Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Sjukvårdens ersättningsmodeller 8 september

Ersättningsmodeller för framtiden – så får vi bättre vård för pengarna

Välkommen till ett seminarium som diskuterar hur vi utvecklar nya ersättningssystem som bättre än i dag kan möta vårdens framtida utmaningar. Vi ger inblick i det utvecklingsarbete som i dag pågår såväl här hemma i Sverige som i andra delar av världen.

Dagens ersättningsmodeller i sjukvården kritiseras för att motverka nytänkande och innovation när det gäller nya arbetssätt, nya behandlingsmetoder och ny teknik.

Finns det perfekta ersättningssystemet som lever upp till alla punkter på sjukvårdens önskelista – en modell som stimulerar till minskade väntetider, snabbare diagnos och behandling, kortare vårdtider, bättre resultat och nöjdare patienter?

Ur programmet:

 • Pinnar eller prestation – för- och nackdelar med dagens ersättningsmodeller.
 • Forskning och utveckling pågår – vi presenterar nationella, regionala och internationella föregångare och projekt.
 • Hur kan olika slags ersättningar användas för bästa resultat inom olika delar av vården? Kan vi ställa samma krav på ett ersättningssystem i specialistsjukvård som i primärvård?
 • Vilka drivkrafter och effekter skapar olika ersättningsystem?
 • Hur kan olika aktörer samverka för att finna bättre lösningar för vårdens utmaningar och ge bättre hälsa för pengarna?

Program

 • 09.00

  Registrering med frukost.

 • 09:30

  Moderator hälsar välkommen.

 • 09.35

  En övertro på prestationsersättningar - hur långt har vi kommit med seriösa alternativ?

  Under de senaste decennierna har vi successivt infört alltmer avancerade ersättningsmodeller i vården. Blandade ersättningsmodeller är här för att stanna samtidigt som andelen ren prestationsersättning minskar till förmån för ersättning baserad på ett helhetsansvar för en population, patientgrupp eller för ett uppdrag, men dessa modeller kräver mer och bättre grundinformation för att fungera. Framtidens sjukvård kräver dessutom ersättningsmodeller som tillåter nya arbetssätt, egenvård med hjälp av digitala stödsystem och helt nya digitala vårdformer.

  Georg Engel, chef, vårdinformatik och ersättningsmodeller, Stockholms läns landsting.

 • 10.10

  Kan vi styra vården utan pengar och leda med andra incitament?

  Göran Henriks, chef, Qulturum, utvecklingsdirektör i Region Jönköpings län.

 • 10.40

  Paus.

 • 11.00

  Hur kan ersättningssystem användas för att stödja en nödvändig omställning av vården?

  Bara det senaste året har det kommit flera utredningar som beskriver behovet av en omställning i vården. I Västra Götalandsregionen har t ex Göran Stiernstedts och Måns Roséns utredningar fått stort genomslag. Därför pågår nu ett arbete på strategisk nivå med att implementera intentionerna i de utredningarna. Det handlar om att utifrån styrprincipen ”vård som skapar värde” genomföra en omställning i form av; ett ökat fokus på den nära vården, koncentration av vård för bästa kvalitet och tillgänglighet samt digitaliseringen.

  I det pågående arbetet ingår också att ta fram en strategi för ersättningssystemen i hela hälso- och sjukvården för att ta fram förslag på inom vilka områden som ersättningssystemen kan användas för att stödja omställningen.

  Tobias Nilsson, chefsstrateg Hälso- och sjukvård, Västra Götalandsregionen.

 • 11.30

  Framtiden för ersättningsmodeller. Hur ska de anpassas till vårdens utveckling?

  Hur ser dagens ersättningsmodeller ut i sjukvården och vilka utvecklingstendenser ser vi? Vilken roll kan ersättningsmodeller spela för att främja att sjukvården klarar framtida utmaningar?

  Agneta Rönn, expert, Lars Kolmodin, handläggare, båda från avdelningen ekonomi och styrning, Sveriges Kommuner och Landsting.

 • 12.00

  Lunch.

 • 13.00

  Ersättningssystem för personcentrerad vård för kroniskt sjuka.

  I England är National Health Service (NHS) på väg att införa en ny modell för att utveckla vården för personer med kronisk sjukdom under devisen "One Person, One Team, One System." Det har också inneburit en anpassning av sjukvårdens ersättningssystem - mot en stor andel kapitationsersättning. Här presenterar en av arkitekterna visionen och arbetet med den nya strategin.

  Jacquie White, deputy director, Clinical Policy & Strategy unit, Medical Directorate, NHS England.

 • 13.45

  Kroninnovation – större frihet att utforma verksamheten efter sina listade patienters behov.

  Stockholms läns landsting införde från 1 januari 2016 en ny uppföljnings- och ersättningsmodell inom projektet Kroninnovation, som ska ge husläkarverksamheten större frihet att utveckla sina mottagningar mot en vård som ger bästa möjliga hälsa till lägsta möjliga resursförbrukning. Fokus ska ligga på kroniskt sjuka och vårdtunga patienter. Den förändrade ersättningsmodellen som infördes vid årsskiftet, kommer att vidareutvecklas i samarbete med de vårdgivare som deltar i projektet. I piloten prövas bland annat att ge samma ersättning för alla besök, oavsett vilken personalkategori som behandlar patienten.

  Ingrid Lekander, projektledare Kroninnovation, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting, Mitra Iranmahad, verksamhetschef, Åkermyntans vårdcentral, Carl Savage, med dr, forskargruppsledare och Pamela Mazzocato. med dr, forskargruppsledare, båda från Medical Management Centre, Karolinska institutet. 

 • 14.30

  Fika.

 • 15.00

  Ersättningsmodellen som stimulerar till ny teknik och förebyggande insatser.

  Under drygt ett år har Akademiska sjukhuset testat en ny ersättningsmodell som stimulerar användingen av ny teknik och förebyggande insatser. Genom ökad användning av distansvård, som appar och andra smarta IT-lösningar, har man kunnat underlätta för unga diabetiker att ha kontroll på sina blodsockervärden. Den nya tekniken har även gett en tätare kontakt med sjukvården. Ersättningsmodellen som ska testas baseras på Health Impact Bonds som innebär att ersättning utgår först när vissa resultat uppnåtts, utifrån patientnytta.

  Annika Remaeus, projektledare på Innovation Akademiska och ansvarig för projektet InnoCent.

 • 15.30

  Hur kan ersättningssystem ta hänsyn till socioekonomiska faktorer?

  Regeringen har satt upp målet om att sluta folkhälsoklyftan inom en generation. Men vilken roll spelar ersättningssystemen? Hur kan och bör ersättningssystemen ta hänsyn till patienternas socioekonomiska förhållanden?

  Jonas Lundberg, med.dr, Medical Management, Health Navigator.

 • 16.00

  Paneldiskussion: Hur kan olika aktörer samverka för att finna bättre lösningar för vårdens utmaningar och ge bättre hälsa för pengarna?

  Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör, Västra Götalandsregionen, Efva Lagerstedt, vice vd, Tiohundra, Georg Engel, chef, vårdinformatik och ersättningsmodeller, Stockholms läns landsting, Robert Winroth, (MP), innovationslandstingsråd, Västerbottens läns landsting, Charlotta Tönsgård, vd, Min Doktor, Gunnar Ahlberg, affärsutvecklingschef, Praktikertjänst.

 • 16.40

  Dagen avslutas.

Information

 • När:
  8 september 2016
 • Sista anmälningsdag :
  6 september 2016
 • Plats:
  Bonnier Conference Center
 • Adress:
  Torsgatan 21, Stockholm
 • Pris:
  2995 kr + moms för prenumeranter på Dagens Medicin. Ordinarie pris: 3 495 kr + moms. Dessa priser gäller endast för anställda och förtroendevalda i sjukvården, samt företrädare för myndigheter och forskning. Övriga 4 995 kr + moms.
 • Kontakt:
  Niklas Hargell
  niklas.hargell@bbm.bonnier.se
  0704557263
 • Arrangör:
  Dagens Medicin Agenda
 • Utställarinformation:
  Annika Östholm
  annika.ostholm@dagensmedicin.se
  070-669 79 40

Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Nyhetschef:
Jens Krey 070-735 16 61

Teamledare nyheter:
Linda Berglund 073 558 66 66

 

 

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier