Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Strategidagen 2015

Strategidagen 2015: Vad kan vi lära av de bästa?

Hur gör de bästa sjukvårdssystemen i världen för att utveckla ledning och styrning, kontinuerligt förbättringsarbete, kunskapsstyrning och uppföljning? Vad kan svensk sjukvård lära av dem, och vad har den svenska modellen att lära andra?

Välkommen till Dagens Medicins Strategidag 2015. Årets program bjuder på inspiration och erfarenheter både från omvärlden och på hemmaplan, och diskuterar hur vi kan ta vara på kunskaperna för att förändra och förbättra svensk sjukvård.

PRELIMINÄRT PROGRAM

9.00 Registrering med frukost.

9.30 Välkommen och introduktion.
Dagens Medicins moderator och chefredaktör Christina Kennedy hälsar välkommen.

9.35 Vad är det bästa och sämsta med den svenska modellen?
Svensk sjukvård hör till de bästa i världen när det gäller att leverera hög medicinsk kvalitet till låga kostnader. Men det är stora regionala skillnader i tillgång till vård och vårdkvalitet mellan olika delar av landet. Varför ser det så olika ut? Vilka är de viktigaste förbättringsområdena? Hur skapar vi en bättre organisation för kunskapsstyrning? Vad har vi uppnått med satsningarna på regionala cancercentrum och nationella programråd?
Boel Andersson-Gäre, professor i kvalitetsförbättring, Hälsohögskolan i Jönköping, chef för Futurum, Region Jönköpings län, Åsa Himmelsköld, sektionschef, avdelningen för vård och omsorg, Sveriges Kommuner och Landsting, Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Jönköpings län.

10.10 How to make health care better - del 1.
Brent James är chief quality officer på Intermoutain Healthcare i Utah, ett nätverk av 23 sjukhus och 160 kliniker som finansierar och producerar sjukvård för cirka hälften av delstatens 2,4 miljoner invånare. Han drivs av visionen att bli bäst i världen på att ge evidensbaserad vård av hög kvalitet och patientsäkerhet genom ständigt lärande, kvalitetsförbättring och uppföljning. Här ger han sin syn på Intermoutains framgångsfaktorer, men också vad han gillar hos det svenska sjukvårdssystemet, som han är en stor beundrare av.
Brent James, Executive Director of the Institute for Health Care Delivery Research, Intermountain Healthcare, Utah, USA.

11.00 Kort paus med förfriskningar.

11.20 How to make health care better - del 2.
Brent James fortsätter sin presentation, med fokus på hur Intermountain arbetar för att utveckla väl fungerande vårdprocesser mellan såväl specialiteter som huvudmän och hur man även i en stor vårdorganisation kan skapa vård av hög kvalitet, genom en långsiktig och uthållig förbättringskultur.
Brent James, Executive Director of the Institute for Health Care Delivery Research, Intermountain Healthcare, Utah, USA.

12.20 Lunch.

13.20 Vad kan vi lära av Intermountain och andra högpresterande sjukvårdssystem – förbättringsområden i den svenska modellen.
En svensk forskargrupp har fått i uppdrag att göra en djupare jämförelse mellan Intermountain Healthcare och svensk sjukvård. I sin analys har de identifierat flera delar som passar väl in i det svenska sjukvårdssystemet, bland annat när det gäller metoder för att leda, styra och organisera ett kontinuerligt förbättrings- och kvalitetsarbete i en hel sjukvårdsorganisation. Här ger de konkreta förslag på vad som kan implementeras, vilka förändringar det kräver, och hur det ska kunna genomföras.
Peter Daneryd, MD, PhD, Fellow Institute for Health Care Delivery Research, Intermountain Healthcare, Jesper Stenberg, chef, enheten för strategisk kvalitetsutveckling, Region Skåne och Mattias Elg, professor, Linköpings universitet och Hälsohögskolan i Jönköping.

14.30 Kaffe med tillbehör.

15.00 Konsten att göra nationella riktlinjer till klinisk vardag - bröstcancerprocessen vid Skånes universitetssjukhus.
Vid Skånes universitetssjukhus prövas nu en modell för att på ett systematiskt sätt implementera forsknings- och evidensbaserad kunskap i den kliniska vardagen. Målsättningen med insatsen är att implementera nationella riktlinjer för bröstcancer för att utveckla vårdens tillgänglighet och kvalitet, både genom förbättring och minskad variation. Mått på om förändringarna leder till förbättringar för patienterna ska mätas i väntetider, ledtider, täckningsgrad för patientregister och användande av multidisciplinära konferenser. Vidare kommer patientrelaterade mått som i högre grad också definierar effekt att föreslås och följas, liksom kostnaderna. Målet är att i framtiden både ha ha information om minskad variation i kvalitet för patienterna och samtidigt minskade kostnader för processerna.
Mef Nilberth, professor, chef för Regionalt cancercentrum syd, Peter Daneryd, projektledare.

15.30 Kunskapsstyrning i praktiken - så funkar det på en vårdcentral.
Det nationella programrådet för diabetes etablerades med uppgift att identifiera variationer i praxis och ta fram förslag till åtgärder, exempelvis gemensamma kunskapsunderlag och nationella vårdprogram. Detta var ett pilotprojekt på initiativ av hälso- och sjukvårdsdirektörerna i de 21 landstingen och regionerna för att få bättre kunskapsstyrning i verksamheten. Hur har detta förändrat diabetesvården ute på en vanlig vårdcentral?
Stefan Jansson, ledamot i det nationella programrådet för diabetes, Åsa Tagesson, diabetessjuksköterska, och Eva Sjögren, verksamhetschef på Brickebackens vårdcentral i Örebro.

16.00 Avslutande paneldiskussion.
Göran Stiernstedt, nationell samordare för effektivare resursutnyttjande i hälso- och sjukvården, Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Jönköpings län, Johan Fredriksson, vd, Praktikertjänst, Agneta Karlsson (S), statssekreterare, socialdepartementet.

16.30 Strategidagen 2015 avslutas.

Information

 • När:
  5 maj 2015
 • Sista anmälningsdag :
  30 april 2015
 • Plats:
  Bonnier Conference Center
 • Adress:
  Torsgatan 21, Stockholm
 • Pris:
  3 995 kr + moms för prenumeranter på Dagens Medicin. Ordinarie pris: 4 995 kr + moms.
 • Kontakt:
  Evelina Hådén
  evelina.haden@bbm.bonnier.se
  073-558 6567
 • Arrangör:
  Dagens Medicin
 • Utställarinformation:
  Dagens Medicin

Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Redaktionschef:
Åsa Uhlin 076-626 96 62

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier