Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Sjukvårdens HR-dag 2015

Sjukvårdens HR-dag 2015 - Krisen i bemanningsfrågan

Välkommen till Sjukvårdens HR-dag den 26 november med ett program som är särskilt utformat för dig som arbetar med HR-frågor i sjukvården. Har vi rätt HR-strategier för sjukvårdens kompetensförsörjning? Programmet bjuder på inspirerande föreläsningar och ger konkreta exempel på hur du möter utmaningar i din verksamhet.

Personalförsörjning och kompetensutveckling är två av sjukvårdens stora utmaningar just nu. Frågorna har lyfts upp till högsta politiska nivå med regeringens inbjudan till en nationell kompetenssamling för vården.

Välkommen till Sjukvårdens HR-dag 2015. Årets program diskuterar hur sjukvårdens HR-funktioner strategiskt ska rusta sig för framtiden, presenterar ny och aktuell forskning och delar med sig av exempel på nytänkande ute i verksamheten.

Program

 • 9.00

  Registrering med kaffe och smörgås.

 • 9.30

  Välkommen till Sjukvårdens HR-dag 2015.
  Dagens moderator, Åsa Uhlin, förlagschef, Bonnier Ledarskap, hälsar välkommen.

 • 09.40

  Diskussion: Hur säkrar vi sjukvårdens kompetensförsörjning för framtiden?
  Uppemot 200 000 personer behöver rekryteras till vård- och omsorgssektorn fram till år 2023, enligt den senaste bedömningen av Sveriges Kommuner och Landsting. Samtidigt säger allt fler läkare och sjuksköterskor upp sig på grund av en allt mer pressad arbetsmiljö. Hur vänder vi trenden, och vilken roll har sjukvårdens HR-funktion för att vi ska lyckas?
  Lena Henning, HR-direktör, Danderyds sjukhus, Ove Andersson, 2:e vice ordförande Sveriges läkarförbund och ordförande Distriktsläkarföreningen, Ann Johansson, vice ordförande Vårdförbundet, Anders Henriksson, vice ordförande Sveriges Kommuner och Landsting, Marie Hallander Larsson, HR direktör Försäkringskassan, Eva Granfeldt, tf HR-direktör, landstinget Östergötland.

 • 10.30

  Ett starkt varumärke, en attraktiv arbetsgivare - hur bäddar sjukvårdens HR för en strategisk och sund kompetensförsörjning?Vad är det som gör en arbetsgivare mer attraktiv än en annan och vad kan man som arbetsgivare göra förutom att konkurrera med lön för att attrahera den kompetens man söker?

  Sighsten Dahl, Employer Branding Specialist, Universum.

 • 11.00

  Bensträckare.

 • 11.20

  Det professionella ledarskapet: Om chefers behov av etisk kompetens.
  Erica Falkenströms forskning handlar om etiskt ansvarstagande i hälso- och sjukvårdens ledningsorganisation. I sin doktorsavhandling undersökte hon individuell och kollektiv etisk kompetens i relation till verksamhetschefers hantering av etiska dilemman. Nu undersöker hon hur förutsättningar skapas på de politiska och administrativa nivåerna för att chefer och vårdpersonal ska kunna ta etiskt ansvar.
  Erica Falkenström är fil doktor i pedagogik, forskare vid Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (SCORE) och ledarskapskonsult.

 • 12.00

  Lunch.

 • 13.00

  En nationell kompetenssamling – vad vill och kan regeringen åstadkomma?
  I mitten av juni kallade sjukvårdsminister Gabriel Wikström till en "nationell kompetenssamling" för vården. Inbjudan gick ut till bland annat Sveriges Kommuner och Landsting SKL, fackliga organisationer, patientorganisationer och privata vårdgivare. Samtalen pågår sedan i somras. Vilket resultat förväntar regeringen sig?
  Morgan Eklund (S), politiskt sakkunnig, socialdepartementet, ansvarig för den nationella samlingen för vårdens kompetensförsörjning.

 • 13.30

  Medarbetarundersökningar – som strategiskt verktyg
  I stora delar av hälso- och sjukvårdens organisationer genomförs årligen medarbetarundersökningar. Men få organisationer tar vara på de insikter en medarbetarundersökning kan ge på en mer strategisk nivå. Hur kopplar dessa data ihop med personalomsättning och sjuktal? Har vi information vi inte använder oss av? Hur kan vi bygga modeller för prognostisering? Finns det ett samband mellan medarbetarnas upplevelser och patienternas?
  Hanna Emami, VD, IC Quality

 • 14.00

  Utlandsutbildade läkare säkrar kompetensförsörjning i primärvården.
  Nässjö Utbildningscentrum blev en av årets Guldskalpellvinnare för sitt nytänkande arbete inom kompetensförsörjning och integration av utlandsutbildade läkare. Genom en modell för att värdera och komplettera medicinsk kompetens tillvaratar de innovationskraft och entreprenörskap i den egna primärvårdsorganisationen.
  Göran Runesson, verksamhetschef, Nässjö och Bodafors vårdcentraler, Nässjö utbildningscentrum.

 • 14.40

  Kaffe med tillbehör.

 • 15.00

  Region Östergötlands kvalitetssatsar genom HR-transformation.
  Vad går HR-transformationen ut på? Hur har anpassningen skett till sjukvårdens premisser och förutsättningar? Servicedesk och en central organisation för HR-frågor som kräver specialister – vad innebär det i praktiken? Vilka mål har man satt upp? Vad vill man uppnå? Hur mottas HR-transformationen av HR-personal och medarbetare på sjukhuset? Vilka är de största utmaningarna? Bra att tänka på vid införandet av ”Ett HR” – våra råd.
  Eva Granfeldt, tf HR-direktör, landstinget Östergötland.

 • 15.30

  I praktiken: Fler läkare och sjuksköterskor än någonsin – men använder vi kompetensen på rätt sätt?
  Capio har inlett ett arbete för att mer av tiden för medicinsk personal ska ägnas åt det direkta patientarbetet. En jämförelse med Capios egna sjukhus i Frankrike visar att vårdteamen där tar hand om dubbelt så många patienter per arbetspass som inom koncernens svenska gren. Syftet med projektet är att det ska leda till bättre vård för patienten, bättre arbetsmiljö för personalen och bättre utnyttjande av vårdens resurser. Vad kan vi lära och går det att jämföra vårt svenska system med Frankrikes? 
  Introduktion: Sveneric Svensson, chef för Capio Sverige. Diskussion: Lena Henning, HR-direktör, Danderyds sjukhus, Tomas Movin, vd, Södersjukhuset, Göran Runesson, verksamhetschef, Nässjö och Bodafors vårdcentraler, Nässjö utbildningscentrum.

 • 16.15

  Sjukvårdens HR-dag avslutas.

Information

 • När:
  26 november 2015
 • Målgrupp :
  För alla som är intresserade av HR-frågor i sjukvården.
 • Sista anmälningsdag :
  23 november 2015
 • Plats:
  Courtyard by Marritot
 • Adress:
  Rålambshovsleden 50
 • Pris:
  2 995 kr + moms för prenumeranter på Dagens Medicin och/eller Bonnier Ledarskap. Ordinarie pris: 3 495 kr + moms. Dessa priser gäller endast anställda och förtroendevalda i sjukvården, företrädare för patienter, myndigheter och forskning. Övriga 4 995 kr + moms.
 • Kontakt:
  Kimberly Mattsson
  kimberly.mattsson@bbm.bonnier.se
  073-558 6582
 • Arrangör:
  Dagens Medicin Agenda
 • Utställarinformation:
  Annika Östholm
  annika.ostholm@dagensmedicin.se
  0706-69 79 40

Arrangörer

Partner

Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Redaktionschef:
Åsa Uhlin 076-626 96 62

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier