Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Sjukvårdsförsäkringarna och sjukvården

Motspelare eller medspelare för bättre patientnytta?

Sjukvårdens brist på tillgänglighet och krav på hårdare prioriteringar, fortsätter att öka efterfrågan på privata sjukvårdsförsäkringar. Samtidigt lägger regeringen fram förslag som ska stoppa ”gräddfilerna till vård” och göra de privata försäkringarna dyrare genom förmånsbeskattning.

 • Vilken praktisk betydelse får regeringens förslag för patienter, vårdgivare och försäkringsbolag?
 • Kan försäkringsbolagen och den offentliga vården ha olika roller på samma spelplan för att gemensamt bidra till ökad patientnytta och en minskad sjukdomsbörda?

Program

 • 10.30

  Registrering med kaffe.

 • 11.00

  Välkommen!

  Dagens moderator inleder programmet.

  Maja Florin, chef, Dagens Medicin Agenda.

 • 11.05

  Regeringens offensiv mot de privata sjukvårdsförsäkringarna - vad är målet med gräddfilsförbudet och förmånsskatten?

  Vad vill regeringen uppnå med sitt förslag som ska stoppa "gräddfilen" till vård? Hur påverkas förslaget av lagrådets skarpa kritik? Och vilka effekter vill man se av förslaget om förmånsbeskattning av privata sjukvårdsförsäkringar  som aviseras i vårbudgeten?

  Anna-Lena Sörenson, riksdagsledamot (S), vice ordförande i socialutskottet.

 • 11.25

  Diskussion: Politiken och sjukvårdsförsäkringarna - vad står på spel?

  Regeringen har gjort upp med Vänsterpartiet om flera förslag som kan få stor påverkan på sjukvårdsförsäkringarnas framtida utveckling. Vilken praktisk betydelse får åtgärderna för patienter, vårdgivare och försäkringsbolag? Hur påverkas möjligheterna till lösningar för ökad samverkan mellan offentliga och privata aktörer kring hälsa och hållbart arbetsliv? Finns det en framtid för scenariot där försäkringsbolag och offentlig vård har olika roller på samma spelplan för att gemensamt bidra till ökad patientnytta och en minskad sjukdomsbörda?

  Anna-Lena Sörenson, riksdagsledamot (S), vice ordförande i socialutskottet. Anna Pettersson Westerberg, chefsekonom, Svensk Försäkring, Håkan Tenélius, näringspolitisk chef, Vårdföretagarna. 

 • 12.00

  Lunch.

 • 13.00

  Stress och utmattning, behandla eller förebygga?

  Med uppdrag att ta hand om sjukvårdspersonalens egen psykiska ohälsa utlöst av stress och utmattning, har Ersta diakoni utvecklat behandlingsmetoder för redan drabbade och håller nu på att utveckla förebyggande metoder för att stävja den lavinartade ökningen. Hur kan vi arbeta preventivt och vilka grupper behöver vi särskilt fokusera på?

  Alexander Wilczek, verksamhetschef för psykiatriska kliniken, Ersta sjukhus

 • 13.30

  Nyttan av evidensbaserad medicin -  så tillämpas den i sjukvården

  I dag är kraven på evidensbaserad medicin starka i sjukvården. Att behandla med evidens innebär att bästa tillgängliga vetenskapliga bevis används i valet av behandling. Nya behandlingar måste först ha ett vetenskapligt stöd, och föråldrade metoder kan utmönstras. Men det finns också utmaningar med den evidensbaserade vården.  Variationen i kliniska problem är stor, och i många situationer finns inte någon evidensbaserad medicin att luta sig mot. Det måste också finnas en rimlig balans mellan kraven på evidens och den kliniska vardagen. Nina Rehnqvist, professor i kardiologi och ordförande i SBU:s vetenskapliga nämnd, är en nestor i utvecklingen av den evidensbaserade medicinen i svensk sjukvård. Hon ger här konkreta exempel på nyttan av evidensbaserad medicin. Hur kan lärdomarna appliceras på sjukvård som ges i en privat sjukvårdsförsäkring?

  Nina Rehnqvist, professor i kardiologi, ordförande, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.

 • 14.00

  Diskussion: Evidensbaserad medicin och privata sjukvårdsförsäkringar - nytta och risker.
  Nina Rehnqvist, professor i kardiologi, ordförande, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, Mats Arnström, produktchef, affärsområdet Hälsa, Länsförsäkringar

   

 • 14.30

  Värdebaserad vård - nya möjligheter för försäkringsbolag och vårdgivare.

  Med värdebaserad vård styrs vården i större utsträckning på de utfall och resultat som skapar mest värde för patienten. Stockholms läns landsting har på vissa områden även infört en ny ersättningsmodell som kopplar en del av ersättningen till vårdgivarna till det medicinska resultatet av en behandling och patientens nöjdhet med utfallet. En utvärdering visar att kKvaliteten ökar med den nya ersättningen. Landstinget använder redan ersättningssystemet och med gott resultat. Skulle värdebaserad ersättning även kunna användas av försäkringsbolagen? Vilken nytta skulle det innebära för patienter, bolag och vårdgivare?

  Per Svedmark, vd, överläkare och ryggkirurg, Ryggkirurgiskt Centrum.

 • 15.00

  Kaffepaus.

 • 15.30

  Utmaningar med att räkna på sjukvårdsförsäkringar.
  Reservsättningen av sjukvårdsförsäkring är helt annorlunda än reservsättning av andra liv och sak produkter. Det gäller även prissättning, som till exempel kräver att medicinska trender följs noggrant, vilket i sig kräver annan kompetens än den aktuariella. Hur påverkar det helhetstänket för hur Euro Accident arbetar kring försäkring och hälsa?

  Anette Norberg, chefaktuarie, Euro Accident.

 • 16.00

  Hälsa och lönsamhet - strategier för ett mer hållbart arbetsliv

  Hur får vi våra kunder att gå från ord till handling för att leva ett mer hållbart liv? Skandia arbetar i dag med värdebaserad vård med utgångspunkt från kundens-patientens behov. Ett särskilt fokus finns också för att hjälpa kunder med kroniska sjukdomar. Ett strategiskt val är nu att satsa på ett förebyggande arbete med kunders hälsa, där hälsoappen Virgin Pulse är ett verktyg. Går det att se några förbättringar så här långt? Vilka är vinsterna?

  Kristina Hagström, hälsostrateg, Skandia.

 • 16.30

  Seminariet avslutas.

Information

 • När:
  26 april 2017
 • Sista anmälningsdag :
  24 april 2017
 • Plats:
  Bonnier Conference Center
 • Adress:
  Torsgatan 21, Stockholm
 • Pris:
  2995 kr + moms ordinarie pris. Detta pris gäller anställda och förtroendevalda i sjukvården, företrädare för myndigheter och patientorganisationer. 5995 kr + moms. Detta pris gäller för dig som är anställd i företag som står under Finansinspektionens tillsyn, eller är verksam inom en offentlig myndighet. Avgift för deltagare från underleverantör som advokatbyråer, konsultföretag, it-leverantörer, bemannings- och rekryteringsföretag är 7995 kr + moms.
 • Kontakt:
  Johanna Andersson
  johanna.andersson@bbm.bonnier.se
  073-558 75 67
 • Arrangör:
  Dagens Medicin Agenda och Risk & Försäkring
 • Utställarinformation:
  Anders Axklo
  anders.axklo@bbm.bonnier.se
  +46 70 309 05 01

Arrangörer:

Partner:

Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Redaktionschef:
Åsa Uhlin 076-626 96 62

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier