Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Sjuksköterskans dag

I nöd och lust: Rådslag för att hejda flykten från sjukvården

Välkommen till Sjuksköterskans dag 2016. Vad krävs för att hejda kompetensflykten från sjukvården?

I dag saknas fler än 2000 sjuksköterskor på landets sjukhus och flera hundra vårdplatser hålls stängda på grund av sjuksköterskebristen. Lyssna till dem som har lyckats skapa långsiktiga lösningar för hållbara arbetsplatser med karriärmöjligheter, ta del av aktuell forskning och möt beslutsfattare på nationell och regional nivå. Vilka satsningar vill de göra för att vinna tillbaka sjuksköterskorna till vården?

Program

 • 09.00

  Registrering med frukost.

 • 09.30

  Moderator hälsar välkommen.

 • 09.35

  Hur ser regeringens satsning på sjuksköterskor ut – i dag och i framtiden?

  Högre lön, bättre arbetsvillkor och arbetsmiljö och bemanning är några faktorer som sjuksköterskorna lyfter upp som prioriterade frågor för att skapa fungerande arbetsplatser inom sjukvården. Men vilka satsningar är staten beredda på att göra och vilket ansvar vill staten ta när det gäller bemanningsfrågan och kompetensförsörjningen inom vården?

  Agneta Karlsson (S), statssekreterare, socialdepartementet.

 • 10.10

  Hur går vi vidare med Göran Stiernstedts utredning "Effektiv vård"?

  Göran Stiernstedts utredning Effektiv vård, som presenterades i början av året visade tydligt att kostnaderna för svensk vård skenar och att det inte endast beror på resursbrist utan även på att resurserna används fel. Bland annat lyfter utredningen fram förslag där sjuksköterskeutbildningen bör förändras, det ska läggas mer fokus på primärvården, arbete på obekväm arbetstid ska belönas och det ska även erbjudas arbetstidsförkortning. Men vad krävs för att omsätta ord till handling?

  Ann Johansson, vice ordförande, Vårdförbundet, Ida Kåhlin, ordförande, Sveriges arbetsterapeuter, Sofia Wallström, särskild utredare, generaldirektör, Tandvård- och Läkemedelsverket, Kunskapsstödsutredningen, Emma Spak, ordförande Sveriges Yngre Läkares Förening, Mikaela Javinger, psykiatrikommunikatör, föreläsare och skribent med egen erfarenhet av psykiatrin som patient, Sofia Persson, ordförande, Vårdförbundet Student.

 • 10.45

  Paus.

 • 11.15

  Kan bättre ledarskap för omvårdnad och Magnet-modellen hejda sjuksköterskeflykten?

  I dag kämpar många verksamheter med besparingar, resursbrist och brist på utbildningstillfällen, vilket ofta leder till dålig vårdkvalitet och bristande säkerhet. Dessa verksamheter har ofta hög omsättning av sjuksköterskor och sjuksköterskebrist. För att vända utvecklingen krävs genomtänkta förändringar som skapar goda förutsättningar för att ge omvårdnad av hög kvalitet och möjlighet till professionell utveckling. En lärorik modell för en sådan förändring är Magnet hospital-certifierade sjukhus i USA. Kan vi lära av Magnet-modellen i Sverige för att hindra sjuksköterskeflykten? Vad skulle krävas av den svenska sjukvården

  Helena Ullgren, samordnande kontaktsjuksköterska, huvud-halscancer, , specialistsjuksköterska i onkologi, onkologiska kliniken, Karolinska universitetssjukhuset, representant för Sjuksköterskor inom cancervård, Torie Palm Ernsäter, sjuksköterska, magister i omvårdnad, sakkunnig kvalitet-och vårdutveckling, Svensk sjuksköterskeförening.

 • 11.45

  Ett kritiskt perspektiv på fortbildning - mer ”fort” än ”bildning”?

  Fortbildning är viktig för organisationer och anses vara ett strategiskt verktyg för att möta, bemästra och skapa förändringar. Forskning kring fortbildning kretsar ofta kring pedagogiska lösningar eller lärande där fortbildning uppfattas som något neutralt. Resultat från en ny avhandling lyfter upp forskning om fortbildning från ett maktperspektiv och från ett retoriskt perspektiv. Hur ser vi på fortbildning med ett kritiskt förhållningssätt?

  Maria Forss, fil dr, examensansvarig för Masterprogram Hälsofrämjande, Arcada, Helsingfors.

 • 12.15

  Lunch.

 • 13.15

  Tydliga karriärvägar för sjuksköterskor – ett vinnande samarbete?

  Neurologiska kliniken i Linköping har i samråd med klinikens sjuksköterskor utvecklat en tydlig karriärväg med tydliga steg av utbildning, ansvars- och löneutveckling. För sjuksköterskan innebär det halvtidsstudier i två år med heltidslön där sjukvården erbjuder finansiering och kompetensstöd för utbildningen. Efter examen blir man specialistsjuksköterska med en tydlig profilering. Lönesteget är påtagligt. Något som har visat sig vara ett vinnande samarbete för bägge parter.

  Patrick Vigren, verksamhetschef, neurologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping, med flera.

 • 13.45

  Arbetsgivare blir attraktiva när personcentrerad vård och salutogent förhållningssätt genomsyrar verksamheten.

  När Sandrinoparken, ett nytt boende för äldre med demenssjukdom, öppnade i januari var söktrycket på tjänsterna högt. Man fick närmare fyrahundra sökande undersköterskor från hela landet, det fanns även ett stort intresse för sjukskötersketjänsterna.
  Det unika med Sandrinoparken är att man arbetar utifrån ett salutogent förhållningssätt där arbetet utgår från de boendes behov. Man arbetar bland annat utifrån ÄBIC (äldres behov i centrum). Sång, musik och rörelse är ytterligare en metod som präglar verksamheten. Sandrinoparken har även tagit fasta på anhörigstöd, att medarbetare deltar i utvecklingen och sätter de äldres behov i centrum. Teamarbete med alla professioner ses även som en framgångsfaktor. Personcentrerad vård och salutogent förhållningssätt går som en röd tråd genom hela verksamhetens delar.

  Marie Archibald, sjuksköterska och Josephine Lindblom, undersköterska, Sandrinoparken.

 • 14.15

  Vad krävs för att skapa hållbara arbetstider som främjar hälsa och säker vård?

  Vård och omsorg är fortfarande den sektor som har störst andel sjukskrivna och i en undersökning från försäkringskassan är sjuksköterskor var sjätte mest sjukskrivna yrkesgruppen i Sverige. Arbetstidsforskning med fokus på sjuksköterskeyrket, bland annat LUST-studien har belyst problematiken med korta vilotider, som en faktor som påverkar hälsa och säkerhet hos de anställda. Ta del av arbetstidsforskning som diskuterar och ger exempel på hur man skapar hållbara arbetstider som främjar personalens hälsa och möjligheter att bedriva patientsäker vård.

  Anna Dahlgren, forskare, fil dr, Karolinska institutet.

 • 14.45

  Kaffe med tillbehör.

 • 15.10

  Rådslag för sjuksköterskor: Så skulle vården se ut om vi fick bestämma.

  Under våren presenterade Sveriges Kommuner och Landsting siffror som visar på att kostnaden för bemanningssjuksköterskor ökar konstant. En kostnad som i dag landar på en miljard kronor. Hur skulle dessa pengar kunna användas för en mer långsiktig satsning på vården i allmänhet och sjuksköterskorna i synnerhet?

  Samling för rådslag med framtagning av konkreta idéer och förslag för hur man ska satsa på sjukvården, politikerna får sedan besvara förslagen och idéerna i efterföljande politikerpanel.

 • 15.40

  Vad vill politikerna göra för att vinna tillbaka sjuksköterskorna till sjukvården?

  Christoffer Bernsköld (S) ordförande, hälso-och sjukvårdsnämnden Region Östergötland, Peter Carpelan (M), forsknings- och personallandstingsråd, Stockholms läns landsting, Eva Olofsson (V), ledamot, hälso- och sjukvårdsstyrelsen, Västra Götalandsregionen, Jessica Ericsson (L), 1:e vice ordförande, landstingsstyrelsens personalutskott, Stockholms läns landsting.

 • 16.30

  Dagen avslutas.

Information

 • När:
  28 september 2016
 • Målgrupp :
  Alla med intresse för frågor som rör utvecklingen av vården
 • Sista anmälningsdag :
  26 september 2016
 • Plats:
  Bonnier Conference Center
 • Adress:
  Torsgatan 21, Stockholm
 • Pris:
  2 995 kr + moms för prenumeranter på Dagens Medicin. 3 495 kr + moms i ordinarie pris. Dessa priser gäller för dig som är anställd eller förtroendevald i sjukvården, företrädare för patienter, myndigheter eller forskning. Övriga: 4 995 kr + moms.
 • Kontakt:
  Johanna Andersson
  koncept@bbm.bonnier.se
  073 - 558 75 67
 • Arrangör:
  Dagens Medicin Agenda
 • Utställarinformation:
  Annika Östholm
  annika.ostholm@dagensmedicin.se
  0706-69 79 40

Utställare:

Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Redaktionschef:
Åsa Uhlin 076-626 96 62

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier