Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Tarmcancerdagen 2016

Vart är vi på väg? En ny riktning för tarmcancervården

Välkommen till en temadag som diskuterar aktuella och avgörande frågor för den fortsatta utvecklingen av kolorektalcancervården i Sverige.

Observera att vi har ändrat plats och lokal till Finlandshuset, Snickarbacken 4 i Stockholm.

6 000 svenskar får varje år diagnosen tjock- eller ändtarmscancer – den vanligaste cancerdiagnosen som drabbar både män och kvinnor. Förbättrade kirurgiska metoder, bättre diagnostik och nya läkemedel har inneburit stora framsteg för överlevnad och livskvalitet, men fortfarande får många diagnosen för sent och det är långt kvar till en jämlik vård.

Programmet diskuterar en rad angelägna frågor:

 • Hur ser kartan ut i kolorektalcancervården i Sverige?
 • Vad kommer arbetet med standardiserade vårdförlopp att innebära för patienterna?
 • Vad kan vi erbjuda patienter som lever med kronisk, spridd tarmcancer?

Tarmcancerdagen arrangeras av Dagens Medicin Agenda tillsammans med Mag-tarmförbundet, Ilco och Svensk förening för kolorektal kirurgi. 

Program

 • 9.00

  Registrering med frukost.

 • 9.30

  Välkommen och introduktion.

  Dagens Medicins moderator hälsar välkommen tillsammans med programkommittén.

 • 9.40

  En överlevare berättar.

  Överlevnadstiden för patienter med metastaserande, spridd tarmcancer har fördubblats de senaste 20 åren. Långtidsöverlevare med kronisk, icke botbar tarmcancer är en ny, växande patientgrupp inom sjukvården. Hur mår de? Vilka behov har de? Vad är en bra sjukvård för dessa patienter?

  Britten Söderström tillsammans med Birgitta Rehnby, ordförande, Mag-tarmförbundet, Bo Karlsson, ordförande, Ilco.

 • 10.00

  Så ser kartan ut i kolorektalcancervården – är vi på väg mot en jämlik vård?

  Fortfarande är det stora skillnader i vård, behandling och utfall för patienter med tjock- och ändtarmscancer. Vad har det inneburit för patienternas möjlighet att få tillgång till de nya möjligheterna till behandling? Vad beror skillnaderna på – och hur kan de åtgärdas?

  Ingvar Syk, överläkare i kirurgi, Skånes universitetssjukhus, registerhållare Svenska kolorektalregistret, ordförande i nationell vårdprogramgrupp för tjock- och ändtarmscancer.

 • 10.30

  Kort paus.

 • 10.50

  Hur vässar vi diagnostik och behandling? Nya möjligheter till tidig diagnostik och tidiga insatser.

  Den nya generationens cancerläkemedel är ofta skräddarsydda för vissa genotyper, vilket ställer nya krav på molekylär karaktärisering för att veta vilken behandling som ska sättas in. Vilka krav ställer det på sjukvårdens organisation? Hur ska patienterna på bästa sätt ges tillgång till de nya framstegen? Vad kan vi lära av framstegen inom behandlingen av bröstcancer – kan vi nå lika goda behandlingsresultat på tarmcancerområdet?

  Bengt Glimelius, professor, Institutionen för immunologi, genetik och patologi, expermimentell och klinisk onkologi, Uppsala universitet.

 • 11.30

  Tidig upptäckt – vad kan vi vinna med nationell screening?

  Tarmcancer är en sjukdom med ofta diffusa med svårdiagnostiska symtom, vilket i dag innebär att fyra av tio patienter får diagnosen när det är för sent och sjukdomen inte längre går att bota. Sedan 2014 pågår den nationella screeningstudien Screesco som jämför två olika metoder för kolorektalcancerscreening. 200 000 patienter, alla 60 år, ska inkluderas för att ge svar på om och hur det är meningsfullt att screena för kolorektalcancer. Vad kan en nationell screening betyda för möjligheten till att fler patienter kan botas. Vad behöver vi göra på andra områden, till exempel i primärvården?

  Rolf Hultcrantz, professor, Karolinska institutet, studieledare, Screesco, Screening of Swedish Colons.

 • 12.00

  Lunch.

 • 13.00

  Utdelning av Tarmcancerpriset 2016.

 • 13.15

  Standardiserade vårdförlopp, nationella riktlinjer och nationellt vårdprogram för tjock- och ändtarmscancer. Hur leder satsningarna till konkreta förbättringar för patienterna?

  En rad satsningar görs nu inom ramen för den nationella cancerstrategin för att förbättra vården av tjock- och ändtarmscancer. Socialstyrelsens nationella riktlinjer och nationella vårdprogram har snart två år på nacken. Vad betyder satsningarna för arbetet ute på klinikerna och hur kommer de till nytta för patienterna?

 • Del 1

  Standardiserade vårdförlopp för patienter med kolorektalcancer.

  Efter dansk modell arbetar nu en rad nationella programgrupper inom ramen för cancerstrategin med att ta fram standardiserade vårdförlopp för olika cancerdiagnoser, däribland tjock- och ändtarmscancer. I slutet av december fattades Regionala cancercentrum i samverkan beslut om ett standardiserat vårdförlopp för primär tarmcancer. RCC Sydöst har gått ett steg längre och skapat ett forum med multidisciplinära vårdkonferenser för avancerad kolorektalcancer i stadium 4.

  Bärbel Jung, överläkare, kirurgkliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping, ledamot i den nationella vårdprogramgruppen för tjock- och ändtarmscancer.

 • Del 2

  Hur gör vi verkstad av nationella riktlinjer och nationella vårdprogram?

  Socialstyrelsens nationella riktlinjer och nationella vårdprogram för tjock- och ändtarmscancer har nu funnits i sin slutversion sedan april 2014. Hur har dessa kunskapsdokument implementerats i sjukvården? Hur sker uppföljning mot de indikatorer och mål som har satts upp?

  Arvid Widenlou Nordmark, chef för avdelningen för nationella riktlinjer, Socialstyrelsen.

 • 14.15

  Vad kan vi erbjuda patienter som lever med kronisk, spridd tarmcancer?

  För fyra av tio patienter med tjock- och ändtarmscancer har cancern redan hunnit sprida sig och går inte att bota. Men det finns i dag många fler och bättre behandlingsalternativ som kan förlänga patientens liv.  Hur ser möjligheterna ut i dag och i morgon? Vilka behov har patienter med "kronisk" cancer i kontakterna med sjukvården? Vad kan vi erbjuda dem?

  Maria Albertsson, överläkare vid onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping, professor vid klinisk institut, forskningsenheden for onkologi, Syddansk Universitet.

 • 14.45

  Slutdiskussion: Hur löser vi de knivskarpa utmaningarna för en bättre kolorektalcancervård?

  Måns Rosén, utredare av den högspecialiserade vården, Jonathan Lind Martinsson, enhetschef, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, Pär Myrelid, vice ordförande Svensk förening för kolorektal kirurgi, Maria Albertsson, överläkare vid Universitetssjukhuset i Linköping, professor vid klinisk institut, forskningsenheden for onkologi, Syddansk Universitet, Birgitta Rehnby, ordförande, Mag-tarmförbundet, Kaisa Karro (S), regionråd, Region Östergötland, Ella Bohlin (KD), landstingsråd, Stockholms läns landsting.

 • 15.15

  Tarmcancerdagen 2016 avslutas med kaffe och tillbehör.

Information

 • När:
  10 mars 2016
 • Sista anmälningsdag :
  9 mars 2016
 • Plats:
  Finlandshuset
 • Adress:
  Snickarbacken 4, Stockholm
 • Pris:
  1595 kr + moms för prenumeranter på Dagens Medicin. 1995 kr + moms i ordinarie pris. Dessa priser gäller endast anställda och förtroendevalda i sjukvården, på myndigheter och patientorganisationer. Pris för övriga: 5995 kr + moms.
 • Kontakt:
  Niklas Hargell
  niklas.hargell@bbm.bonnier.se
  070-4557263
 • Arrangör:
  Dagens Medicin Agenda i samarbete med Mag-tarmförbundet, Ilco och Svensk förening för kolorektal kirurgi
 • Utställarinformation:
  Annika Östholm
  annika.ostholm@dagensmedicin.se
  070-669 79 40

Arrangör

Medarrangörer

Partner

Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Redaktionschef:
Åsa Uhlin 076-626 96 62

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier