Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Sjukvårdens ledarskapsdag 2018

Sjukvårdens ledarskapsdag 2018

Svenska patienter har ett långsamt minskande förtroende för hälso- och sjukvården, trots hög kvalitet. Varför är det så och hur kan framtidens ledare förändra detta?


Hur kan chefer i sjukvården bygga förtroende mellan de olika nivåerna och stuprören inom vården, så att medarbetarnas egen initiativförmåga kan tas tillvara? På årets Sjukvårdens ledarskapsdag kommer vi att lyfta vikten av tillit och förtroende för och från både patienter och medarbetare. 

Med svenska och internationella exempel, från sjukvården och andra branscher söker vi svar på hur vägen framåt kan se ut.

Sjukvårdens ledarskapsdag arrangeras av Stiftelsen Sjukvårdens ledarskapsakademi. Stiftelsen stöttas av Akademiska sjukhuset, Aleris, Boston Consulting Group, Capio, Dagens Medicin, Ersta Diakoni, Karolinska universitetssjukhuset, Landstinget i Kalmar län, Michaël Berglund Executive Search, Pfizer, Region Östergötland, Sahlgrenska universitetssjukhuset och Västerbottens läns landsting.

Program

 • 10:30

  Registrering/fika

 • 11:00

  Välkomna.

 • 11:10

  Inledningstal

  KI:s prorektor Karin Dahlman Wright.

 • 11:20

  ”Så varierar befolkningens förtroende för sjukvården”

  Isabelle Carnlöf är författaren bakom Vårdanalys rapport ”Förnuft och känsla ­- Befolkningens förtroende för sjukvården”. Den visar ett folk som har stort förtroende för vårdpersonalen. Svagare är förtroendet för styrningen av vården och vårdpolitiker. Men tilliten skiljer sig olika grupper emellan. På Sjukvårdens ledarskaps dag får vi veta hur.

  Isabelle Carnlöf, utredare, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, Vårdanalys.

 • 11:50

  ”Tillit till chefen avgörande för förändring”

  Socialt kapital, eller tillit, erkännande och ömsesidighet, mellan anställda och chef och deras betydelse för framgång vid förändring ­- det är något som Marcus Strömgren har studerat. I sin avhandling vid KTH  har han forskat på vilka resurser som bäst kan påverka hälsa, arbetsengagemang samt engagemang i patientsäkerhet och vårdkvalitet hos vårdpersonal under pågående verksamhetsutveckling. ”Vetskapen om att jag har möjlighet att påverka detta ökar betydelsen av att utveckla mitt ledarskap.”

  Marcus Strömgren, fil.dr., chef vid Centrum för hälso- och sjukvårdsutveckling i Region Västmanland

 • 12:20

  Lunch och grupparbete.

 • 13:20

  ”Har vi orimliga förväntningar på sjukvården? - ett europeiskt perspektiv”

  Under sina år som hälsopolitisk analytiker för OECD har Jens Wilkens analyserat hur det står till med hälso- och sjukvårdssystemen i Europa. OECD tar också tempen på befolkningarnas tillit till vården. I sitt tal speglar han Sverige i övriga Europa.

  Jens Wilkens, hälsopolitisk analytiker, OECD.

 • 14:00

  Paneldiskussion: Hur bygger man tillit i en digital vårdmiljö?

  Fördelar och nackdelar vid det digitala vårdmötet.

  Gudrun Greim, enhetschef för Närhälsan online, Västragötalandsregionen,
  Nasim Farrokhnia, forsknings- och utbildningschef på Kry,
  Madeleine Beermann, Unga reumatiker.

   

 • 14:30

  Fika.

 • 14:55

  ”Hög tid att avskaffa dumhetskulturen”

  I augusti i år skrev läkaren Anna Spencer krönikan ”Hög tid att avskaffa dumhetskulturen” i Dagens Medicin. Och den tog fart i sociala medier, kommentarsfält och ledde till intervjuer. Många höll i med i hennes kritik mot styrningen av vården, klåfingriga politiker inför valet, men också mot administratörer, koordinatorer och chefer. Varför skrevs den? Vad har den väckt för reaktioner? Och hur ska den bäst tas emot av dem som styr vården?

  Efter en inledning med Anna Spencer bjuder vi till paneldiskussion.

  Anna Spencer, överläkare i palliativ vård, ASIH, Malmö, 
  Håkan Sörman, styrelseordförande för Karolinska universitetssjukhuset,
  Harald Roos, sjukhuschef, Helsingborgs lasarett
  Marie Morell (M), regionråd och ledamot i SKL:s sjukvårdsdelegation,
  Britta Wallgren, landschef för Capio i Sverige.

 • 15:40

  ”Nationellt program för ledarskapsfrågor i vården”

  Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har i uppdrag att ta fram underlag till ett nationellt program för ledarskapsfrågor i hälso- och sjukvården.

  Regeringsuppdraget baseras på den kartläggning av vilka utmaningar och problem chefer i hälso- och sjukvården möter som Vårdanalys publicerade 2017. I uppdraget ska myndigheten bland annat titta på vilket utbud av ledarskapsutbildningar som redan finns och sedan ta fram alternativ som är ekonomiskt skalbara. Vilka insatser som borde prioriteras högst för att stärka ledarskapet i vården?

  Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 april 2019. Hur långt har Vårdanalys kommit?

  Jean-Luc af Geijerstam, generaldirektör för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, Vårdanalys.

   

 • 16:00

  ”Så lyckas du med tillitsbaserad styrning i praktiken”

  I Gislaveds kommun pågår ett stort förändringsarbete. Målsättningen är att lyckas effektivisera organisationen, förbättra resultaten och öka nyttan för dem vi är till för med hjälp av tillitsbaserad styrning och ledning. Kommunen har infört en ny styrmodell och Malin Aronsson, kommundirektör i Gislaved kommun, berättar om hur de arbetar i praktiken för att lyckas med tillitsbaserad styrning genom medskapande medarbetare och kommunikativa ledare.

  Malin Aronsson, kommundirektör, Gislaveds kommun, utsedd till årets offentliga ledare 2018 av tidningen Dagens Samhälle.

 • 16:30

  Slutdiskussion och prisutdelning till Framtidens ledare.

  De två finalisterna i Framtidens ledare: Anna Alm-Andersson, chef för division Närsjukvård vid Region Norrbotten,
  Sara Banegas, distriktsläkare och verksamhetschef på Ekerö vårdcentral.

  Samt Henrik Overödder,verksamhetschef för område kvinnor-barn, Södertälje sjukhus,
  Younis Khalid, verksamhetschef Barnmedicin, sektionschef, överläkare Akutsektionen, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus.

   

 • 17:00

  Dagens avslutas med mingel.

Information

 • När:
  6 december 2018
 • Målgrupp:
  Chefer, politiker, HR-ansvariga och andra med intresse för frågor om utvecklingen av ledarskap i svensk sjukvård.
 • Sista anmälningsdag:
  4 december 2018
 • Plats:
  Karolinska Institutet, Jacob Berzelius-salen.
 • Adress:
  Berzelius väg 3, Karolinska Institutet, Stockholm.
 • Pris:
  Ordinarie pris: 3 195 kronor + moms. Alumner från Sjukvårdens Ledarskapsakademi: 1 995 kronor + moms.
 • Kontakt:
  Gabriella Lundström
  gabriella.lundstrom@dagensmedicin.se
  076 - 940 30 72
 • Arrangör:
  Sjukvårdens ledarskapsakademi i samarbete med Dagens Medicin Agenda
 • Utställarinformation :
  Annika Östholm
  annika.ostholm@bbm.bonnier.se
  070-669 79 40

Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Nyhetschef:
Jens Krey 070-735 16 61

Teamledare nyheter:
Linda Berglund 073 558 66 66

 

 

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier