Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Cancerdagen 2016

Skandinaviskt rådslag för framtidens cancervård

Dagens Medicin i Danmark, Norge och Sverige bjuder för andra året i rad in till ett skandinaviskt rådslag för framtiens cancervård. Alla som arbetar med cancervården och beslutsfattare på nationell, regional och lokal nivå i de tre länderna är välkomna.

Välkommen den 27 oktober 2016. Vi möts för att lära av varandra och målet är att bättre kunna möta gemensamma utmaningar för framtidens cancervård.

På plats finns  Emma Henriksson, (KD), riksdagsledamot, ordförande i socialutskottet, Sverige,Tone Wilhelmsen Trøen, (H), medlem av helse- og omsorgskomiteen, Stortinget, Norge, Liselott Blixt, (DF), formand for Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg, Danmark,  Kjell Magne Tveit strategidirektør for cancer, Helsedirektoratet i Norge, Helena Brändström, med dr, samordnare för nationella vårdprogram och standardiserade vårdförlopp, Regionala cancercentrum i samverkan, Michael Borre, professor, Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, Aarhus universitetshospital, Nils Wilking, onkolog, Skånes universitetssjukhus, Lund, Erik Magnus Sæther, PhD, Oslo Economics och Ulf Persson, professor i hälsoekonomi vid Lunds universitet och chef för Institutet för hälsoekonomi, IHE.

Program

 • 9.15

  Registrering med kaffe och smörgås.

 • 10.00

  Välkommen

  Dagens moderatorer ger en introduktion till rådslaget.

  Chefredaktörerna Christina Kennedy, Dagens Medicin, Sverige, Markus Moe, Dagens Medisin, Norge, och Nicolai Döllner, Dagens Medicin, Danmark.

 • 10.10

  Reflektion om framtidens cancervård

  Stig Lindahl, Prostatacancerförbundet

 • 10.15

  Kræftplan 4 i Danmark - nu med patienten i huvudrollen.

  När Danmark nu sjösätter sin fjärde kræftplan är det patienternas behov som sätter dagordningen.

  Michael Borre, professor, Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, urologisk avdelning, Aarhus universitetshospital.

 • 10.30

  Den danska modellen med pakkeforløb för cancerbehandling – erfarenheter från implementeringen i de skandinaviska länderna.

  Med inspiration från de danska pakkeforløben har nu även Sverige och Norge infört standardiserade vårdförlopp för en rad olika cancerformer. Vad är lärdomarna och erfarenheterna i de olika länderna? Fördelar och fallgropar?

  Norge: Kjell Magne Tveit, strategidirektør for cancer, Helsedirektoratet i Norge.
  Sverige: Helena Brändström, med dr, samordnare för nationella vårdprogram och standardiserade vårdförlopp, Regionala cancercentrum i samverkan.
  Danmark: Michael Borre, professor, Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, urologisk avdelning, Aarhus universitetshospital.

 • 11.30

  Reflektioner om cancervården

 • 11.40

  Vad önskar cancerpatienterna?

  Målriktade behandlingar och immunterapi ger ständigt nya behandlingsmöjligheter för cancerspecialister och hälso-och sjukvården.
  De nya möjligheterna utmanar samhällsekonomin i västvärlden, och skapar intensiva diskussioner. Vad är patientens budskap till läkaren på kliniken?

  Paal Fredrik Brunsvig, PhD, överläkare, enhet for utprøvende kreftbehandling, Radiumhospitalet, Oslo universitetsjukhus.

 • 12.00

  Lunch

 • 13.00

  Hur får patienterna tillgång till nya innovativa behandlingar för cancer?

  Introduktion: Ulf Persson, professor i hälsoekonomi vid Lunds universitet och chef för Institutet för hälsoekonomi, IHE. 
  Nils Wilking, onkolog, Skånes universitetssjukhus, Lund, Peter Lindgren, med dr, forskningsledare, Institutet för hälsoekonomi, IHE, Erik Magnus Sæther, PhD, Oslo Economics, Karolina Antonov, analyschef, Läkemedelsindustriföreningen, LIF.

 • 14.10

  Så blir man mästare på kliniska prövningar.

  I Danmark har man arbetat för att säkra tillgång till forskning och finansiering av forskning inom hälsosektorn. Hur kommer det cancerpatienterna tillgodo?
  Jens Christian Djurhuus, professor, Institutet för klinisk medicin, Aarhus universitet.

  Kommentar av Stein H. Sundstrøm, överläkare, St. Olavs Hospital, Trondheim, ordförande Norsk Onkologisk förening.

 • 14.40

  Kaffe

 • 15.10

  Vad finns det för möjligheter till samarbete och forskning över gränserna?

  Emma Henriksson, (KD), riksdagsledamot, ordförande i socialutskottet, Sverige, Tone Wilhelmsen Trøen, (H), medlem av helse- og omsorgskomiteen, Stortinget, Norge, Liselott Blixt, (DF), formand for Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg, Danmark.

 • 15.50

  Sammanfattning av dagen

 • 16.00

  Rådslaget avslutas.

Information

 • När:
  27 oktober 2016
 • Målgrupp :
  Alla professioner och beslutsfattare med intresse av cancervårdens utveckling.
 • Sista anmälningsdag :
  21 oktober 2016
 • Plats:
  Bonnier Conference Center
 • Adress:
  Torsgatan 21, Stockholm
 • Pris:
  2 995 kr moms för prenumeranter på Dagens Medicin/Dagens Medisin. Ordinarie pris 3 495 kr + moms. Dessa priser gäller endast anställda och förtroendevalda i sjukvården, samt företrädare för myndigheter, forskning och patienter. Leverantörer till sjukvården 6 995 kronor + moms. (Max två deltagare per företag och land.)
 • Kontakt:
  Johanna Andersson
  johanna.andersson@bbm.bonnier.se
  073 - 558 75 67
 • Arrangör:
  Dagens Medicin Sverige, Norge och Danmark.
 • Utställarinformation:
  Annika Östholm
  annika.ostholm@dagensmedicin.se
  +46-70-669 79 40

Utställarinformation Norge & Danmark

Danmark: Helle Mohr Garrett 
hg@dagensmedicin.dk
Norge: Lise Hjertaas
Lise.Hjertaas@dagensmedisin.no

Partner:

Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Redaktionschef:
Åsa Uhlin 076-626 96 62

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier