Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Sjukvårdens forskningsdag 2018

Precisionsmedicin - från forskning till patient

Välkommen till Sjukvårdens forskningsdag 2018 som i år fokuserar på möjligheterna med precisionsmedicin. Nya tekniker har potentialen att effektivisera vården genom att tidigt identifiera rätt behandling till rätt patient. Men är svensk vård redo för de förändringar som krävs i organisation, regelverk och ekonomi för att både forska fram och använda de nya teknikerna?


Utvecklingen inom precisionsmedicin är ett typexempel på hur forskning, vård och kringliggande strukturer behöver samverka och anpassa sig för att nya tekniker ska nå patient. Med utgångspunkt från precisionsmedicinens möjligheter och utmaningar diskuterar vi under Sjukvårdens forskningsdag 2018 Sveriges ambitioner inom den kliniska och medicinska forskningen. 

PROGRAM

 • 8:30

  Registrering med frukost. 

 • INTRODUKTION

 • 9:00

  Dagens moderator hälsar välkommen
  Ingrid Heath, chef Dagens Medicin Agenda

 • 9:05

  Helene Hellmark Knutsson: Regeringens ambitioner inom den kliniska forskningen och precisionsmedicin
  Både klinisk forskning och möjligheterna med individualiserad medicin lyftes i senaste forskningspropositionen. Hur går det med genomförandet av annonserande satsningar och hur ser planerna ut framåt?
  Forskningsminister Helene Hellmark Knutsson.

 • 9:20

  Genomic Medicine Sweden – satsningen som ska lyfta precisionsmedicinen i Sverige
  Initiativet Genomic Medicine Sweden ska ta fram ett förslag till hur precisionsmedicin kan implementeras nationellt och koordinerat inom svensk hälso- och sjukvård. Målet är att bygga en ny typ av infrastruktur som möjliggör världsledande diagnostik och precisionsmedicin. Men vilka är utmaningarna och hur ska Genomic Medicine Sweden lyfta precisionsmedicinen i Sverige?
  Richard Rosenquist Brandell, professor i klinisk genetik vid Karolinska institutet och ansvarig för Genomics Medicine Sweden.

 • PRECISIONSMEDICINENS PLATS I FRAMTIDENS VÅRD 

 • 9:40

  Ärtfliga sjukdomar: Helgenomsekvenseringens betydelse för diagnostik och behandling
  Med en ny metod för att snabbt och med hög precision diagnostisera alla idag kända monogena sjukdomar kan stora grupper av patienter nu få rätt diagnos mycket tidigare i sjukdomsförloppet. Vad får det för konsekvenser för vården och hur ska den tidiga diagnostiken kunna nå rätt patienter i tid? 
  Anna Wedell, professor vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi vid Karolinska Institutet.

 • 10:00

  Integromik för precisions- och personanpassad medicinering
  Mindre än hälften av alla patienter blir bra på medicinering. Viktiga orsaker är att vanliga sjukdomar beror på ändrad samverkan mellan tiotusentals gener och miljöfaktorer, i kombinationer som kan skilja sig mellan patienter som verkar ha samma sjukdom. Det finns redan tekniker för att identifiera och integrera sådana kombinationer, integromik, och inom några år använda dom först för precisions- och sedan personanpassad medicinering. Detta kan radikalt förbättra och förändra sjukvården till att bli mer förebyggande och individualiserad. 
  Mikael Benson, professor, överläkare, Centrum för individualiserad medicinering, Linköpings universitet

 • 10:20

  Visualisering av befintlig data – ett effektivt sätt att hitta rätt i den kliniska vardagen
  Genom att koppla ihop och tydligare visualisera alla data som redan finns kring både patienten och forskningen skapas ett nytt beslutsstöd för cancervården. Ny teknik gör det möjligt att använda stora mängder data för att skapa en individualiserad behandlingsplan, men vad ställer det för krav på data, regelverk och vården?
  Ingela Franck Lissbrant, överläkare onkologi Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg, processägare prostatacancer Region väst, vice ordförande Nationella prostatacancerregistret (NPCR).

 • 10:40

  Kaffe och nätverkande

 • FORSKNINGENS VILLKOR – NYA REGELVERK SÄTTER RAMARNA

 • 11:10

  Så påverkas forskningen av GDPR 
  Den nya Europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Eftersom förordningen påverkar alla som hanterar personuppgifter och syftar till att stärka den enskildes integritet kommer medicinsk forskning påverkas mycket. Den pågående Forskningsdatautredningen ser över vilka konsekvenserna blir för forskningen och vilka anpassningar Sverige behöver göra. 
  Magnus Stenbeck och Cecilia Arrgård, sekreterare i Forskningsdatautredningen

 • 11:35

  Framtidens biobanker – förslag på en ny reglering för biobanker
  150 miljoner prover finns idag lagrade i 450 biobanker i Sverige. Nyligen lämnades slutbetänkandet i utredningen ”Framtidens biobanker” över till regeringen. Bland annat föreslår utredningen att man inrättar ett nationellt biobanksregister. 
  Sonja Eaker, sekreterare i utredningen om regleringen av biobanker

 • 11:55

  Etikprövningen – så ska gråzonerna suddas ut
  Regeringen har utrett hur reglerna om etikprövning av forskning som avser människor ska bli tydligare och hur man ska göra gränsen klarare mellan klinisk forskning och vård. En särskild utredning har sett på frågorna och lämnat ett förslag till regeringen i december 2017.
  Gudmund Toijer, regeringens utredare av etikprövningen 

 • 12:15

  Lunch och nätverkande

 • PRECISIONSMEDICINENS MÖJLIGHETER ATT STÄRKA SVERIGE SOM FORSKNINGSNATION

 • 13:15

  Regeringens nya life science-kontor – så ska det arbeta
  Regeringen har som en förlängning av sitt arbete med life science beslutat att skapa ett kontor inom regeringskansliet. Kontoret ska ta ett helhetsgrepp kring hälsa och life science och några uttalade prioriteringar är att öka antalet kliniska prövningar i Sverige och skynda på samordningen av kvalitetsregister och biobanker. Hur ska arbetet gå till och vad kan det ge för resultat för svensk forskning?
  Jenni Nordborg, chef Life science-kontoret, näringsdepartementet

 • 13:30

  Europeiska satsningar – möjligheter för svenska aktörer
  På både Nordisk och Europeisk nivå tas nu stora initiativ för att tillsammans växla upp utvecklingen inom precisionsmedicinen. Vilka finansieringsmöjligheter finns det inom området, vad är på gång och hur står sig Sverige i konkurrensen?
  Malin Eklund, Forskningssekreterare medicin och hälsa, Vetenskapsrådet

 • 13:50

  Rapportsläpp: Så ser svensk pipeline ut inom precisionsmedicin
  Sweden Bio har analyserat hur pipeline ser ut inom precisionsmedicinen i Sverige. Vilka är företagen och projekten som redan nu driver på utvecklingen och som kan bli nästa stora genombrott? Rapporten, som presenteras för första gången på Sjukvårdens forskningsdag, har ett förord av näringsminister Mikael Damberg och tar pulsen på Sveriges tillväxtpotential inom precisionsmedicin. 
  Sara Gunnerås, analysansvarig på Sweden Bio.

 • 14:10

  Är det i Sverige det händer?
  Tre forskande företag om förutsättningarna att utveckla precisionsmedicin i Sverige.
  Mats Grahn, VD Immunovia, Björn Arvidsson, policyansvarig Roche, Magnus Liungman, VD Doctrin.

 • 14:40

  Eftermiddagskaffe och nätverkanden

 • FRAMTIDEN FÖR PRECISIONSMEDICIN 

 • 15:10

  Är Sverige redo att ta täten inom precisionsmedicinen? 
  Ambitionerna finns från högsta ort, men är Sverige redo att ge rätt behandling till rätt patient? Finns förutsättningarna i vården? Satsas det tillräckligt med resurser på forskningen och finns intresset och förmågan att implementera de nya metoderna i vården? Vårdens och forskningens tungviktare vrider och vänder på förutsättningarna för att Sverige ska ta täten inom precisionsmedicinen.
  Jan Andersson, forskningsdirektör Stockholms läns landsting, Anna Wedell, professor Karolinska institutet, Jan-Ingvar Jönsson, huvudsekreterare Medicin och hälsa, Vetenskapsrådet, Jenni Nordborg, Life science-kontoret, Mats Ulfendahl, forskningsdirektör Region Östergötland.

 • 15:50

  Sjukvårdens forskningsdag 2018 avslutas

Information

 • När:
  14 mars 2018
 • Sista anmälningsdag:
  13 mars 2018
 • Plats:
  St Clara, Lundquist och Lindqvist
 • Adress:
  Klarabergsviadukten 90
 • Pris:
  Prenumeranter på Dagens Medicin: 3095 kr + moms Icke-prenumeranter: 3595 kr + moms. Dessa priser gäller endast anställda och förtroendevalda i sjukvården, företrädare för myndigheter, patienter och forskning. Övriga: 4995 kr + moms.
 • Kontakt:
  Gabriella Lundström
  gabriella.lundstrom@bonniernews.se
  0769 40 30 72
 • Arrangör:
  Dagens Medicin Agenda
 • Utställarinformation :


Partner

Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Redaktionschef:
Åsa Uhlin 076-626 96 62

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier