Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Specialistsjuksköterska i hemmet

Specialistsjuksköterska i hemmet

Kompetens och organisation för framtidens hemsjukvård - sjuksköterskans centrala roll inom den kommunala vård och omsorgen.


FULLBOKAT!

Ett stort ansvar vilar på de sjuksköterskor som hanterar hälso- och sjukvård i hemmet hos äldre och funktionshindrade. I takt med att allt mer vård ska ges på distans ökar också kravet på en bra organisation, pålitliga digitala verktyg och kompetens hos personalen.

Ta chansen att sätta agendan för framtidens hemsjukvård och var med och påverka en framtida specialistutbildning för hälso- och sjukvård i hemmet. 

På plats finns bland andra regeringens utredare Kenth Nauclér, som presenterar sin pinfärska utredning om framtidens specialistutbildningar, och Anna Nergårdh som utreder den nära vården.

Program

 • 09.00

  Frukost och registrering

 • 10.00

  Välkomna

  Moderator Christina Kennedy inleder dagen.

 • 10.10

   ”Dags för en specialistutbildning för hälso- och sjukvård i hemmet”

  Maria Müllersdorf, akademichef på Mälardalens högskola, inledningstalar.

 • 10.25

  ”Hemsjukvårdens roll i framtidens nära vård” 

  Anna Nergårdh om hur samverkan mellan landstingens primärvård och den kommunala vården och omsorgen ska kunna fungera på bästa sätt framöver.

  Anna Nergårdh, regeringens särskilda utredare.

 • 11.00

  Sjuksköterskan i hemsjukvården – ensam med svåra beslut

  Sjuksköterskor i hemmet arbetar inte alltid i team och står ofta ensamma med svåra beslut och i svåra situationer när de möter sjuka och anhöriga. Och de arbetar i en miljö som ser olika ut för varje hem. Samtidigt måste de samarbeta många andra vård- och omsorgsområden, som hemtjänstpersonal, landstingsvård och mobila team. Forskaren Ingrid Hellström har tillsammans med kollegor skuggat kommunala sjuksköterskor som arbetar i andras hem, för att beskriva deras arbetssituation. Här presenteras färska preliminära data från studien.

  Ingrid Hellström, biträdande professor, institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, avdelningen för omvårdnad, Linköpings universitet.

 • 11.20

  ”Måsta äng – först ut som akademiskt vårdboende”

  Måsta äng är Sörmlands första akademiska vård- och omsorgsboende – en verksamhet med intresse att testa och utveckla nya sätt att arbeta och där studenter från högskolan får utvecklas och utföra examensarbeten utifrån verksamhetens behov.

  Christine Gustafsson, sjuksköterska, docent vid Mälardalens högskola.

 • 11.40

  Hemsjuksköterskor på akuta larm – så var det första året”

  För ett år sedan utrustades hemsjuksköterskorna i kommunen Dals-Ed med fortbildning och akutväska för att ta hand om akutsjuka i väntan på ambulans. Projektet har fallit väl ut. Allt oftare kan kommunens äldre och multisjuka få vård direkt hemma och slippa åka till sjukhus.

  Christina Larsson, sjuksköterska och enhetschef.

 • 12.00

  ”Framtidens specialistsjuksköterska, ny roll – nya möjligheter”

  Kenth Nauclér, regeringens särskilda utredare, lämnar in Utredningen om specialistsjuksköterskeutbildning och vissa andra hälso- och sjukvårdsutbildningar till regeringenmed förslag på framtidens specialistutbildningar för sjuksköterskor, den 2 november.  På vårt seminarium berättar han om hur förslag  ska underlätta för vårdgivare och högskolor att låta sin personal vidareutbildas.

  Kenth Nauclér, regeringens särskilda utredare.

 • 12.25

  Lunch

 • 13.20

   Workshop i tre olika spår:

  Spår 1: Den här kompetensen saknar vi i vår organisation.

  Spår 2: Det här är vår största organisatoriska utmaning.

  Spår 3: Så här löser vi vår kompetensutveckling i dag.

  14.30 Summering workshop – vad tar vi med oss?

 • 14.20

  Fika.

 • 14.30

  Summering av workshop.

 • 14.45

  Snabb lönsamhet med Örebros nya närsjukvårdsteam

  Region Örebro län har gått från att vara bland de sämsta i landet vad det gäller antalet sjukhusdygn för medicinskt färdigbehandlade till att vara bland de bättre i klassen.  Förklaringen är ett framgångsrikt samarbete mellan Region Örebro län och länets kommuner där snabba förändringar har kunnat åstadkommas då patienten satts i fokus.

  Flera framgångsrika satsningar på gränslös samverkan börjar nu kunna visa resultat. Ett av dem är Närsjukvårdsteam Örebro. I november förra året skrevs den första patienten in i Region Örebro läns och kommuns gemensamma förstärkta hemsjukvård. Teamet har två läkare knutna till sig och sjuksköterskor och kan ge mer avancerad sjukvård än den vanliga hemsjukvården. Resultaten lät inte vänta på sig, patienterna har varit inlagda på sjukhus hälften så många dygn som tidigare och risken för att de åker in akut har minskat drastiskt. Vad beror det på?

  Per-Ola Sundin, projektledare och läkare,
  Madelene Karlsson, samordnande sjuksköterska,
  Jon Westerberg, sjuksköterska. • 15.15

  Nära vård i hemmiljö – en utmaning för långsiktig hållbarhet

  Från dagens lösningar för hemvårdsarbetet till vad som snart kommer att krävas av nära vård i de äldres hem, är steget stort. Här krävs utvecklingsinsatser. I en nyligen genomförd framtidsstudie lyfts hemmet som centrum för service i nätverkssamhället i en modell med fyra hörnpelare som har stor betydelse; Boende, Distribution/Service, Arbete och Hälsa. Det finns ytterligare en komponent, navet, som går igen i alla dessa delar. En gestaltning för samordning och informationsdelning för att få helheten att fungera.

  Mats Olsson, framtidsstrateg, Kairos future.

 • 15.45

  Avslutning

Information

 • När:
  5 november 2018
 • Sista anmälningsdag:
  4 november 2018
 • Plats:
  Westmanska palatset
 • Adress:
  Holländargatan 17, Stockholm
 • Pris:
  FULLBOKAT! Konferensen är kostnadsfri för sjuksköterskor verksamma inom hemsjukvården. Deltagaravgiften för övriga är 3 595 kronor + moms.
 • Kontakt:
  Gabriella Lundström
  gabriella.lundstrom@dagensmedicin.se
  076-940 30 72
 • Arrangör:
  Dagens Medicin Agenda och Mälardalens Högskola
 • Utställarinformation :
  Annika Östholm
  annika.ostholm@bbm.bonnier.se
  070-669 79 40

Partner

Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Redaktionschef:
Åsa Uhlin 076-626 96 62

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier