Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Sjukvårdens ersättningsmodeller 2018

Sjukvårdens ersättningsmodeller 2018

I dag ökar kostnaderna trots att det pågår ständiga effektiviseringar inom hälso- och sjukvården. Med bland annat nya vårdformer, ökad patientmedverkan, allt fler som blir äldre, fler kroniskt sjuka samt psykisk ohälsa som ökar, krävs det att vårdens styrning och ersättningsmodeller anpassas efter framtidens vårdbehov. Inte minst måste sjukvården också hitta lösningar för att klara kompetensförsörjningen och finansieringen. Hur den ekonomiska styrningen av hälso- och sjukvården utformas har betydelse för vårdens effektivitet, kvalitet och organisationssätt.

Det finns inte någon ersättningsmodell som är optimal för alla situationer och ingen modell som är neutral. Vilka verktyg behövs för att styra vården mot hög kvalitet, innovation och ökad patientmedverkan? Vilka ersättningsstrukturer och vilken styrning krävs för att öka vårdgivares incitament till att driva kvalitets- och produktivitetsförbättringar? Vilka styrsystem överensstämmer bäst med målsättningarna i hälso- och sjukvårdslagen?


Program

 • 9.00

  Frukost och registrering.

 • 9.30

  Välkomna.

 • 9.35

  Mer hälsa per krona – hur når vi dit?

  I början av 2018 publicerade Leading Health Care rapporten 3 kronor som tar upp olika sätt att beskriva värden med pengar och dessas förhållande till värdering av bland annat läkemedels roll i vården. I styrningen av sjukvården möts tre olika ekonomiperspektiv som rapporten beskriver; samhällskronan, budgetkronan och marknadskronan. Men när kronornas olika perspektiv krockar kan beslutsfattandet fördröjas. Exempelvis kan användning av ett nytt läkemedel bromsas av budgetskäl trots att det är samhällsekonomiskt lönsamt.

  Vad kan då göras för att minska problemen som uppstår mellan de olika kronorna; att få kronorna att mötas? Vad kan göras i framtiden för att säkra kloka och långsiktigt hållbara satsningar?

  Ebba Sjögren, docent, Institutionen för redovisning och finansiering, Handelshögskolan, Stockholm, Stockholm Business School, Stockholms universitet,
  Anna Krohwinkel, forskningschef, stiftelsen Leading Health Care.

 • 10.15

  Vad krävs för att hålla ordning och reda i vården?

  Den pågående utredningen ”Styrning för en mer jämlik vård” syftar till att se över olika möjligheter för att säkerställa att vårdens pengar går till vård och att den som har det största behovet av hälso- och sjukvård verkligen ges företräde. Utredningen kommer bland annat ha sin utgångspunkt i det arbete som pågår inom ramen för Tillitsdelegationen, se över och ge förslag till vilka styrsystem som bäst överensstämmer med målsättningarna i hälso- och sjukvårdslagen. Principen om vård efter behov och på lika villkor ska styra. Dessutom ska lagen om valfrihetssystem, LOV, ses över och en analys ska göras av vilka eventuella förändringar i vårdens ersättningsmodeller som kan främja en behovsstyrd vård. Vad har utredningen resulterat i så här långt?  

  Göran Stiernstedt, särskild utredare, ” Styrning för en mer jämlik vård”.

 • 11.00

  Bensträckare.

 • 11.15

  Nästa generations ersättningsmodeller?

  Västerbotten har gedigen erfarenhet av att arbeta med innovation i partnerskap med industrin, där man har arbetat med att syna dagens ersättningssystem och dess begränsningar för att skapa och främja verkligt värdeskapande för hälso- och sjukvården. Ta del av exempel och förslag om hur framtidens ersättningsmodeller bör utformas för att bättre kunna skapa framtidens vård och hur detta leder till nya affärsmodeller och ett starkare samarbete mellan vårdgivare och industri. 

  Robert Winroth, (mp) innovationslandstingsråd, Västerbottens läns landsting,
  Elham Pourazar, innovations- och värdestrateg, OC Transformation Partners och VLL Innovation.

 • 12.00

  Lunch.

 • 13.15

   ”Framtidens ersättningssystem - hur skapar vi mer värde för pengarna?”

  Hälso- och sjukvården kräver ofta olika typer av ersättningsmodeller för att nå rätt balans mellan ekonomiska incitament, innovation och kostnadskontroll i strävan mot maximalt värde för patient och samhälle. För att bemöta detta krävs ständig utveckling av nya eller anpassning av existerande ersättningsmodeller, samt möjligheten att hantera en flora av ersättningsmodeller som samverkar i sjukvårdssystemet. Västra Götalandsregionen har tillsammans med Ivbar utvecklat en prototyp till ett nytt IT-system som möjliggör en samlad hantering av alla typer av ersättningsmodeller och interaktioner dem emellan, med utgångspunkt i användarvänlighet och effektiv förvaltning. Lösningen inkluderar även avancerade beräkningsalgoritmer som möjliggör patientanpassade, jämlika och värdebaserade ersättningsmodeller. Ta del av resultatet från denna prototyp och inspiration kring hur framtidens ersättningsystem kan utformas. 

  Jonas Wohlin, vd, Erik Wiklund, analyschef, Ivbar. 

 • 14.00

  Förväntningar och resultat av Region Skånes ersättningsmodell – vilka lärdomar kan vi ta med oss?

  2012 beslutade Region Skåne om en betydelsefull förändring av ersättningsmodellen för akutsjukhusen i och med att Regionen frångick tidigare DRG-baserad prestationsersättning till förmån för anslagsfinansiering. Man beslöt att samla all hälso- och sjukvård i tre förvaltningar; Skånes universitetssjukvård (Sus), Skånevård Sund och Skånevård Kryh. Under 2017 skedde en granskning med en övergripande revisionsfråga som skulle belysa och bedöma om Region Skånes ersättningsmodell är ändamålsenlig och effektiv på det sätt som förväntas och är önskvärt utifrån medborgares och patienters behov. Effekterna av anslagsstyrningen av sjukhusvården har dock gett varierat resultat och effekterna har varit svåra att utläsa. Vad kan vi lära av revisionen? Vad krävs för att välja rätt ersättningssystem?

  Göran Stenberg, konsult, Capire

 • 14.30

  Fika.

 • 15.00

  Vad kan vi lära av en europeisk sjukvårdsmarknad i förändring?

  Trots att sjukvården i olika europeiska länder skiljer sig åt i förekomst av privata vårdgivare, tillväxtutsikter och finansieringsförutsättningar, finns det ett antal gemensamma faktorer för länderna där Capio är verksamt. Utvecklingen av de europeiska sjukvårdssystemen går mot allt kortare medelvårdtider och ett skifte från slutenvård till öppenvård. Denna utveckling drivs främst av utvecklingen av nya behandlingsmetoder, medicinsk utrustning och vårdprotokoll. Allt mer sjukhusvård ersätts av hemsjukvård, vilket gör att patienten behåller sin självständighet och undviker de negativa sidorna av sjukhusvistelser, exempelvis vårdrelaterade infektioner. Därmed krävs det även ersättningssystem som kan främja denna utveckling. Hur kan vi lära av varandra inom Europa? Vad krävs av sjukvårdens styrning och ersättningssystem för att möta kraven på framtidens vård?

  Gunnar Németh, styrelseledamot, Capio.

 • 15.30

  Paneldiskussion: Vad krävs för att reformera dagens ersättningssystem?

  Göran Stiernstedt, särskild utredare, ” Styrning för en mer jämlik vård”,
  Agneta Rönn, expert avdelningen ekonomi och styrning, Sveriges Kommuner och Landsting,
  Christer Jonsson (C) landstingsråd Kalmar län,
  Robert Winroth, (MP) innovationslandstingsråd Västerbottens läns landsting,
  Johan Rinder, Rikssjukvårdssamordnare, Nya Karolinska universitetssjukhuset, samt 
  Jonas Wohlin, vd, Ivbar.
   

 • 16.15

  Dagen avslutas.

Information

 • När:
  10 oktober 2018
 • Sista anmälningsdag:
  8 oktober 2018
 • Plats:
  Stockholm
 • Adress:
  Kapitel 8, Klara Strand, Klarabergsviadukten 90
 • Pris:
  Ordinarie pris: 3 595 kr + moms. Pris för prenumeranter på Dagens Medicin: 3 095 kr + moms. Dessa priser gäller endast anställda och förtroendevalda i sjukvården, företrädare för myndigheter, patienter och forskning. Deltagaravgift för övriga: 5 995 kr + moms.
 • Kontakt:
  Gabriella Lundström
  gabriella.lundstrom@dagensmedicin.se
  076-940 30 72
 • Arrangör:
  Dagens Medicin Agenda
 • Utställarinformation :
  Annika Östholm
  annika.ostholm@bbm.bonnier.se
  070-669 79 40

Partner

Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Nyhetschef:
Jens Krey 070-735 16 61

Teamledare nyheter:
Linda Berglund 073 558 66 66

 

 

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier