Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Vårdens testpiloter

Vårdens testpiloter - människorna och tekniken som förändrar vårdens vardag

Välkommen till frontlinjen när det gäller utveckling av nya tekniska lösningar och metoder för sjukvården. Möt människorna som vågar testa nytt, och driver utveckling som kan skapa nytta både för verksamheten och för patienterna. Här får du ta del av tekniska lösningar som kan skapa verklig nytta i vardagen på vårdgolvet - förmedlat av dem som har praktisk erfarenhet.


Dagens program bjuder både på livedemonstrationer och exempel på framgångar och misslyckanden. Vi lovar dig en rolig, inspirerande och händelserik dag, som också diskuterar:

 • Hur kan digitaliseringen bli en förändringskraft i stället för ett irritationsmoment i vardagen?
 • Hur får vi med oss hela organisationen i utveckling och användning av ny teknik?
 • Hur lär vi och inspireras av varandra och omvärlden?
 • Vilket ledarskap krävs för att ta vara på människor som driver utveckling?
 • Vilka idéer behöver vi för att lösa utmaningarna för framtidens vård - och hur förverkligar vi dem?

Program

 • 9.30

  Registrering med kaffe och frukostsmörgås.

 • 10.00

  Välkommen.

  Dagens Medicins moderator presenterar dagens program.

  Christina Kennedy, chefredaktör, Dagens Medicin.

 • 10.10

  Inledning: Drivkrafter och motkrafter för att testa nytt och pröva nya vägar.

  För att möta sjukvårdens framtida utmaningar är det nödvändigt att bli bättre på att utveckla och använda innovationer som underlättar och driver på smartare arbetssätt och nya lösningar på de problem som vi kämpar med i vardagen. Vad krävs för att digitalisering och annan teknologi ska bli en förändringskraft? Vilka motkrafter finns? Hur ser det yttre och inre förändringstrycket ut i dagens och framtidens sjukvård? Och vilket ledarskap behövs för att lyckas genomföra de förändringar som behövs?

  Anders Ekholm, vice vd, Institutet för framtidsstudier.

 • 10.50

  Appar som överbryggar informationsgapet mellan stuprören.

  I dag finns ofta brister i informationsöverföringen när en patient rör sig i vårdkedjan mellan landsting och kommun. Norrtälje sjukhus har deltagit i ett pilotprojekt som utvecklar digitala lösningar för en säker hemgång för patienten samtidigt som arbetet underlättas för vårdpersonalen genom checklistor och processtöd.  En del i konceptet är appen Frisq som fungerar i hela vårdkedjan från primär- och slutenvård till omsorg, och säkerställer ett strukturerat, säkert och effektivt arbetssätt för personalen. Det möjliggör också att patienterna får med sig sina förskrivna läkemedel hem.

  Pierre Campenfeldt, divisionschef för medicin och kirurgi, Norrtälje sjukhus, Tiohundra.

 • 11.20

  Daglig styrning – så tar vi vår kommunikation i vardagen till en ny nivå med digital teknik.

  Brännskadecentrum vid Akademiska sjukhuset är en av två brännskadeenheter med rikssjukvårdsuppdrag. Dygnet runt tar kliniken emot patienter med svåra brännskador. Ett viktigt inslag i styrningen av verksamheten är de dagliga mötena vid tavlan där alla medarbetare från alla yrkesgrupper samlas varje morgon kl 8.00 och varje eftermiddag kl 15.00. Mötena är ett sätt att skapa helhetssyn och ökat samförstånd, och ge utrymme för utvärdering och reflektion, återkoppling och lärande. Nu har Brännskadecentrum tagit steget från den analoga whiteboardtavlan till en digital version – vad betyder det för verksamheten?

  Tracey Koo Clavensjö, avdelningschef, Brännskadecentrum, Akademiska sjukhuset.

 • 11.50

  Utdelning av Guldskapellen 2016 till årets förnyare i sjukvården.

  Dagens Medicin har sedan 2006 årligen delat ut pris till årets förnyare i sjukvården. Här presenteras årets pristagare.

 • 12.00

  Lunch.

 • 12.50

  Coola lösningar som gör vården bättre för kroniskt sjuka.

  Tänk om patienter med kroniska sjukdomar kunde:

  * Få kontakt med läkare via nätet som kan ändra en dos eller ordination
  * Ha en fast vårdkontakt som kan kontaktas dygnet runt som känner ens situation
  * Någon som tittar på mätvärden en gång om dagen
  * Få motivation till fysiska övningar, utföra fysiska övningar i grupp via nätet.
  * Ingå i sociala nätverk, med andra som har samma problem.
  * Få hjälp av anhöriga via nätet när man träffar läkare.

  I ett pilotprojekt testas nu en lösning för vård på distans för patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, som ska uppfylla alla dessa behov. Lösningen har testats vid lungkliniken på Karolinska universitetssjukhuset, som här berättar om sina erfarenheter.

  Michael Runold, överläkare, lungkliniken, Karolinska universitetssjukhuset, Solna.

 • 13.25

  En ny karta för morgondagens behandling av cancer.

  Dagens strålbehandling baseras till stor del på information från datortomografibilder, men MR-bilder ger bättre beslutsunderlag vid ett flertal cancerdiagnoser. Det finns ett starkt behov av metoder för att kunna använda tekniken på bästa sätt. Vid den nationella testbädden för innovativ strålterapi utvecklas nu nya bildtekniker för att kunna basera strålterapin enbart utifrån MR-bilder. Den nya tekniken innebär att man kan lokalisera tumörer bättre, stråla med högre precision – och tidigt se hur tumören svarar på behandlingen. Tekniken ger också mindre mängd stråldos till patienterna, färre undersökningar och minskade sjukvårdskostnader. Utvecklingen sker i samarbete med alla Sveriges universitetssjukhus, flera länssjukhus samt företag som Siemens och Elekta.

  Tufve Nyholm, projektledare, Nationella testbädden för innovativ strålterapi, forskare i strålningsfysik, Umeå universitet och strålningsfysiker vid Norrlands universitetssjukhus.

 • 13.50

  Slutletat på akuten - tekniken som kan hålla koll på prylar och patienter.

  På akutmottagningen på Skånes universitetssjukhus i Lund testas nu en ny teknik för att märka upp utrustning som lätt får fötter. EKG-apparater, ultraljudsmaskiner, örontempar och övervakningssystem har fått sändare som gör dem spårbara via mottagningens alla datorer. I ett längre perspektiv kan tekniken användas även för att hålla koll på patienterna och patientflödet. Vad har mottagningen fått ut av projektet så här långt?

  Katinka Holgersson, enhetschef, akutmottagningen, Skånes universitetssjukhus, Lund.

 • 14.15

  Kaffe med tillbehör.

 • 14.45

  Så arbetar de första webbdoktorerna.

  Från och med 2016 tar fyra vårdcentraler i förorterna Vällingby-Hässelby i Stockholms läns landsting emot patienter via videomöten. Vilka är erfarenheterna efter ett halvår med läkarbesök via webben? En av pilotvårdcentralerna berättar om sina erfarenheter och demonstrerar hur det går till i praktiken.

  Kjell Andersson, verksamhetschef, Råcksta vårdcentral.

 • 15.15

  Workshop: Var med och bygg framtidens journalsystem.

  Kan morgondagens journalsystem vara en utvecklingsplattform som möjliggör vård-IT-lösningar som utformas i nära samspel med användarna och professionen? Delta i en workshop i realtid - med utvecklarna sittande i rummet och med publiken som medaktör - där framväxten av ett system sker live från scenen. Systemet byggs på Health Innovation Platform, en lösning som redan är i drift.

  Casper Winsnes, grundare Chorus.

 • 16.00

  Seminariet avslutas.

Information

 • När:
  2 juni 2016
 • Målgrupp:
  För dig som vill ta del av nya tekniska lösningar som kan göra skillnad i vårdens vardag.
 • Sista anmälningsdag:
  1 juni 2016
 • Plats:
  Svenska Läkaresällskapet
 • Adress:
  Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm
 • Pris:
  Prenumeranter på Dagens Medicin: 2 695 kr + moms. Ordinarie pris: 3 195 kr + moms. Dessa priser gäller dig som är anställd eller förtroendevald i vård eller omsorg, företräder en myndighet eller patientorganisation. Övriga: 4 995 kr + moms.
 • Kontakt:
  Niklas Hargell
  niklas.hargell@bbm.bonnier.se
  070-4557263
 • Arrangör:
  Dagens Medicin Agenda
 • Utställarinformation :
  Annika Östholm
  annika.ostholm@dagensmedicin.se
  070-669 79 40

Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Redaktionschef:
Åsa Uhlin 076-626 96 62

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier