Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Vaccindagen 2016

Vardagens och framtidens utmaningar för vacciner

Vilka prioriteringar gäller i dag i utvecklingen av de svenska vaccinationsprogrammen och vilka utmaningar har hälso- och sjukvården i dag  att hantera med brist på vaccin, rykten om vacciner i sociala medier, flyktingkris och nya epidemier?

Välkommen till Vaccindagen 2016. Årets program ger också en lägesrapport kring regeringens och myndigheternas arbete med vaccinfrågorna och en uppdatering om vad som händer på forskningsfronten.

Program

 • 10.30

  Registrering.

 • 11.00

  Välkommen.

  Dagens Medicins moderator inleder dagen.

 • 11.10

  Diskussion: Vardagens utmaningar för vaccinationer.

  Vaccinbrist, flyktingkris, ryktesspridning i sociala medier och den värsta influensasäsongen i mannaminne. Det har varit ett tufft år för aktörerna inom vaccinationsområdet. Hur ser det ut i vardagen?

  Kathy Falkenstein Hagander, barnhälsovårdsöverläkare.  Kunskapscentrum för Barnhälsovård Region Skåne, Lena Lundquist, skolsköterska, Kristianstad, styrelseledamot, Riksföreningen för skolsköterskor, Mikael Rolfs, chef för ECMO-enheten, Karolinska universitetssjukhuset Solna.

 • 12.10

  Lunch.

 • 13.10

  Nya vacciner för unga och gamla – förväntningar på framtiden.

  Vad står högst upp på prioriteringslistan i vaccinations-Sverige? Ett särskilt vaccinationsprogram för äldre av samma modell som barnvaccinationsprogrammet? HPV-vaccin för pojkar? Rotavirusvaccin i barnvaccinationsprogrammet? Och vad nytt finns i vaccinföretagens pipelines de närmaste åren, som kan vara av värde för sjukvård, samhälle och familjer, på global och nationell nivå?

  Peter Iveroth, ordförande i Smittskyddsläkarföreningen, smittskyddläkare i Landstinget i Jönköpings län.

 • 13.40

  Diskussion: Brist på vaccin – vad kan göras för att minska risken?

  Vaccinbristen har de senaste två åren varit ett problem för barnhälsovården och elevhälsan. Är det ett globalt/europeiskt problem som vi i Sverige och andra länder tvingas leva med? Eller finns det möjlighet för svenska myndigheter att bättre säkra tillgången till vacciner? Norge och Danmark har exempelvis valt strategin att bygga upp reservlager – är det en möjlig väg? Hur mycket av problemet kan tillskrivas systemskiftet till nationella upphandlingarna i stället för regionala?

  Carl-Erik Flodmark, terapigruppsordförande för vacciner, Region Skåne, och Hans Karlsson, chef för avdelningen för vård och omsorg, Sveriges Kommuner och Landsting.

 • 14.10

  Vilka argument ska vi ha i debatten med antivaccinationslobbyn i sociala medier?

  Vacciner och vaccinationsprogram är en av de allra effektivast insatserna för folkhälsan. Genom långsiktiga program har sjukdomar som mässlingen, polio, difteri, stelkramp och röda hund i det närmaste försvunnit från länder som Sverige. Trots detta är sociala medier fullt av rykten om vacciner. Det handlar om rykten som många gånger får stå oemotsagda och som hotar tilltron till vaccinationsprogrammen och täckningsgraden i programmen. I Norge har författaren och vetenskapsbloggaren Gunnar Tjomlid tagit debatten med antivaccinationslobbyn i sociala medier. Här delar han med sig av sina råd och bästa argument.

  Gunnar Tjomlid, författare, bloggare.

 • 14.50

  Kaffe med tillbehör.

 • 15.10

  Nyheter i vaccinationsprogrammen – en lägesrapport från Folkhälsomyndigheten.

  Sedan ett år har Folkhälsomyndigheten ett samlat ansvar för vaccinfrågorna. Här är en lägesrapport om vilka förändringar i de nationella vaccinationsprogrammen som myndigheten föreslår till regeringen. Under året har man tagit fram underlag för särskilda vaccinationsprogram för influensa, pneumokocker, tuberkulos och hepatit B. Här presenterar myndigheten sina rekommendationer. Vad mer nytt finns inom vaccinområdet som kan vara av värde för patienter, för sjukvård och för samhälle?

  Ann Lindstrand, enhetschef för vaccinområdet, Folkhälsomyndigheten.

 • 15.50

  Rundabordsdiskussioner – vilka strategier behöver vi för att möta utmaningarna?

  Workshop med företrädare för politik, beslutsfattare i landsting, professioner, skolhälsovård och primärvård som gemensamt diskuterar möjliga lösningar och strategier.  

 • 16.10

  Regeringens syn på utvecklingen av vaccinationsprogrammen.

  Det har nu gått tre år sedan besluten om vilka vacciner som ska ingå i vaccinationsprogrammen blev en regeringsfråga. Hur ser regeringen på den framtida utvecklingen på vaccinområdet ur folkhälsosynpunkt? Vad är viktigt att prioritera.

  Gabriel Wikström (S), folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

 • 16.20

  Slutdiskussion och hearing.

  Inspel från rundabordsdiskussionerna och summering av dagens frågor till en diskussionspanel.

  Gabriel Wikström (S), folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister, Ella Bohlin (KD), barn- och äldrelandstingsråd, Stockholms läns landsting, Peter Iveroth, ordförande Smittskyddläkarföreningen, Anders Tegnell, statsepidemiolog, avdelningschef för övervakning och uppföljning, Folkhälsomyndigheten, Kathy Falkenstein Hagander, barnhälsovårdsöverläkare, Kunskapscentrum för Barnhälsovård Region Skåne, Erica Carlsson, ordförande i Lif expertnätverk Vaccin.

 • 17.00

  Vaccindagen 2016 avslutas.

Information

 • När:
  27 september 2016
 • Sista anmälningsdag :
  26 september 2016
 • Plats:
  Nordic Light Hotel
 • Adress:
  Vasaplan 7, Stockholm
 • Pris:
  1 995 kr + moms för prenumeranter på Dagens Medicin. Ordinarie pris: 2 495 kronor + moms. Dessa priser gäller endast anställda och förtroendevalda i sjukvården samt företrädare för myndigheter och patientorganisationer. Övriga 3 995 kr + moms.
 • Kontakt:
  Johanna Andersson
  koncept@bbm.bonnier.se
  073 - 558 75 67
 • Arrangör:
  Dagens Medicin Agenda
 • Utställarinformation:
  Annika Östholm
  annika.ostholm@dagensmedicin.se
  070-669 79 40

Partner:

Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Nyhetschef:
Jens Krey 070-735 16 61

Teamledare nyheter:
Linda Berglund 073 558 66 66

 

 

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier