Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Sjukvården och biosimilarerna

Sjukvården och biosimilarerna – att switcha eller inte switcha?

Välkommen till årets seminarium där vi följer biosimilarernas intåg från sjukvårdens perspektiv. Kliniska erfarenheter av de första biosimilarerna inom reumatologin är nu tillgängliga, och allt fler biosimilarer kommer att introduceras inom nya terapiområden de närmaste åren. Vad kommer effekterna att bli för sjukvården?

 • Hur möter de olika regionerna och landstingen biosimilarernas intåg? Finns det behov av en nationell strategi?
 • Hur bedöms och hanteras biosimilarerna i den kliniska verksamheten? Vilka erfarenheter finns från introduktionen av infliximab, den första biosimilaren bland TNF-hämmarna?
 • Vilka krav finns på information, kunskapsspridning och uppföljning för att patienter och profession ska känna sig trygga med de nya alternativen?
 • Hur har biosimilarerna påverkat möjligheten att behandla fler patienter med biologiska läkemedel?

Program

 • 10.30

  Registrering.

 • 11.00

  Moderator hälsar välkommen.

 • 11.05

  Användningen av biosimilarer i den svenska sjukvården – vad händer nu?

  Det är tio år sedan de första biosimilarerna blev godkända i EU. De närmaste åren kommer allt fler biosimilarer inom nya terapiområden. Dessa biosimilarer utgörs av antikroppar som är större och mer komplexa molekyler än de biosimilarer som redan är lanserade i Sverige. Vad skiljer dessa från generika, och hur ser godkännandeproceduren ut? Vad kan vi vänta oss i framtiden?

  Helena Möllby, reumatolog, klinisk utredare, Läkemedelsverket, Ann Johnsson, apotekare, senior expert, Läkemedelsverket.

 • 11.45

  De norska erfarenheterna – när biosimilarerna blir en naturlig del av sjukvården.

  Norge har genom nationella upphandlingar lyckats uppnå kraftiga prissänkningar vid introduktionen av biosimilarer. Vid den andra upphandlingen av Remsima i januari 2015 hamnade priset mer än 70 procent under originalläkemedlets pris. Nyligen slutfördes upphandlingen av den första biosimilaren till TNF-hämmaren Enbrel – till ett pris 40 procent under originalläkemedlets pris. Här får vi ta del av erfarenheterna från biosimilarernas intåg i Norge från det kliniska perspektivet. Har fler patienter fått möjlighet till behandling av biologiska läkemedel? Hur sker uppföljningen av patientsäkerheten?

  Jørgen Jahnsen, professor i gastroenterologi, Akershus universitetsjukhus, Oslo.

 • 12:20

  Lunch.

 • 13.20

  Säkerhet och effekt – hur har biosimilarer påverkat sjukvården i Finland?

  Redan under 2014 kom det biosimilarer på TNF-alfahämmare i Finland. I en rapport från det finländska läkemedelsverket FIMEA, dras slutsatsen att biosimilarer är utbytbara under övervakning av sjukvården. Vilka krav ställer FIMEA på införandet av biosimilarer? Hur har den finländska sjukvården påverkats av biosimilarerna?

  Pekka Kurki, forskningsprofessor, processen för värdering av läkemedelsprodukter, FIMEA.

 • 13.45

  Hur möter regionerna och landstingen biosimilarernas intåg?

  Landstingen och regionerna har mött biosimilarernas intåg på kliniken med olika inköpsstrategier. Vissa landsting har valt att pressa priserna på originalläkemedel, men andra som Region Skåne, Halland och Blekinge har valt att göra upphandlingar av biosimilarer. Vad har de olika inköpsstrategierna inneburit för landstingen och regionerna? Har det möjliggjort mer vård för pengarna när man infört biosimilarer?

  Magnus Thyberg, tf avdelningschef, medicinsk stab, Stockholm läns landsting, Jan Lillienau, läkare och klinikchef vid Gastrokliniken, Skånes universitetssjukhus.

 • 14.20

  Bensträckare med förfriskningar.

 • 14.50

  Biosimilarer – lika som bär eller en utmaning för professionen i den kliniska vardagen?

  Hur ska biosimilarerna introduceras ute i verksamheterna så att patientsäkerheten tryggas både vid nyinsättning och vid switch? Hur ska den strukturerade uppföljningen se ut för sjukhusläkemedel respektive biosimilarer som är utbytbara på apoteket? Vilka system krävs för att göra nödvändiga sammanställningar och jämförelser av biosmilarer i kliniken? En panel med företrädare för olika terapiområden diskuterar de utmaningar och möjligheter som biosimilarerna ställer verksamheterna inför.

  Christopher Sjöwall, ordförande för arbetsgruppen för biosimilarer i Svensk reumatologisk förening, Marcus, Schmitt-Egenolf, professor, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, Marie Carlson, ordförande, Svensk Gastroeneterologisk Förening. 

 • 15.25

  Diskussion: Spara pengar eller behandla fler – hur ser vi till att biosimilarerna kommer till nytta för patienterna?

  Ellen Vinge, docent, specialist i klinisk farmakologi, landstinget i Kalmar län, ordförande i Nätverket för Sveriges läkemedelskommittéer, LOK, Karl Arnberg, enhetschef, enheten för prissättning av subventionerade substanser, TLV, Mikael Svensson, förhandlingsledare för landstingens samverkansmodell läkemedel, Sveriges Kommuner och Landsting, Veronika Lindberg, ombudsman, Psoriasisförbundet, Kenneth Nyblom, VD, Föreningen för generiska läkemedel, Dag Larsson, chef regionala frågor, LIF. 

 • 16.00

  Dagen avslutas.

Information

 • När:
  13 april 2016
 • Sista anmälningsdag :
  11 april 2016
 • Plats:
  Svenska Läkaresällskapet
 • Adress:
  Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm
 • Pris:
  Anställda och förtroendevala i sjukvården samt företrädare för myndigheter och forskning: 1995 kr + moms. Är du även prenumerant på Dagens Medicin: 1495 kr + moms. Övriga 6995 kr + moms.
 • Kontakt:
  Niklas Hargell
  niklas.hargell@bbm.bonnier.se
  070-4557263
 • Arrangör:
  Dagens Medicin Agenda
 • Utställarinformation:
  Annika Östholm
  annika.ostholm@dagensmedicin.se
  070-669 79 40

Partner:

Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Redaktionschef:
Åsa Uhlin 076-626 96 62

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier