Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Sjuksköterskans dag 2018

Med rätt kompetens och erfarenhet mot framtiden

Hur ska man hålla en hel yrkeskarriär och vilka möjligheter finns med rätt kompetens, erfarenhet och ledarskap? Välkommen till Sjuksköterskans dag 2018 och ta del av lärdomar, erfarenheter och praktiska verktyg som är användbara att använda för ditt dagliga arbete. 


Åldersmedvetet ledarskap, en bra yrkesintroduktion, ett tvärprofessionellt lärande för patientsäkerheten, arbetstidernas betydelse för hälsa, återhämtning och säkerhet är områden som stärker sjuksköterskornas möjligheter inom yrket.

Vad kan vi lära av organisationer som ligger i framkant med arbetet att förbättra framtiden för dagens sjuksköterskor och vad säger den senaste forskningen inom patientsäkerhet, ledarskap och kompetensförsörjning?

Program

 • 8.50 Registrering och frukost

 • 9.25 Inledning av moderator

 • 9.30 Rätt yrkesintroduktion för sjuksköterskor

   

  Yrken med höga emotionella krav som utsätts för hög eller långvarig stress i början av sin karriär kan få negativa konsekvenser senare i livet.  Erfarenheter från den tidiga karriären har stor betydelse för framtid hälsa och en professionell utveckling senare i livet. Men hur stor påverkan har yrkesintroduktionen för sjuksköterskor för dess fortsatta karriär och ett hållbart arbetsliv? Och vilka faktorer påverkar de första månaderna i yrket som kan avgöra senare val inom arbetslivet?

   

  Petter Gustavsson, professor, Institutionen för klinisk neurovetenskap, avdelningen för psykologi, Karolinska Institutet , 

  Ann Rudman, projektledare, Institutionen för klinisk neurovetenskap, avdelningen för psykologi, Karolinska Institutet 

 • 10.00 Åldersmedvetet ledarskap - ta till vara på kompetens 

  Åldersmedvetet ledarskap kan få fler att vilja arbeta längre. Hur kan man som organisation behålla och vidareutveckla sjuksköterskor, och hur gör man i praktiken för att få fler äldre att både kunna och vilja arbeta längre. Hur ska man som organisation utgå från äldres behov, anpassa organisationens förutsättningar som normer, ledning, arbetsmiljö och dagliga arbetsuppgifter.

  Rebecka Arman, universitetslektor, Göteborgs universitet 

 • 10.30 Kaffe

 • 10.50 Hur lyckas man med kompetensförsörjningen?

  10 procent i veckan för kompetensutveckling, 10 procent för personlig utveckling och 80 procent av arbetstiden läggs på kliniskt arbete. Så ser fördelningen av arbetstiden ut för personalen på Medicinkliniken i Borås och Ortopedkliniken i Trollhättan. Genom projektet Kompetensförsörjning Akutplan och 80:10 har verksamheterna sänkt sin personalomsättning och sjukfrånvaro, och redan efter några månader kan man se tydliga resultat. Av vilken anledning startades detta projekt, hur har arbetet gått, vilka metoder har man använt? Få lärdomar, insikter och resultat av två kliniker som satsar på arbetsmiljön.

  Anna Angenete, verksamhetsutvecklare, medicinkliniken, Södra Älvsborgs Sjukhus 
  Arvin Yarollahi , verksamhetschef, ortopedkliniken, NU-sjukvården  
  Peter Bolin, avdelningschef, ortopedkliniken, NU-sjukvården 
  Anna Westman, projektledare, ortopedkliniken, NU-sjukvården 

 • 11.20 Kompetensens betydelse för patientsäkerheten

  Vad är känt av dagens forskning om kompetensens betydelse för patientsäkerhet. Hur bygger vi upp långsiktigt utveckling i Svensk sjukvård.

  Oili Dahl, Leg. sjuksköterska, med dok.Utbildningschef omvårdnad, Perioperativ Medicin och Intensivvård (PMI), Karolinska Universitetssjukhuset, vice ordförande, Svensk sjuksköterskeförening

 • 11.50 Lunch

 • 12.50 Förhindra vårdskador innan de uppstår - patientsäkerhet i realtid 

  Hur kan man förhindra vårdskador och anpassa vårdinsatser för patienten och dess anhöriga i realtid och samtidigt öka patientsäkerheten? Verksamheten Medicin, geriatrik och akutmottagning på Sahlgrenska universitetssjukhuset har vidareutvecklat den så kallade PiR-metoden. Metoden är lärande och vårdteamet arbetar i realtid. Genom journalgranskning identifieras vårdskador och kvalitativa frågor som omvårdnadsprocessen, personcentrerat arbetssätt och läkemedelsrelaterade frågor studeras. Granskning och återkoppling sker i realtid, vilket gör att vårdteamet kan ge den bästa möjliga vården för patienten som gör skillnad redan samma dag.

  Anna Gyberg, verksamhetsutvecklare och doktorand, Medicin, geriatrik och akutmottagning östra, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
  Eva-Karin Elkjaer, sjuksköterska/Verksamhetsutvecklare, Medicin, geriatrik och akutmottagningen östra, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • 13.20 Arbetstidernas betydelse för hälsa, säkerhet och återhämtning

  Stress påverkar påtagligt yrken som arbetar exempelvis skift och natt. Stress kan påverka sömnen negativt vilket kan leda till en negativspiral. Vilken betydelse har arbetstider för sjuksköterskors hälsa, säkerhet och återhämtning?

  Göran Kecklund, professor, Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet
  Sofia Westerlund, forskningsassistent, Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet

 • 13.50 Kaffepaus

 • 14.15 Attraktiv arbetsgivare – vad måste till? 

   

  Möjlighet till introduktionsår, en tydlig kompetensplan, betald vidareutbildning och möjligheter för forskning är några av satsningarna Linköpings universitetssjukhus ger sina anställda sjuksköterskor. Hur blir man en attraktiv arbetsgivare inom vården, och vad krävs av arbetsgivaren föra att behålla och rekrytera ny kompetens? 

   

  Susanne Kvarnström, HR-strateg, Region Östergötland 
  Åsa Dahl, vårdenhetschef Neurokirurgiska kliniken Universitetssjukhuset i Linköping
  Ola Jishammar, HR-chef Sinnescentrum Universitetssjukhuset i Linköping

   

 • 15.15 Är yrket fortfarande ett kall? 

  Sjuksköterskor ­- yrkesgruppen i vårdens centrum som det ständigt finns för få av på landets sjukhus. Är det så att sjuksköterskans arbete ännu inte ses som ett vanligt yrke utan fortfarande betraktas som ett kall? Behöver medvetenheten om yrkesrollen öka och kulturen inom sjukvården moderniseras? Hör om yrkets historia och och dess betydelse för sjuksköterskornas ställning på arbetsmarknaden idag.

  Sara Heyman, journalist, sjuksköterska och författare till boken Sjukt,syster!

   

 • 15.45 Dagen avslutas 

  Detaljer i programpunkter och tider kan ändras.

Information

 • När:
  25 september 2018
 • Sista anmälningsdag:
  21 september 2018
 • Plats:
  Bonnier Conference Center
 • Adress:
  Torsgatan 21, Stockholm
 • Pris:
  3 095 kr + moms för prenumeranter på Dagens Medicin. 3 595 kr + moms i ordinarie pris. Dessa priser gäller endast anställda och förtroendevalda i sjukvården, företrädare för myndigheter och patienter. Deltagaravgift för övriga: 5 995 kr + moms
 • Kontakt:
  Gabriella Lundström
  gabriella.lundstrom@dagensmedicin.se
  076-940 30 72
 • Arrangör:
  Dagens Medicin Agenda
 • Utställarinformation :
  Annika Östholm
  annika.ostholm@dagensmedicin.se
  070-669 79 40

Utställare

Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Redaktionschef:
Åsa Uhlin 076-626 96 62

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier