Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Vaccindagen2015

Värdet av vacciner - för vården, för samhället, för individen

Välkommen till Vaccindagen 2015 som ger en aktuell inblick i vilka prioriteringar som i dag gäller i utveckling av nya vacciner, vilka vacciner som kan bli aktuella i de svenska vaccinationsprogrammen och de utmaningar som sjukvården har att hantera inför hotet av nya epidemier och antibiotikaresistens.

Bild: Thinkstockphotos

Programmet diskuterar också vilken strategi Sverige bör ha för sina vaccinationsprogram för att få ut mest nytta för samhället, sjukvården och individen, och ger en lägesrapport om hur myndigheterna i dag arbetar med vaccinfrågorna.

 • Är det dags för en mer offensiv vaccinationsstrategi i Sverige?
 • Hur arbetar myndigheterna för att utveckla processen med att bedöma och prioritera nya vacciner?
 • Tillgången till vacciner är inte längre jämlik. Hur får vi ordning på den vildvuxna floran av regionala vaccinationsprogram? Vilka nya vacciner är viktigast att få med i de nationella programmen?

Program

 • 12.00

  Registrering med lätt lunch.

 • 13.00

  Välkommen.
  Dagens Medicins moderator hälsar välkommen.

 • 13.10

  En vanlig dag på akuten i ”vabruari”
  Så här ser vardagen på akuten ut mitt i influensa-, RS-och rotavirus och pneumokocksäsongen. Vilka strategier finns i dag för att arbeta förebyggande och minska trycket på akutmottagningarna?
  Fredrik Jonsson, verksamhetschef på akuten, Helsingborgs lasarett och Johan Wrammert, sektionschef på akutpediatriken, Akademiska sjukhuset i Uppsala.

 • 13.40

  Nya perspektiv på vaccinering: Vem ska vi vaccinera – och varför?
  Vaccination av gravida kvinnor för att skydda det nyfödda barnet mot allvarliga virussjukdomar är ett exempel på nya strategier som har börjat tillämpas i vaccinationsprogrammen i andra länder. Hur ser vi på vaccinering som en väg att minska förekomsten av allvarliga infektionssjukdomar och antibiotikaförskriving? Är det dags för en mer offensiv vaccinationsstrategi i Sverige?
  Peter Iveroth, ordförande i Smittskyddsläkarföreningen, smittskyddsläkare i Landstinget i Jönköpings län.

 • 14.10

  En aktuell lägesrapport om de svenska vaccinationsprogrammen och Folkhälsomyndighetens nya uppdrag
  Folkhälsomyndigheten får från den 1 juli i år ett helhetsansvar för vaccinfrågorna i Sverige och tar över Socialstyrelsens arbetsuppgifter och ansvar. Hur påverkar det prioriteringarna inom de svenska vaccinationsprogrammen. Socialstyrelsens prioriteringar på vaccinområdet har under året varit att få ett bättre kunskapsunderlag om vad som ger spädbarnen det bästa skyddet mot kikhosta, mässling, påssjuka och röda hund. Dessutom har myndigheten i särskilda projekt utrett införande av vaccin mot rotavirus, HPV-vaccin till pojkar, vattkoppsvaccin och vaccin mot bältros.
  Anders Tegnell, statsepidemiolog, avdelningschef för övervakning och uppföljning, Folkhälsomyndigheten.

 • 14.40

  Kaffe med tillbehör.

 • 15.10

  Nya hot och gamla - vilka genombrott står på tur i vaccinforskningen?
  Var står den moderna vaccinforskningen i dag? Kan vaccin stoppa ebola och andra fruktade infektionssjukdomar?
  Ingrid Uhnoo, programchef, enheten för vaccin och register, Folkhälsomyndigheten.

 • 15.40

  Hur värderar vi vacciner?
  Vilka utmaningar finns i att göra hälsoekonomiska beräkningar av kostnadseffektiviteten hos vacciner? Går det att värdera samhällseffekter som uteblivna vab-dagar, minskad antibiotikaanvändning och minskad belastning på sjukvården?
  Birger Forsberg, överläkare, Folkhälsoenheten, Stockholms läns landsting, ledamot i Svensk förening för hälsoekonomi.

 • 16.10

  Slutdiskussion: Värdet av vacciner – vilka strategier gör mest nytta för samhället, individen och sjukvården?
  Agneta Karlsson (S), statssekreterare, socialdepartementet, Ella Bohlin (KD), barn- och äldrelandstingsråd, Stockholms läns landsting, Peter Iveroth, ordförande Smittskyddläkarföreningen, Anders Tegnell, statsepidemiolog, avdelningschef för övervakning och uppföljning, Folkhälsomyndigheten, Liv Lyngå-Von Folsach, barnhälsovårdsöverläkare, Kunskapscentrum för barnhälsovård, Region Skåne, Tobias Cassel, ordförande LIF:s fokusgrupp vaccin.

 • 17.00

  Vaccindagen avslutas.

Information

 • När:
  16 september 2015
 • Sista anmälningsdag :
  14 september 2015
 • Plats:
  Bonnier Conference Center
 • Adress:
  Torsgatan 21, Stockholm
 • Pris:
  1 495 kr + moms för prenumeranter på Dagens Medicin, 1 995 kr + moms ordinarie pris. Dessa priser gäller endast anställda och förtroendevalda i sjukvården, samt företrädare för myndigheter, forskning och patienter. Övriga: 4 995 kr + moms.
 • Kontakt:
  Kimberly Mattsson
  kimberly.mattsson@bbm.bonnier.se
  073-558 6582
 • Arrangör:
  Dagens Medicin
 • Utställarinformation:
  Annika Östholm
  annika.ostholm@dagensmedicin.se
  +46-70-669 79 40

Partner

Våra seminarier

Våra utbildningar

Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Redaktionschef:
Åsa Uhlin 076-626 96 62

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier