Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Temadag 9 december

Chockterapi eller försiktighetsstrategi – vägval för att vinna mot hepatit C

Välkommen till ett eftermiddagsseminarium som summerar erfarenheterna hittills från introduktionen av hepatit C-läkemedlen, och som blickar in i framtiden. Det har gått ett år sedan de nya läkemedlen mot hepatit C blev tillgängliga för svenska patienter. På den korta tiden har det redan skett stora förändringar i synen på vem som ska få behandling, och hur. Vad gör bäst nytta för de 45 000 svenskar som är hepatit C-smittade?

UR PROGRAMMET:

 • Vad har regeringens öronmärkta pengar inneburit för patienternas tillgång till de nya läkemedlen?
 • Hur ser de kliniska erfarenheterna ut? Infriar behandlingen förväntningarna?
 • Hur ska de nya läkemedelskandidater som står på tur hanteras?
 • Det ordnade införandet – vad blev kostnaden för landstingen?
 • Är det dags för en nationell strategi för hepatit C?

Preliminärt program

 • 12.00

  Registrering med lunch.

 • 13.00

  Så ska hepatit C behandlas – en uppdatering och en blick in i framtiden.

  I juni kom Läkemedelsverket med en ny rekommendation för behandling av hepatit C. Rekommendationen innehåller flera viktiga förändringar jämfört med tidigare, bland annat har det skett en uppdatering så att även patienter med måttlig leverfibros och kvinnor som ska genomgå IVF-behandling prioriteras. Även patienter med pågående missbruk kan få behandling, de var tidigare uteslutna. Här presenteras den nya rekommendationen, tillsammans med en blick framåt om vart utvecklingen kan ta oss om några år. Flera nya läkemedelskandidater är på gång, samtidigt som de kliniska erfarenheterna av behandlingen växer.

  Ola Weiland, professor i infektionssjukdomar, Karolinska universitetssjukhuset, deltagare i expertgruppen bakom Läkemedelsverkets uppdaterade behandlingsrekommendationer.

 • 13.45

  Erfarenheter av behandling av hepatit C – vem har fått och vem ska få behandling?

  Hur ser erfarenheterna ut ute i regioner och landsting? Har de pengar som regeringen öronmärkte för att snabbt nå ut till de svårast sjuka patienterna, gett effekt? I avtalet om statens bidrag till landstingen för läkemedelsförmånen 2015 öronmärktes en del av pengarna för hepatit C-behandling. Överenskommelsen, som innebär att staten bidrar med 840 miljoner kronor till behandling mot hepatit C. Det motsvarar 70 procent av den beräknade kostnaden, resten står landstingen själva för. Hur märks tillskottet ute på klinikerna? Och hur ser de kliniska erfarenheterna ut så här långt? Uppfylls förhoppningarna om bot?

  Bengt Ljungberg, överläkare vid infektionskliniken Skånes universitetssjukhus, ordförande i Läkemedelsrådet, Region Skåne.

 • 14.15

  Så följer landsting och regioner upp det ordnade införandet.

  Stockholms läns landsting koordinerar uppföljningen av hepatit C-läkemedlen utifrån landstingens samverkansmodell. Införandet följs upp, dels löpande men också i en kommande registerstudie över hur läkemedlen förskrivits ute på klinikerna. De första preliminära resultaten är nu på väg att sammanställas.

  Pia Frisk, apotekare, utvecklingsavdelningen, enheten för analys och utvärdering, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting.

 • 14.35

  Kaffe med tillbehör

 • 15.00

  En nationell handlingsplan för behandling av hepatit – Norge tar täten.

  Vid årsskiftet ska det norska Folkehelseinstituttet leverera ett förslag till nationell hepatit-strategi. Förslaget har tagits fram på uppdrag från regeringen. Här presenterar myndighetens koordinator för strategin de överväganden och ambitioner som har genomsyrat arbetet.

  Hanne Nøkleby, fagdirektør, Folkehelseinstituttet, Oslo.

 • 15.40

  En svensk handlingsplan mot hepatit C - vad ska ambitionen vara?

  Vad är smittskyddsläkarnas perspektiv på behovet av en nationell strategi för hepatit C? Vad är erfarenheterna från andra länder? Är det realistiskt att sätta målet att utrota hepatit C i Sverige?

  Stephan Stenmarck, smittskyddsläkare, Västerbottens läns landsting, företrädare för Smittskyddsläkarföreningen.

 • 16.00

  Hur gick det sen? Hur klarade Sverige införandet av hepatit C-läkemedlen?

  Vid introduktionen av de nya läkemedlen mot hepatit C fanns farhågor om att kostnaden skulle sätta landstingen på ruinens brant. Hur gick det i verkligheten? Vad blev resultatet av det ordnade införandet och den trepartsöverenskommelse som träffades mellan företagen, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL? Och vad händer nu när nya läkemedel är på gång att lanseras inom terapiområdet?

  Sofia Wallström, generaldirektör, TLV.

 • 16.30

  Slutdiskussion: Bot eller hot – vill vi och kan vi utrota hepatit C i Sverige?

  Tidigare i år har regeringen satsat 800 miljoner kronor i öronmärkta pengar för att ge de svårast sjuka patienterna tillgång till de nya hepatit C-läkemedlen och i december kommer regeringens proposition om uppföljning av smittskyddsläkemedel, där hepatit C-läkemedlen ingår. Vad är nästa steg? Omkring 45 000 människor i Sverige lever med Hepatit C. Ska vi ha en nationell strategi likt Norge, och vad är i så fall visionen?

  Medverkande: Suzanne Borén Andersson, ordförande i Riksföreningen för hepatit C, Stephan Stenmarck, företrädare för Smittskyddsläkarföreningen, Sofia Wallström, generaldirektör, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Anders Tegnell, chef för avdelningen för epidemiologi och utvärdering, Peter Carpelan (M), landstingsråd, Stockholms läns landsting, Anders Lönnberg (S), riksdagsledamot, nationell life science-samordnare.

 • 17.00

  Temadagen avslutas.

Information

 • När:
  9 december 2015
 • Sista anmälningsdag :
  8 december 2015
 • Plats:
  Bonnier Conference Center
 • Adress:
  Torsgatan 21, Stockholm
 • Pris:
  1 495 kronor + moms för prenumeranter på Dagens Medicin. 1 995 kronor + moms ordinarie pris. Obs! Dessa priser gäller endast anställda och förtroendevalda i sjukvården, företrädare för myndigheter, patienter och forskning. Övriga 5 995 kr + moms.
 • Kontakt:
  Kimberly Mattsson
  kimberly.mattsson@bbm.bonnier.se
  073-55 86 582
 • Arrangör:
  Dagens Medicin Agenda
 • Utställarinformation:
  Annika Östholm
  annika.ostholm@dagensmedicin.se
  070-669 79 40

Partner

Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Redaktionschef:
Åsa Uhlin 076-626 96 62

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier