Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Värdebaserad vård 2016

Värdebaserad vård – en väg till den förnuftsbaserade vården?

Hög kvalitet gör vården mer kostnadseffektiv och gör patienterna friskare. Det är utgångspunkten för konceptet värdebaserad vård, som de senaste åren har vunnit många anhängare, både i svensk sjukvård och i andra delar av världen. Nu växer erfarenheterna av att genomföra värdebaserad vård – välkommen till en dag som diskuterar hur teorierna håller i praktiken.

 • Är värdebaserad vård framtidens styrning eller ännu en i raden av managementmodeller?
 • Att leda värdebaserat - hur ska vården arbeta för att kunna förstå, tillämpa och utvärdera konceptet fullt ut?
 • Hur ska vi använda kliniska data och patientrelaterade utfallsmått för att utveckla den värdebaserade vården?
 • Vilka verktyg finns för att skapa en värdebaserad vård genom hela vårdprocessen?
 • Vad krävs av politiken för att vi ska kunna ta steget från en produktionsstyrd vård till en värdebaserad vård?

Program

 • 09.00

  Registrering.

 • 09.30

  Dagen inleds av moderator.

 • 09.35

  Vilka verktyg finns för att skapa en värdebaserad vård genom hela vårdprocessen?

  Ichom, the International Consortium for Health Outcomes Measurement fokuserar på värdet i vården där målet är att skapa internationella standardmått för ett stort antal sjukdomar, alltid med patientresultatet i centrum. Det kan handla om att mäta livskvalitet på olika sätt, förmågan att återgå i arbete, eller hur länge hälsonivån består. Hittills har deltagare i ca 30 länder bidragit och närmare 20 medicinska tillstånd, bland annat prostatacancer, Parkinsons sjukdom och depression, behandlas i varsitt så kallat standardset. Hur anpassar man arbetet efter olika länder – går det att jämföra och lära av varandra? Vilken respons har kommit från sjukvården?

  Christina Rångemark Åkerman, vd Ichom.

 • 10.10

  Värde i vården - det nya normala.

  Det pågår en tyst revolution inom sjukvården där fokus på produktion och kostnader för delar av vårdprocesser förändras till en sjukvård som är bättre anpassad, koordinerad och som skapar bättre värde för patienterna. Det som driver denna utveckling är förbättrade informations- och kommunikationssystem och mer upplysta och engagerade patienter. För att skapa den nya hälso- och sjukvården krävs ett klokt ledarskap som sätter personalen i centrum för denna förändringsprocess.

  Jörgen Nordenström, professor, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska institutet.

 • 10.40

  Paus.

 • 11.00

  Värdebaserad vård i praktiken – så ökade kvaliteten och tillgängligheten till lägre kostnad i den skotska vården.

  För att klara de utmaningar hälso- och sjukvården står inför i hela Europa måste vi öka kvaliteten och tillgängligheten i vården samtidigt som kostnaderna blir lägre. Hur gör man det i praktiken och inte bara som en teoretisk modell? Här presenteras hur ”Scotland’s National Health Service” snabbt ökade kvalitet och värde för sina patienter trots att man började i ett kritiskt läge med stora utmaningar. Vi kommer att få insikt hur man genomförde ett förändringsprogram med tydliga mål som nu körs över hela Skottland med stor framgång.

  Dr. Sarah Mitchell, National Programme Lead for Rehabilitation, Scotland, Kevin Evans, Partner for Nordics and Scotland, GE Healthcare.

 • 11.40

  Lunch.

 • 12.30

  Hur skapar vi värdebaserad vård genom samverkan i psykiatrin?

  Samverkan för värdebaserad vård inom psykiatrin, (SVIPS) startades under 2014 som ett gemensamt initiativ från brukare, vårdgivare, beställare och forskare för att skapa en mer värdebaserad vård inom psykiatrin. Syftet är att ta reda på vilka värden psykiatrin bör leverera till sina brukare och att styra verksamheterna mot dessa mål. SVIPS har valt att börja med depression som testområde men målet är att gå vidare med övriga psykiatriska diagnosgrupper. I dag drivs SVIPS av de stora brukarorganisationerna, två universitetssjukhus, tre landsting, en privat vårdgivare, ett universitet och ett forskningsföretag.

  Urban Petterson Bargo, projektledare, SVIPS.

 • 13.00

  Inget värde utan värdegrund - ledarskapets betydelse.

  Magnus Persson är verksamhetschefen som fick radiologiska kliniken i Kalmar på fötter genom att låta medarbetarna arbeta med klinikens värdegrund tillsammans. 2015 utsågs Magnus Persson till framtidens ledare i sjukvården bland annat för det värdegrundbaserade ledarskapet och hur han genom lyhördhet och uthållighet arbetar för att hitta nya vägar att engagera och inkludera alla medarbetare över professionsgränserna. Ta del av hur Magnus Persson lyfter in den värdebaserade vården i ett värdegrundsbaserat ledarskap.

  Magnus Persson, utvecklingsdirektör, Landstinget i Kalmar län, Framtidens ledare i sjukvården 2015.

 • 13.35

  Datadriven kvalitetsstyrning - de första stegen mot en nationell kunskapskälla?

  Patientperspektivet hamnar ofta i skymundan i dagens system för kvalitetsuppföljning inom hälso- och sjukvården, eftersom nationella kvalitetsmått som vårdgaranti, återbesök och återinläggningar säger ganska lite om hur patienten faktiskt mår. Genom att integrera de data som finns lagrade i nationella kvalitetsregister med övriga nationella IT-plattformar och register kan staten skapa förutsättningar för patientcentrerad kvalitetsuppföljning som saknar internationell motsvarighet och samtidigt bidra till ökad samordning genom bättre nationella jämförelser.

  Mathias Blom, leg läkare, PhD, Lunds universitet.

 • 14.00

  Fika.

 • 14.25

  Att mäta värde – en fluga med fallgropar?

  Managementkoncept kommer och går i trender som varar i tre till fem år men ombytlighet kan hindra organisationer från att realisera koncepten. Värdebaserad vård är den nya trenden i svensk sjukvård. Vad innebär det egentligen i förhållande till de managementkoncept som vi tidigare har sett? Går det att styra utifrån värde? Och vilka förhoppningar är rimliga att ha på den nya managementtrenden, värdebaserad vård?

  Johan Ejerhed, ST-läkare, civilekonom, Danderyds Sjukhus, Carl Savage, med dr, forskargruppsledare, Medical Management Centre, Karolinska institutet, Jesper Olsson, utvecklingsansvarig, Myndigheten för vårdanalys.

 • 15.25

  En ny styrning av vården - hur ska den se ut?

  Ingrid Burman är ordförande för den beredning som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tillsatt för styrning av offentligt finansierad verksamhet. Hon berättar mer om vad som kommer att utredas, vilka utmaningar New Public Management har inneburit för sjukvården och hur långt man har kommit i utredningen.

  Ingrid Burman (V), utredare, Sveriges Kommuner och Landsting.
  Paneldiskussion: Magnus Persson, utvecklingsdirektör, Landstinget i Kalmar län, Framtidens ledare i sjukvården 2015, Vivianne Macdisi, landstingsråd, Landstinget i Uppsala län, Carl Savage, med dr, forskargruppsledare, Medical Management Centre, Karolinska institutet.

 • 16.10

  Dagen avslutas.

Information

 • När:
  26 maj 2016
 • Sista anmälningsdag :
  24 maj 2016
 • Plats:
  Bonnier Conference Center
 • Adress:
  Torsgatan 21
 • Pris:
  2 495 kr + moms för prenumeranter på Dagens Medicin. Ordinarie pris. 3 195 kr + moms. Dessa priser gäller endast anställda och förtroendevalda i sjukvården, samt företrädare för myndigheter och patientorganisationer. Övriga 5 995 kr + moms.
 • Kontakt:
  Niklas Hargell
  niklas.hargell@bbm.bonnier.se
  0704557263
 • Arrangör:
  Dagens Medicin Agenda
 • Utställarinformation:
  Annika Östholm
  annika.ostholm@dagensmedicin.se
  070-669 79 40

Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Nyhetschef:
Jens Krey 070-735 16 61

Teamledare nyheter:
Linda Berglund 073 558 66 66

 

 

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier