Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Strategidagen 2016

Dags att göra rätt saker i vården!

Vården har aldrig haft mer resurser än i dag, det finns fler läkare och sjuksköterskor än någonsin tidigare. Trots detta kämpar sjukvården med ekonomiska underskott, vikande produktivitet och kompetensbrist.

Välkommen till Strategidagen den 19 januari. Under dagen får du ta del av inspirerande exempel, utmanande inlägg och aktuella nyheter. Sjukvårdsminister Gabriel Wikström berättar vad regeringens professionsmiljard ska användas till, Göran Stiernstedt presenterar de viktigaste slutsatserna från sitt utredningarbete om effektivare resursutnyttjande inom vården och från Danmark kommer Søren Hartz, HR-direktör, Region Hovedstaden, och berättar om Tillitsreformen, en ny lag med fokus på ansvar och tilltro till medarbetarna. Har de lösningarna på vårdens allt mer akuta problem och behov av prioriteringar?

 • Vilka nya strategier behöver vi när resursomfördelning och effektiviseringar inte längre räcker till?
 • Är det styrningen av sjukvården det är fel på – och hur borde den i så fall se ut?
 • Vad krävs för att säkerställa kompetensförsörjningen i dag och i framtiden?

Program

 • 09.00

  Registrering med frukost.

 • 09.30

  Välkommen till Strategidagen 2016.

  Christina Kennedy, chefredaktör Dagens Medicin, hälsar välkommen och introducerar dagens program.

 • 09.35

  Rätt person, på rätt plats i rätt tid - är det lösningen på vårdens utmaningar?

  Utredningen om effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården, som leds av den nationella samordnaren Göran Stiernstedt, ska vara klar i slutet av året. I december 2014, kom ett delbetänkande som visade på att hälso- och sjukvården hade en för stor administrativ börda, dåliga IT-stöd, suboptimal bemanning samt att man inte tar tillvara på kompetens, fullt ut. Vad visar utredningen slutgiltiga resultat? Göran Stiernstedt presenterar de viktigaste resultaten från utredningen och ger förslag på åtgärder som kan vidtas på nationell, regional och lokal nivå för att säkerställa att professionernas tid, kunskap och engagemang används på bästa möjliga sätt i syfte att öka hälso- och sjukvårdens effektivitet.

  Göran Stiernstedt, regeringens utredare för effektivare resursutnyttjande inom vården.

 • 10.10

  Vad påverkar förutsättningarna för en väl fungerande kompetensförsörjning?

  Hälso- och sjukvårdens problem med kompetensbrist blir allt tydligare, det handlar om ökande kostnader för inhyrd personal, stängda avdelningar och i vissa fall allvarliga vårdskador. Dessutom finns det ökande regionala och även inom regionala skillnader, vilket leder till att förutsättningarna för olika landsting ser olika ut. Riksrevisionen genomför just nu en granskning av kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården som kommer presenteras under våren 2016. Vilka system och strukturer påverkar förutsättningarna för en väl fungerande kompetensförsörjning?

  Anna von Bothmér, utredare, Riksrevisionen.

 • 10.40

  Paus.

 • 11.00

  Dags för nya strategier inom svensk hälso- och sjukvård?

  I början av sommaren deklarerade sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) att staten skulle ta en mer aktiv roll i arbetet med att höja kvaliteten i hälso- och sjukvården. Han kallade då till en nationell kompetenssamling för hälso- och sjukvården där de inbjudna är företrädare för såväl landstingen och regionerna genom SKL, som för medarbetarnas fackliga organisationer, patientorganisationer, privata vårdgivare och några av de mest centrala statliga aktörerna. Vad ska den nationella kompetenssamlingen ge för utfall rent konkret och när väntas de första resultaten? Vilket ansvar är staten beredd att ta?

  Gabriel Wikström, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister (S).

 • 11.30

  ​​Så skapar vi utrymme för utveckling, innovation och nytänkande i våra organisationer.

  Silicon Valley är en av världens mest innovativa regioner. Flera av världens största bolag inom digital utveckling, Google, Facebook och Twitter, kommer därifrån. Vad är det som gör dessa företag så innovativa? Kan sjukvården lära sig av dem? 

  Annika Steiber, teknologie dr i management och organisation, författare till boken ”The Silicon Valley Model – Management for Entrepreneurship".

 • 12.20

  Lunch.

 • 13.20

  Tillitsreformen – ett regeringsbeslut med fokus på ansvar och tilltro till medarbetarna.

  År 2013 enades den danska regeringen och parterna i den offentliga sektorn om ett nytt avtal, den så kallade Tillitsreformen, ett nytt styrsystem för den offentliga sektorn. Avtalet innebär mindre kontroll, och mer på ansvar och tilltro till medarbetarnas professionalitet och förmåga att leda sig själva. Framtagningen av Tillitsreformen är en slags motreaktion för att systemet är för detaljstyrt med New Public Management. Vilken effekt har tillitsreformen gett hittills? Hur upplever professionen förändringen? Vad har tillitsreformen betytt för den danska sjukvården som helhet?

  Søren Hartz, HR-direktör, Region Hovedstaden.

 • 14.00

  Vart leder den digitala motorvägen till Norrtälje?

  Hösten 2015 blev vårdbolaget Tiohundra i Norrtälje en permanent verksamhet efter tio år som projekt. Stora satsningar görs nu på att bygga digitala lösningar runt vården i vårdbolaget som ägs till hälften av Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun. Hur används digitalisering för att bygga broar mellan sjukvård och omsorg? Tillsammans med olika leverantörer utvecklas verktyg som ska vara till nytta för både patienter och medarbetare i vården. 

  Peter Graf, vd, Tiohundra.

 • 14.30

  Kaffe med tillbehör.

 • 15.00

  Hur kan patienterna få en bättre högspecialiserad vård?

  Utredningen om högspecialiserad vård har lämnat ett förslag på en organisation och en struktur för hälso- och sjukvård som varje år kommer att räddar hundratals liv och minska antalet komplikationer. Den vetenskapliga litteraturen och analyser av svenska data visar att vården behöver koncentreras för patienternas bästa.

  Måns Rosén, särskild utredare, Den högspecialiserade vården.

 • 15.30

  Har chefer i vården rätt förutsättningar för att driva förbättringsarbete?

  Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Vårdanalys) har genomfört en nationell enkätstudie av verksamhetschefers uppfattningar om förbättringsarbete i vården i syfte att skapa en diskussion om chefernas förutsättningar att utveckla sina verksamheter och vilket stöd de behöver i det arbetet. Frågor som har besvarats är bland annat hur cheferna axlar ansvaret för vårdens förbättringsarbete och vad cheferna prioriterar i sitt utvecklingsarbete? Utvecklingsansvarig Jesper Olsson från Vårdanalys presenterar de viktigaste resultaten.

  Introduktion: Jesper Olsson, utvecklingsansvarig, Vårdanalys.

  Paneldiskussion: Dag Larsson (S), oppositionslandstingsråd, Stockholms läns landsting, ordförande i sjukvårdsdelegationen, Sveriges Kommuner och Landsting, Towa Jexmark, strategisk projektledare, Capio, Emma Hultgren, produktionschef, Akademiska sjukhuset i Uppsala, Olivia Wigzell, generaldirektör, Socialstyrelsen, Peter Graf, vd, Tiohundra.

 • 16.15

  Dagen avslutas.

Information

 • När:
  19 januari 2016
 • Sista anmälningsdag :
  17 januari 2016
 • Plats:
  Bonnier Conference Center
 • Adress:
  Torsgatan 21, Stockholm
 • Pris:
  2 695 kronor + moms för prenumeranter på Dagens Medicin. Ord pris: 3 195 kronor + moms. Dessa priser gäller endast för anställda och förtroendevalda i sjukvården samt företrädare för myndigheter, forskning och patienter. Övriga: 4 195 kr + moms.
 • Kontakt:
  Kimberly Mattsson
  kimberly.mattsson@bbm.bonnier.se
  073-5586582
 • Arrangör:
  Dagens Medicin Agenda
 • Utställarinformation:
  Annika Östholm
  annika.ostholm@dagensmedicin.se
  070-669 79 40

Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Nyhetschef:
Jens Krey 070-735 16 61

Teamledare nyheter:
Linda Berglund 073 558 66 66

 

 

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier