Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Sjukvårdens kompetensdag 2017

Sjukvårdens kompetensdag 2017: Vårdens färdplan för hållbara medarbetare

Hälso- och sjukvårdens största utmaning i dag och i framtiden är att säkra kompetensförsörjningen, utveckla ledarskapet och skapa attraktiva arbetsplatser och arbetsvillkor. Välkommen till vår nya mötesplats Sjukvårdens kompetensdag.


 • Hur ser framtidens färdplan ut för hållbara arbetsplatser och medarbetare i vården.
 • Vilket stöd och vilka förutsättningar behöver första linjens chefer?
 • Hur kan vi använda digitaliseringen och digitala verktyg som stöd i utvecklings- och förbättringsarbete?

Program

 • 9.30

  Registrering och kaffe.

 • 10.00

  Välkommen.

  Dagens Medicins moderator inleder programmet.

 • 10.10

  ”Var rädda om vårdens emotionellt engagerade.”

  I en uppmärksammad krönika beskrev barnläkaren och krönikören Annika Janson den frustration som omorganisationer och stora förändringar innebär för de många i vården som drivs av en stark känslomässig motivation i sitt yrke. ”Jag vet och tror att förändring är nödvändig. Stillastående är farligt. Men min spaning är att en del av de förändringar som nu sker i vården tär hårt på vårt emotionella engagemang, det som är själva kärnan i våra yrkesval.” Här utvecklar hon sitt resonemang om vad sjukvården som arbetsgivare borde bli bättre på för att ta tillvara kraften hos de emotionellt engagerade.

  Annika Janson, barnläkare, krönikör.

 • 10.45

  Stressrelaterad sjukdom och utmattning på vårdens arbetsplatser - att behandla och förebygga

  Sjukskrivning för stressrelaterad sjukdom, särskilt utmattningssyndrom, har ökat kraftigt hos vårdens yrkesgrupper under senare år. Kvinnliga läkare är en särskilt utsatt grupp, även hos unga läkare ser vi en oroväckande ökning sjukskrivningarna. På Ersta sjukhus är psykiatriska kliniken specialiserad på att behandla psykisk ohälsa hos sjukvårdens professioner. Där samlar man sedan 2013 kunskap om orsaker, behandling och förebyggande åtgärder avseende utmattning. Överläkare Alexander Wilczek presenterar kunskapsläget i dag.

  Alexander Wilczek, överläkare, psykiatriska kliniken, Ersta sjukhus.

 • 12.00

  Lunch.

 • 13.00

  Digitaliseringen som stöd i utvecklingen av medarbetare och HR-funktionen.

  Med digital HR kommer organisationerna att kunna ta hand om sin personal ännu bättre, på ett sätt som passar just dem – allas behov kommer att se olika ut och kräva olika lösningar. Vi ser i dag att molnbaserade tjänster blir allt vanligare, tillsammans med mobila appar och hanteringen av big data, stora datamängder om målgruppen. Men det krävs också kunskap och kompetens om människan i organisationen, implementering av personal- och IT-system, och hur man på ett lättillgängligt och pedagogiskt sätt kombinerar dessa.

  Henrik Ladström, digital HR-konsult, KnowIT.

 • 13.45

  Hur stöttar vi första linjens chefer i sjukvården?

  Ett bra ledarskap, i synnerhet hos första linjens chefer, pekas ut som en förutsättning för att sjukvården ska kunna möta de utmaningar som väntar i framtiden. Men hur ser förutsättningarna ut för att utveckla ledarskapet, och vilket stöd behöver cheferna?

  Christer Sandahl, professor, och Teresa Söderhjelm, forskare och doktorand, båda Karolinska institutet.

 • 14.15

  Eftermiddagskaffe.

 • 14.45

  Patient- och medarbetarenkäter som verktyg för kvalitetsarbete.

  Vid akutvårdsavdelningen på Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm används patient- och medarbetarenkäter systematiskt i kvalitet- och förbättringsarbetet. Inte bara en gång per år, utan varje vecka. Vad får verksamheten ut av delaktiga patienter och medarbetare?

  Eva Granberg, vårdenhetschef, akutvårdsavdelningen, Capio S:t Göran.

 • 15.15

  Stark värdegrund skapar starkt ledarskap – är tillit, inspiration och handlingsfrihet vägen till hållbara arbetsplatser?

  ”Utvecklande ledarskap” är en övergripande riktlinje för ledarskap inom Landstinget i Kalmar län. Ett ledarskap som är inriktat på att visa tillit, inspirera och ge utrymme för medarbetarna att växa utan överdriven kontroll eller piska och morot. Dessutom pågår ett kontinuerligt arbete med värdegrund hos både chefer och medarbetare. Vilka effekter har arbetet resulterat i? Hur påverkas vårdkvaliteten och nöjdheten hos patienterna? Vad tycker medarbetarna?

  Magnus Persson, utvecklingsdirektör, Landstinget i Kalmar län.

 • 16.00

  Diskussion: Hur ser framtidens färdplan ut för hållbara arbetsplatser och medarbetare i vården?

  Inledning: Agneta Karlsson (S), statssekreterare hos socialminister Annika Strandhäll, följt av diskussion. Övriga deltagare: Sofia Rydgren Stale, styrelseledamot, Läkarförbundet, Peter Carpelan (M), personallandstingsråd, Stockholms län landsting, Magnus Persson, utvecklingsdirektör, Landstinget i Kalmar län.

 • 16.30

  Sjukvårdens kompetensdag avslutas.

Information

 • När:
  12 december 2017
 • Målgrupp:
  Chefer och HR-ansvariga i sjukvården, företrädare för sjukvårdens fackliga organisationer, politik och andra som är engagerade i frågorna om sjukvårdens kompetensförsörjning.
 • Sista anmälningsdag:
  11 december 2017
 • Plats:
  Lundqvist & Lindqvist
 • Adress:
  Klarabergsviadukten 90 Stockholm
 • Pris:
  3 195 kronor + moms för prenumeranter på Dagens Medicin. 3 595 kronor + moms i ordinarie pris. Dessa priser gäller dig som är anställd eller förtroendevald i sjukvården, samt företrädare för myndigheter och forskning. Övriga: 4 995 kronor + moms.
 • Kontakt:
  Johanna Andersson
  johanna.andersson@bbm.bonnier.se
  073-558 75 67
 • Arrangör:
  Dagens Medicin Agenda
 • Utställarinformation :
  Annika Östholm
  annika.ostholm@dagensmedicin.se
  070-669 79 40

Utställare:

Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Nyhetschef:
Jens Krey 070-735 16 61

Teamledare nyheter:
Linda Berglund 073 558 66 66

 

 

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier