Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Sjukvårdens forskningsdag 2016

Forskning och innovation till nytta i sjukvårdens vardag

Välkommen till Sjukvårdens forskningsdag 2016. Årets program diskuterar hur de senaste årens stora satsningar förbättrar förutsättningarna och ger plats för forskning i sjukvårdens vardag.

En ny forskningsproposition är på väg. Alf-avtalet är på plats. Det görs en storsatsning på behandlingsforskning och på bred samverkan för mer kliniska studier. Det råder varken brist på pengar eller infrastruktur för klinisk forskning i sjukvården. Nu gäller det att omsätta investeringarna i konkreta resultat. Är sjukvården redo?

Program

 • 9.00

  Registrering med frukost.

 • 9.30

  Välkommen till Sjukvårdens forskningsdag 2016.

  Dagens Medicins moderator hälsar välkommen.

 • Del 1: Strategiska forskningssatsningar och infrastruktur.

 • 9.35

  Det här borde den nya forskningspropositionen handla om.

  Hösten 2016 presenteras den nya forsknings- och innovationspropositionen. Vilka satsningar vill sjukvården, akademin och life science-industrin se för att stärka svensk medicinsk forskning och life science.

  Hans Karlsson, avdelningen för vård och omsorg, SKL, Martin Ingvar, vice rektor, Karolinska Institutet, Sofia Rydgren Stale, ordförande i Läkarförbundets forsknings- och utbildningsdelegation, Mats Palerius, vd Zenicor, Arvid Söderhäll, vd, Empros Pharma, Anna Sandström, science relations manager, Astra Zeneca.

 • 10.10

  Det här vill vi satsa på i forskningspropositionen!

  Karin Röding (S), statssekreterare, utbildningsdepartementet, och Agneta Karlsson (S), statssekreterare, socialdepartementet.

 • 10.30

  Kort paus med förfriskningar.

 • 10.50

  Nya Alf-avtalet – hur ska vi se till att pengarna gör bäst nytta?

  Det nya nationella avtalet mellan staten och landstingen om pengar till läkarutbildning och forskning i sjukvården har nu varit i kraft i snart ett år. Det nya avtalet ställer bland annat högre kvalitetskrav på landstingen och universiteten när det gäller den kliniska forskningen. Vilka utmaningar och möjligheter finns i den praktiska tillämpningen av avtalet ute i regioner och landsting? Vad blir resultatet av de regionala avtal som nu tecknas mellan staten och landstingen?

  Robert Brummer, professor i gastroenterologi och klinisk nutrition, dekan vid medicinska fakulteten, Örebro universitet.

 • 11.20

  550 miljoner till behandlingsforskning – vilka kunskapsluckor i vården har vi fyllt?

  Den förra forskningspropositionen innehöll en stor satsning på klinisk behandlingsforskning, gemensamt finansierad av staten och landstingen. Under tre år satsas 550 miljoner kronor. Satsningen ska ge utrymme för stora kliniska studier som bidrar till att fylla viktiga kunskapsluckor i vården, till exempel utvärdering av behandlingar och metoder som inte företag har intresse av att finansiera. En av de största projekten som fått bidrag i den första utlysningen är ALASCCA-studien, en randomiserad placebo-kontrollerad multicenter studie av  värdet av behandling med acetylsalicylsyra (ASA) till patienter med viss typ av kolorektal cancer.

  Jan-Ingvar Jönsson, professor, huvudsekreterare vid ämnesrådet för medicin och hälsa, Vetenskapsrådet och Anna Martling, professor i kirurgi, Karolinska universitetssjukhuset.

 • 11.50

  Lunch.

 • Del 2: Så banar vi väg för forskning och innovationer i sjukvården.

 • 12.50

  Digitaliseringen som en väg att integrera behandling, utveckling och forskning i vården.

  Det pågår ett paradigmskifte inom den kliniska forskningen, som i allt större utsträckning handlar om att med hjälp av faktiska patientdata – real world data, RWD – mäta effekt och säkerhet hos produkterna i den kliniska vardagen. Sverige är väl positionerat för att i framtiden kunna locka till sig ett växande antal kliniska studier som bygger på RWD, men det ställer nya krav på informationsstrukturen i nationella kvalitetsregister och vårdinformationssystem. Hur ska de utformas för att kunna följa patienterna och utfallet av behandlingen.

  Stefan James, professor i kardiologi, vetenskaplig chef, Uppsala Clinical Research Center, UCR, årets Athenapristagare.

 • 13.20

  Nationella testbäddar – en drivkraft för att snabbt få ut innovationer i vården.

  Nationella testbädden för innovativ strålterapi är ett framgångsrikt exempel på samverkan för att driva på innovation och utveckling i sjukvården. Testbädden, som drivs gemensamt av alla Sveriges universitetssjukhus, och erbjuder en ingång till studier i klinisk miljö på alla Sveriges universitetssjukhus. Det ger större patientunderlag, olika användarmiljöer och tillgång till landets ledande experter.

  Peter Söderman, operativ projektledare för nationell testbädd för innovativ strålterapi.

 • 13.40

  Diskussion: Kan innovationsupphandling och innovationspartnerskap sätta fart på innovationstakten?

  Sjukvårdens intresse ökar för olika former av innovationsupphandling för att framtidssäkra tillgången till den senaste medicinsk tekniken. Men fortfarande sker över 90 procent av alla upphandlingar i sjukvården endast med lägsta pris som bedömningskriterium. Löser innovationsupphandling den problematiken? Vilka är erfarenheterna från innovationsupphandlingen av medicinsk teknik till Nya Karolinska Solna, den hittills största i Sverige.

  Marie Ekström Trägårdh, vd Sectra, Gunnar Goblirsch, tidigare enhetschef, upphandlingsenheten, Stockholms läns landsting, Charlotta Palmgren, MT-IKT-enheten, Karolinska universitetssjukhuset, Magnus Åslund, chef för Philips Research Hub, Karin Eriksson, enhetschef, Vinnova, Anna Lipkin, enhetschef för upphandlingsstöd, Upphandlingsmyndigheten.

 • 14.10

  Kaffe med tillbehör.

 • 14.30

  Så får vi ut forskningens resultat till kliniken.

  FoU-centrum vid Skånevård Sund har gjort en satsning på klinisk implementeringsforskning, det vill säga att utveckla modeller för att införa forskningsresultat i den kliniska verksamheten. Ett av projekten har fått pengar för att implementera en ny evidensbaserad modell för behandling hos patienter med svår psykisk sjukdom.

  Jannike Lind, sjuksköterska, psykosmottagningen, Helsingborgs lasarett, Skånevård Sund, Region Skåne och Rickard Färdig, psykolog, institutionen för neurovetenskap, Psykiatri, Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet.

 • 15.00

  Slutdiskussion: Hur ger vi utrymme för patientnära forskning och innovation i vardagen?

  Det pratas mycket om att vi måste skapa utrymme för forskning och innovation i sjukvården. Vad måste göras i praktiken för att klinisk, patientnära forskning ska bli en naturlig del av sjukvårdens vardag? En paneldiskussion som hämtar inspiration från några förebilder som har lyckats.

  Jan Andersson, forsknings- och utvecklingsdirektör, Stockholms läns landsting, Charlotta Dabrosin, professor och överläkare i onkologi, chef för infrastruktur för klinisk forskning, medicinska fakulteten, Linköpings universitet, Caroline Lindahl, verksamhetschef, ortopedkliniken, Hässleholms sjukhus, Kiku Pukk Härenstam, ST-läkare, ansvarig för patientsäkerhetsfrågor, enheten för kvalitet och utveckling på Astrid Lindgren Barnsjukhus, Annika Remaeus, Innovation Akademiska.

 • 15.30

  Sjukvårdens forskningsdag avslutas.

Information

 • När:
  5 februari 2016
 • Sista anmälningsdag :
  4 februari 2016
 • Plats:
  Hotel Courtyard by Marriott
 • Adress:
  Rålambshovsleden 50 Stockholm
 • Pris:
  Prenumeranter på Dagens Medicin: 2 695 kronor + moms. Ordinarie pris: 3 195 kr + moms.
 • Kontakt:
  Kimberly Mattsson
  kimberly.mattsson@bbm.bonnier.se
  073-5586582
 • Arrangör:
  Dagens Medicin, Vinnova, Vetenskapsrådet, Forte, Sweden Bio , Swedish Medtech
 • Utställarinformation:
  Annika Östholm
  annika.ostholm@dagensmedicin.se
  070-6697940

Medarrangörer:

Utställare:

Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Redaktionschef:
Åsa Uhlin 076-626 96 62

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier