Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Världsdiabetesdagen 2016

Balansera rätt i diabetesvården

Välkommen till Världsdiabetesdagen 2016. En bra diabetesvård kräver en bra balans mellan insatser på alla nivåer, av politiker och andra beslutsfattare, sjukvårdens professioner och patienterna.

Årets program på Världsdiabetesdagen tar sikte på de just nu viktigaste utmaningarna i diabetesvården:

 • Verktygen i diabetesvården finns men vad krävs för att använda dem på rätt sätt?
 • Hur ska vi organisera vården för att ge en kunskapsbaserad och jämlik vård till patienter med diabetes i hela landet?
 • Vad betyder dagens och framtidens läkemedel för patienterna?
 • Hur tar vi vara på e-hälsa och ny teknik för att utveckla diabetesvården?

Var med i diskussionen med dem som formar framtidens diabetesvård.

Program

 • 09.45

  Registrering med kaffe och smörgås.

 • 10.00

  Moderator hälsar välkommen.

 • Block 1. Balansera rätt i blodsockernivåerna

 • 10.05

  Röda boken: Nästa steg i kampen mot lågt blodsocker.

  Att nå normala blodsockernivåer utan att orsaka låga blodsocker är en utmaning för både patienten och sjukvården. Detta belyses i det nya kunskapsdokumentet ”Röda Boken”, som lanseras i sin helhet på Världsdiabetesdagen.

  Stig Attvall, docent, diabetescentrum, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Frida Sundberg, med dr, överläkare Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg.

 • 10.25

  Kostens betydelse vid hypoglykemi – vad bör man äta?

  Det råder många åsikter om vad man bör äta för att hålla sig frisk. Som diabetiker är villkoren än snävare - men det går med kunskap och rutiner. 

  Gunilla Willsteen. leg dietist, endokrinologiska kliniken. Skånes universitetssjukhus.

 • 10.45

  Svårt sjuka med typ 2 diabetes

  Anders Frid, överläkare, Endokrinologiska kliniken, Skånes universitetssjukhus

 • 11.05

  Bensträckare

 • 11.25

  Sjukdomsförebyggande metoder för personer med prediabetes

  Pågående projekt med SFSD och SSF med stöd av Socialstyrelsen

  Ingela Bredenberg, ordförande i Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård (SFSD)

 • Block 2. Livsstil och behandling

 • 11.45

  Fetma och typ 2 diabetes: Det hjälper att ändra livsstilen.

  Vår västerländska livsstil är den enskild viktigaste orsaken för övervikt och typ 2-diabetes, men också för hjärt-kärlsjukdom. Genom övervikt, stillasittande och mat av sämre kvalitet minskar kroppens insulinkänslighet, vilket betyder att kroppens förmåga att svara på insulin försämras. Här presenteras resultat från en ny studie som visar att förändrad livsstil med paleolitisk kost eller medelhavskost kan förbättra riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom.

  Julia Otten, endokrinolog, diabetesansvarig läkare, medicincentrum, Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

 • 12.05

  Lunch.

 • 13.05

  I forskningens framkant: Kost och motion i form av ett piller - nästa generations läkemedel vid typ 2-diabetes?

  Typ 2-diabetes har historiskt sett främst drabbat äldre, men är också starkt kopplad till fetma vilket lett till en epidemisk ökning av sjukdomen. Forskare på ett bioteknikföretag har nyligen tagit fram en substans med en verkningsmekanism som ger samma effekt som kost och motion. Det har visat sig ha en gynnsam effekt på insulinresistens i lever, muskel, och fettvävnad, vilket i sig leder till sänkta blodsocker- och blodfettsnivåer, och bromsar dessutom förlusten av betacellsfunktion vilket i sin tur motverkar utveckling av diabetes.

  Helena Edlund, professor i molekylär utvecklingsbiologi, Umeå centrum för molekylär medicin, Umeå universitet.

 • 13.25

  Går det att sänka HbA1c utan att få mer hypoglykemier? 

  Erfarenheter från svensk barndiabetologi. 

  Anna Olivecrona, överläkare på Sachsska barnsjukhuset i Stockholm

 • Block 3. Framtidens diabetesvård

 • 13.55

  Diabeter: E-hälsa i framkant inom diabetesvården.

  På Diabeter Clinical, baserat i Nederländerna, erbjuder man en heltäckande och individanpassad vård för barn och unga vuxna med typ 1-diabetes genom att använda den senaste tekniken och banbrytande forskning för att minimera framtida komplikationer.  Samarbete med patienter, föräldrar och även andra aktörer, samt kontinuitet och tillgänglighet dygnet runt för rådgivning och support är viktiga framgångsfaktorer i arbetet för att skapa en framtid utan diabeteskomplikatoner. Hur arbetar man och vad visar resultaten? Vad kan Sverige lära av detta? 

  Dr Henk Veeze, barndiabetolog, vd och grundare av Diabeter i Nederländerna. 

 • 14.30

  Kaffe med tillbehör.

 • 14.50

  Nya läkemedel – är de lika bra som dyra?

  Forskningen har bidragit till flera nya behandlingar för diabetespatienter de senaste årtiondet. Så kallade SGLT2-hämmare kan både sänka blodsockret och minska kroppsvikten. Ett annat av de nya inslagen är en ökad andel avancerad teknik som bygger på monitorering och självskattning. Men de nya behandlingarna kostar stora summor och frågan är hur effektiva de är över tid?

  Mona Landin Olsson, professor, överläkare, Skånes universitetssjukhus, ordförande Svensk Förening för Diabetologi, SFD.

 • 15.10

  Ny teknik, nya krav. Hur gör vi det bästa för patienten?

  De nya teknikerna inom diabetesområdet tar stora kliv framåt och det kommer en mängd nya hjälpmedel för att underlätta vardagen för personer med diabetes. Vad innebär det för patienten, professionen och de anhöriga? Ges alla samma möjlighet till att använda den nya tekniken? Får professionen den tid som krävs för att instruera patienter och anhöriga om den nya tekniken?

  Elisabeth Sjöström-Fahlén, diabetessjuksköterska, Västerbottens läns landsting, ledamot i nationella programrådet diabetes, Ingela Lavin, diabetessjuksköterska, barn och ungdomskliniken, Norrlands universitetssjukhus, styrelseledamot, Svensk förening för sjuksköterskor i diabetesvård.

 • 15.30

  Presentation av ny forskningsartikel

  Soffia Gudbjörnsdottir, docent och överläkare, Nationella Diabetesregistret och institutionen för medicin, Sahlgrenska universitetssjukhuset.

 • 15.50

  Hur fångar vi upp nyanlända som får diabetes?

  Sverige är vid sidan om Tyskland det EU-land som tagit emot flest flyktingar under 2000-talet. Immigrationen sätter vårdapparaten under stor press och förutom rent språkliga utmaningar finns sociokulturella mönster som kräver stort engagemang för att överbrygga. Den ideella sektorn har här gjort enorma insatser men räcker det och vilka villkor gäller för specifika diagnoser som diabetes?

  Fredrik Löndahl, ordförande, Svenska Diabetesförbundet. 

 • 16.10

  Diskussion: Verktygen finns för en bra diabetesvården – hur använder vi dem på rätt sätt?

  Stina Lindmark, överläkare, medicincentrum, Norrlands universitetssjukhus, Ella Bohlin (KD), barn- och äldrelandstingsråd, Stockholms läns landsting, Karin Lundström (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, Västerbottens läns landsting, Mona Landin Olsson, professor, överläkare, Skånes universitetssjukhus, ordförande Svensk Förening för Diabetologi, SFD, Eira Olofsson, länssamordnare, diabetes, Västerbottens läns landsting, Anna Manell (L), diabetesmamma och lokalpolitiker, Uppsala. 

 • 16.40

  Världsdiabetesdagen 2016 avslutas.

Information

 • När:
  14 november 2016
 • Målgrupp :
  Alla med intresse för frågor som rör diabetesvården.
 • Sista anmälningsdag :
  10 november 2016
 • Plats:
  Sliperiet
 • Adress:
  Östra Strandgatan 32, Umeå
 • Pris:
  1 995 kronor + moms för prenumeranter på Dagens Medicin. Ord pris: 2 595 kronor + moms. Dessa priser gäller endast för anställda och förtroendevalda i sjukvården. Övriga 4 995 kr + moms.
 • Kontakt:
  Johanna Andersson
  johanna.andersson@bbm.bonnier.se
  073 - 558 75 67
 • Arrangör:
  Dagens Medicin Agenda och Nationella diabetesteamet
 • Utställarinformation:
  Annika Östholm
  annika.ostholm@dagensmedicin.se
  070-669 79 40

Arrangörer

Partner

Utställarpartner

Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Redaktionschef:
Åsa Uhlin 076-626 96 62

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier