Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Sjukvårdens ledarskapsdag 2015

Sjukvårdens ledarskapsdag 2015: Så leder vi dagens sjukvård in i framtiden

Välkommen till Sjukvårdens ledarskapsdag 2015 - mötesplatsen för dem som leder dagens sjukvård in i framtiden. Programmet diskuterar de avgörande frågorna om ledarförsörjning och utveckling av ledarskapet i sjukvård och forskning. Hur skapar vi bra förutsättningar för att skapa och driva förändring?

 • Vilka förutsättningar behöver sjukvårdens chefer för att driva och skapa förändring?
 • Går det att mäta vad ledarskapet betyder för de medicinska resultaten?
 • Hur hanterar vi utmaningarna för sjukvårdens styrning och ledarskap?

Sjukvårdens ledarskapsdag är en årlig mötesplats för alla som är intresserade av hur förutsättningarna för ledarskapet i svensk sjukvård och forskning kan utvecklas och förbättras.

Bakom Sjukvårdens ledarskapsdag står Sjukvårdens Ledarskapsakademi, ett initiativ för att sätta fokus på villkoren och förutsättningarna för ledarskapet i svensk sjukvård och forskning, i synnerhet för nästa generations ledare. Sjukvårdens ledarskapsakademi firar i år femårsjubileum.

Partner till Sjukvårdens ledarskapsdag är Akademiska sjukhuset, Boston Consulting Group, Capio, Dagens Medicin, Karolinska institutet, Karolinska universitetssjukhuset, Landstinget i Kalmar län, Landstinget Sörmland, Michaël Berglund Executive Search, Pfizer, Region Skåne, Sahlgrenska universitetssjukhuset och Västerbottens läns landsting.

Program

 • 8.30

  Start för registrering med kaffe och frukost.

 • Introduktion.

 • 9.30

  Välkommen till Sjukvårdens ledarskapsdag 2015!

  Femårsjubilerande Sjukvårdens ledarskapsakademi startade som ett initiativ 2011 för att stärka ledarskapet i sjukvård och forskning. Under dessa år har initiativet vuxit och stöttas av en rad organisationer från både offentlig och privat sektor. Ledarskapsakademins mentor- och managementprogram för unga ledare i sjukvården har i fyra år engagerat över 50 ledande företrädare från hälso- och sjukvården som mentorer. Vi sammanfattar några höjdpunkter från de fem åren.

  Dagens moderator, Christina Kennedy, chefredaktör Dagens Medicin, inleder dagen tillsammans med företrädare för Sjukvårdens ledarskapsakademi.

 • 9.40

  Bra ledarskap för bättre patientnytta.

  Finns det en länk mellan ledarskapets kvalitet och det medicinska resultatet för patienterna? Studier visar att det finns ett samband mellan de medicinska professionernas kompetens och det kliniska utfallet. Gäller det även för ledarskapet i sjukvården? En diskussion om vikten av bra ledarskap i sjukvården.

  Stefan Larsson, managing partner, Boston Consulting Group.

 • De unga och framtiden.

 • 10.00

  Dags att bryta upp från gamla strukturer? Vad är ledarskap för nästa generations ledare?

  Utmaningen med ledarskapsutbildning utifrån dagens hälso- och sjukvård – vad säger forskningen om vad det är som fungerar och inte fungerar? Hur får vi nästa generation att bli sugna på att bli chefer? Vad vill de åstadkomma? Och vilket stöd behöver de för att bottna som chefer?

  Carl Savage, PhD, postdoc forskare, Medical Management Centrum, Karolinska Institutet, Carl Johan Sundberg, professor, koordinator vid Science & Society, Institutionen för fysiologi och farmakologi, enheten för bioentreprenörskap, Karolinska Institutet och Mairi Jüriska, doktorand, Medical Management Centrum, Karolinska Institutet.

 • 10.30

  Röster från studenter på Karolinska Institutet.

  Tobias Lagerbäck, läkarstudent.

 • 10.45

  Paus med kaffe och tillbehör.

 • Ledarskapets förutsättningar och utmaningar.

 • 11.15

  Dagens ledare ska bygga morgondagens vård - men prioriterar vi rätt i vårt utvecklingsarbete?

  Att kunna driva ett systematiskt, patientcentrerat, evidensbaserat och lärandestyrt utvecklingsarbete är en viktig nyckel för att bygga morgondagens vård. Hur sjukvårdens chefer arbetar och prioriterar utvecklingsarbetet har en avgörande betydelse. Myndigheten för vårdanalys har genomfört en omfattande chefsenkät med 550 verksamhetschefer i både primär- och specialistvård. Här får vi svar på hur sjukvårdens chefer ser på sitt uppdrag och sina förutsättningar för att leda och förändra sin verksamhet.

  Jesper Olsson, utvecklingsansvarig, Vårdanalys.

 • 11.35

  Ökad frihet för vårdens chefer - vägen mot en ljusare framtid?

  Hur kan vi förändra förutsättningarna för våra chefer, sjukvårdens professioner och patienterna att utveckla och styra verksamheten. Vårdnära chefer bör ges en ökad frihet att tillsammans med sin personal välja sin egen väg mot målen. Det kan ske genom större mandat, tydligare kravställda verksamhetsmål och uppföljning av de kvalitetsmått som betyder mest för patienterna. På så sätt kan våra framtida chefer och medarbetare fokusera på nytänkande, strategi och utveckling för verksamheten.

  Johan Kaarme, verksamhetschef, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Framtidens ledare i sjukvården 2011.

 • 11.50

  Vad krävs för att bli bäst i världen?

  Martinikliniken är en fristående del av Universitetssjukhuset UKE i Hamburg. Verksamheten är helt fokuserad på diagnostik och behandling av prostatacancer. Enheten behandlar fler patienter än någon annan klinik i världen och är också världsledande vad gäller forskning och vetenskap på området. Martinikliniken är unik på två sätt. Det första är det konsekventa fokus på att mäta kliniska resultat som bas för kontinuerligt förbättringsarbete. Det andra är den managementkultur man byggt med hög grad av engagemang och delat ansvar. Professor Markus Graefen är en av klinikens grundare och berättar här om ledarskapets betydelse för klinikens framgångar.

  Markus Graefen, professor i urologi, Martini klinik, Hamburg.

 • 12.20

  Diskussion: Vad behöver vi göra annorlunda för att stärka sjukvårdens chefer?

  Britta Wallgren, sjukhusdirektör Capio St Görans sjukhus, Krister Björkegren, landstingsdirektör, Landstinget i Kalmar län, Johan Kaarme, verksamhetschef, Karolinska universitetssjukhuset, Jesper Olsson, utvecklingsansvarig, Vårdanalys.

 • 12.40

  Lunch med diskussion.

  Lunchtimmen ägnas åt interaktiva gruppdiskussioner kring ledarskapets förutsättningar i sjukvården.

 • Ägarnas och styrelsens roll.

 • 13.40

  Utmaningar med ledarskap i en politiskt styrd organisation.

  Claes Norgren har en långvarig karriär i ledande positioner i den offentliga förvaltningen. Han har varit vice riksbankschef, generaldirektör vid Finansinspektionen och Konkurrensverket och nu senast riksrevisor.  Han avslutade sin tjänst vid Riksrevisionen i augusti 2015, och ger här sin syn på de speciella förutsättningar som råder för chefer i politiskt styrda organisationer.

  Claes Norgren, fd riksrevisor.

 • 14.05

  Vad kan sjukvården lära av näringslivets styrelsearbete?

  Vad betyder ett bra styrelsearbete för möjligheterna att driva och skapa förändring? Hur hanterar vi  utmaningarna för sjukvårdens styrning och ledarskap? Staffan Bohman är ett av näringslivets mest erfarna styrelseproffs – han sitter i styrelsen för ett flertal börsföretag, är vice ordförande i Kollegiet för bolagsstyrning och har en bakgrund som koncernchef i Gränges AB och DeLaval AB. Han har också inblick i sjukvårdens speciella förutsättningar, som tidigare styrelseordförande i Ersta diakoni, som bland annat driver Ersta sjukhus i Stockholm.

  Staffan Bohman, styrelseproffs.

 • 14.30

  Kaffe med tillbehör.

 • 15.00

  Summering av dagen och lunchdiskussionerna.

 • 15.15

  Diskussion: Hur kan politik och myndigheter göra livet lättare för sjukvårdens chefer?

  Barbro Fridén, sjukhusdirektör, Sahlgrenska universitetssjukhuset,  Anna Starbrink (FP), sjukvårdslandstingsråd, Stockholms läns landsting, Olivia Wigzell, generaldirektör för Socialstyrelsen, Sveneric Svensson, Sverigechef, Capio.

 • Framtidens ledare i sjukvården.

 • 16.00

  Finalisterna - Framtidens ledare i sjukvården 2015

  Närmare 50 unga chefer i sjukvården nominerades i år till att bli Framtidens ledare i sjukvården 2015. Här presenterar de tre finalisterna sig.

 • 16.20

  Prisutdelning till Framtidens ledare och Årets ledarskapsfrämjare i sjukvården 2015.

 • 16.30

  Programmet avslutas.

 • Välkommen till mingel med förfriskningar.

Information

 • När:
  2 december 2015
 • Sista anmälningsdag :
  15 november 2015
 • Plats:
  Aula Medica, Karolinska institutet
 • Adress:
  Karolinska institutet, Solnavägen, Solna
 • Pris:
  4 995 kronor + moms.
 • Kontakt:
  Maja Florin
  maja.florin@dagensmedicin.se
  0706912439
 • Arrangör:
  Sjukvårdens ledarskapsakademi
 • Utställarinformation:

Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Nyhetschef:
Jens Krey 070-735 16 61

Teamledare nyheter:
Linda Berglund 073 558 66 66

 

 

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier