inbjudna politikerna från S, L, V och M något att skämmas för eller vara stolta för?

  Jessica Ericsson (L) 1:e vice ordförande, landstingsstyrelsens personalutskott, Stockholms läns landsting, Eva Olofsson (V) ledamot, hälso- och sjukvårdsstyrelsen, Västra Götalandsregionen, Peter Carpelan (M), forsknings- och personallandstingsråd, Stockholms läns landsting, Karin Lundström (S), ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden, Västerbottens läns landsting.

 • 16.15

  Seminariet avslutas.

Information

 • När:
  27 september 2017
 • Målgrupp :
  Sjuksköterskor, verksamhetschefer inom hälso- och sjukvården, myndigheter som har ansvar för hälso- och sjukvård, medicinsk media, patientorganisationer, forskare samt fackliga organisationer med fokus på vård.
 • Sista anmälningsdag :
  26 september 2017
 • Plats:
  Bonnier Conference Center
 • Adress:
  Torsgatan 21, Stockholm
 • Pris:
  3 095 kr + moms för prenumeranter på Dagens Medicin. 3 595 kr + moms i ordinarie pris. Dessa priser gäller för dig som är anställd eller förtroendevald i sjukvården, företrädare för patienter, myndigheter eller forskning. Övriga: 4995 kr + moms.
 • Kontakt:
  Johanna Andersson
  johanna.andersson@bbm.bonnier.se
  073 - 558 75 67
 • Arrangör:
  Dagens Medicin Agenda
 • Utställarinformation:
  Christine Granvik
  christine.granvik@dagensmedicin.se
  070-566 24 47

Utställare

Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Redaktionschef:
Åsa Uhlin 076-626 96 62

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier