Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Sjuksköterskedagen

Hallå, framtidens sjuksköterska - är vården redo för dig?

Välkommen till Sjuksköterskans dag 2015 som diskuterar hur vi skapar attraktiva arbetsplatser och sjuksköterskans uppdrag i framtidens vård.

Inställda operationer, stängda avdelningar och en allt mer pressad arbetssituation är vardag i svensk sjukvård i dag. Det är konsekvensen av den alarmerade bristen på sjuksköterskor, särskilt specialistsjuksköterskor, som råder i hela landet. Hur råder vi bot på sjuksköterskebristen?

 • Vad betyder sjuksköterskebristen för patientsäkerheten?
 • Hur får vi framtidens sjuksköterskor att vilja stanna i sjukvården?
 • Hur påverkar utvecklingen inom digital hälsa sjuksköterskans roll och uppdrag?

Program

 • 9.00

  Registrering med kaffe och smörgås.

 • 9.30

  Moderator hälsar välkommen.

 • 9.35

  Hur tar vi tillvara på sjuksköterskans kompetens?

  Det pågår just nu flera granskningar av sjukvårdens styrning och organisering. Bland annat kommer Göran Stiernstedt vid årsskiftet presentera sin utredning av hur resurserna inom hälso- och sjukvården kan effektiviseras. Vad är budskapet till vården – vilka förändringar måste göras för att åstadkomma konkreta resultat?

  Göran Stiernstedt, nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande.

 • 10.00

  Vem behövs och vem vill arbeta i framtidens sjukvård?

  År 2035 kommer det att saknas 15 000 specialistsjuksköterskor om ingenting görs, visar en rapport från Vårdförbundet . Sveriges Kommuner och Landsting har konstaterat att det behövs runt 233 000 nya medarbetare inom olika yrkesgrupper inom vård och omsorg till 2023 om inga förändringar i arbetssätt och bemanning görs. Hur skapar vi en attraktiv arbetsplats för professionen? Vad kommer att krävas av framtidens anställda i vården?

  Introduktion: Johan Larsson, vice ordförande, Vårdförbundet.

  Diskussion: Johan Larsson, vice ordförande, Vårdförbundet, Sofia Persson, ordförande, Vårdförbundet Student, Hans Karlsson, chef, avdelningen vård och omsorg, Sveriges Kommuner och Landsting, Lena Johansson, sjukhuschef, Hallands sjukhus, Birgitta Nordvall (KD), ledamot i landstingsfullmäktige, Västerbottens läns landsting, Karin Rågsjö, (V), ledamot, Socialutskottet.

 • 10.40

  Paus.

 • 11.00

  Går det att förbättra vården och samtidigt spara pengar?

  Studier visar att prestationsersatt förbättringsarbete minskar personalens fokus på själva förbättringsarbetet och i stället sätter mer fokus på den ekonomiska vinningen. Förbättringsarbete är en del av ekonomin och ekonomin är en del av förbättringsarbetet. Samtidigt får ekonomin inte tränga undan drivkraften att arbeta med förbättringar. Hur kan förbättringsarbete planeras så att det blir meningsfullt för både patient och personal, samtidigt som det är resurseffektivt för organisationen?

  Ann-Charlotte Norman, fil. dr, Jönköping Academy for Improvement in Health and Welfare, Högskolan i Jönköping.

 • 11.30

  Hur påverkar vårdvalet professionernas arbete?

  I höst presenteras en studie där man har tittat på konsekvenserna av införandet av vårdval i ortopedisk specialistvård, sett ur läkare och sjuksköterskors perspektiv. Hur påverkas professionens beteenden och motivation av styrmodellen? Vad vet vi om styrningens effekter på vårdpersonalen och hur vet vi vilka faktorer som faktiskt motiverar hälso- och sjukvårdspersonal? Sara Korlén, doktorand på Karolinska Institutet presenterar de viktigaste resultaten från studien.

  Sara Korlén, doktorand, Karolinska Institutet.

 • 12.00

  Lunch.

 • 13.00

  Trivs sjuksköterskorna bättre på framtidens vårdavdelning?

  2014 startade projektet Framtidens vårdavdelning på Sahlgrenska universitetssjukhuset Östra. Projektets syfte har varit att spåra de onödiga tidstjuvarna i vården, frigöra mer tid till patienterna och utforma ett mer effektivt och patientsäkert arbetssätt där professionernas kompetenser tas tillvara på nya och bättre sätt. Vårdavdelningen har arbetat efter en modell med tre övergripande mål; ökad patientupplevd kvalitet, skapa en attraktiv arbetsplats samt arbeta kostnadseffektivt? Vad visar utfallet hittills?

  Yvonne Berger, projektledare, Madeleine Rask, sjuksköterska, båda från framtidens vårdavdelning, Sahlgrenska universitetssjukhuset Östra.

 • 13.30

  Vad blir sjuksköterskans nya roll i den digitaliserade vården?

  Vilka krav ställs på sjuksköterskor när vården digitaliseras och flyttar ut från sjukhusen, in i människors hem? Den pågående digitaliseringen omfattar allt från trygghetssystem till sensorer och robotar som har blivit en allt större del i sjuksköterskans dagliga arbete.  Ett led i utvecklingen är att skapa nya samarbeten, mellan bland annat sjuksköterskor och ingenjörer för att skapa en hälsoinriktad vård i människors hem. Hur kan även den välinformerade medborgaren och patienten inkluderas i utformningen av vården med ökat inflytande och delaktighet?

  Britt Östlund, professor i teknisk vårdvetenskap, Kungliga tekniska högskolan, Skolan för teknik och hälsa.

 • 14.00

  Vad är framgångsfaktorerna bakom en attraktiv arbetsplats?

  Organisationer som attraherar, motiverar och behåller duktiga chefer och medarbetare skapar långsiktigt bättre resultat än de som inte gör det. Är utmaningen större än för andra sektorer? Vad är det egentligen för olika faktorer som lockar sjuksköterskor till arbetsplatsen? Vad finns det för drivkrafter och hur tar vi tillvara på deras kompetens? Finns det hämmande faktorer? Hur får vi upp frågan om attraktiv arbetsplats på sjukhusledningens agenda?

  Stina Ramberg Dahl, konsultchef, IC Quality.

 • 14.30

  Sjuk sköterska och sund soldat - vad har vården att lära från försvaret?

  Anställda i välfärdssektorerna vård, skola och omsorg löper högre risk att hamna i psykisk ohälsa än andra. För att skapa ett friskt arbetsliv behövs friska medarbetare – men hur lyckas vi med det? Vad krävs för att skapa friskare arbetsplaster och långsiktigt hållbara medarbetare? Vilka faktorer gör en organisation som försvarsmakten till en attraktiv arbetsplats med låga sjukskrivningstal?

  Klas Eksell, stf personaldirektör, Försvarsmakten.

 • 15.00

  Sjuksköterskedagens del 1 avslutas.

  Dagen fortsätter med en inspirationseftermiddag och ett jobbtorg för sjuksköterskestudenter, termin 6. Möt framtidens sjuksköterskor!

 • Programmet tll Sjuksköterskans dag del 2 hittar du här.

Information

 • När:
  21 oktober 2015
 • Målgrupp :
  Alla med intresse för frågor som rör utvecklingen av vården.
 • Sista anmälningsdag :
  20 oktober 2015
 • Plats:
  Bonnier Conference Center
 • Adress:
  Torsgatan 21, Stockholm
 • Pris:
  Sjuksköterskans dag del 1: 2495 kr + moms. Endast för anställda och förtroendevalda i sjukvården, på myndigheter och högskolor samt företrädare för patienter. Övriga: 3 995 kr + moms. Sjuksköterskans dag del 2: Kostnadsfritt. Endast för sjuksköterskestudenter.
 • Kontakt:
  Kimberly Mattsson
  kimberly.mattsson@bbm.bonnier.se
  073-558 6582
 • Arrangör:
  Dagens Medicin Agenda
 • Utställarinformation:
  Anders Axklo
  anders.axklo@dagensmedicin.se
  0703-09 05 01

Arrangör:

Partner:

Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Redaktionschef:
Åsa Uhlin 076-626 96 62

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier