Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • E-tidning
 • Lediga jobb
 • Logga in

Sjukvårdens ersättningsmodeller och uppföljning 2017

Att ersätta, mäta och följa upp sjukvårdens resultat

Hur ersätter, mäter och följer vi upp sjukvårdens resultat? Hur räknar man hem ekonomiska vinster av förebyggande satsningar? Kan man jämföra patientrapporterade utfallsmått mellan länder och på så sätt höja kvaliteten i vården?

Välkommen till en dag där vi diskuterar och inspireras av sätt att mäta, ersätta och följa upp sjukvården!

Program

 • 9.00

  Registrering med kaffe.

 • 9.30

  Välkomna!

  Dagens Medicins moderator Christina Kennedy hälsar välkommen.

 • 9.40

  Så löser du ersättningen i digitaliseringens tidevarv

  Bättre för patienterna, bättre för miljön, bättre för vårdresultaten – men sämre för ekonomin. Digitaliseringen erbjuder stora möjligheter, men skapar också utmaningar när ersättningssystemen inte är anpassade efter utvecklingen. Men det finns vägar framåt och Per-Erik Gustafsson är en av dem som kommit en bit på vägen. Han är överläkare på hjärtkliniken i Gävle och distansövervakar sina pacemaker-patienter. Här bjuder han på tips och råd i konsten att bryta ny mark – och få pengar för det.

  Per-Erik Gustafsson, överläkare i kardiologi Gävle sjukhus.

 • 10.10

  Sluta bromsa digitaliseringen med ersättningssystemen - en vägledning.

  Det finns ingen universallösning för hur ett ersättningssystem ska se ut för att främja innovation och digitalisering – men det finns en rad gemensamma hinder, och därmed några tips för hur man kan undvika dem. Hur kan du skapa ersättningsmodeller som åtminstone inte bromsar innovation och digitalisering? Detta har Stiftelsen Leading Health Care studerat.

  Hans Winberg, generalsekreterare, Stiftelsen Leading Healthcare.

 • 10.40

  Bensträckare

 • 11.00

  Hur driver vi digitaliseringen vidare? Innovationslandstingsrådets framtidsplaner.

  Hur balanserar man höga krav med ökad frihet, för att öka införandetempot men utan att kväva innovationerna i vården? Vad gör Stockholms läns landsting för att digitalisera flera – både vårdgivare och patienter?

  Daniel Forslund (L) innovationslandstingsråd, Stockholms läns landsting.

 • 11.30

  Quality rather than quantity - towards internationally comparable patient-reported indicators.

  ”Sjukvårdens PISA” – så har OECD-satsningen PaRIS kallats. Förkortningen står för patient-reported indicators survey, och innebär att internationellt jämförbara patientrapporterade utfallsmått ska tas fram. Istället för att bara mäta antal insatser och dess kostnader ska man nu också ta in faktiska resultat ur patientens perspektiv. KI-anknutna organisationen Ichom har en nyckelroll i arbetet. Föredraget hålls på engelska.

  Francesca Colombo, chef för avdelningen för hälsa, OECD.

 • 12.00

  LUNCH

 • 13.00

  Kompetens eller kontroll – att styra med tillit.

  Studera ersättningsmodellernas effekt på välfärdens kvalitetsutveckling och effektivitet. Så löd ett av uppdragen till Tillitsdelegationen som tillsattes av regeringen förra sommaren. I juni i år slutredovisas denna del av delegationens arbete. Hör delegationens ordförande berätta om slutsatserna.

  Laura Hartman, ordförande Tillitsdelegationen.

 • 13.30

  Från DRG till fasta anslag - hur gick det i Region Skåne?

  Ett av de fall som Tillitsdelegationen följde var hur Region Skåne från år 2012 gradvis övergick från ett rörligt DRG-baserat ersättningssystem till fast anslagsfinansiering. Vad hände med den administrativa bördan, incitamenten till hög produktivitet och kvalitet?

  Anna Glenngård, universitetslektor, Lunds universitet, samt forskare vid Tillitsdelegationen.

 • 14.00

  Är Ica Maxi bättre organiserat än svensk sjukvård?

  Sjukvårdskrisen är till stor del konstruerad, och lösningen heter varken regionreform, mer pengar till primärvården eller värdebaserad vård. Det hävdar professor i geriatrik Gunnar Akner, en av grundarna till Nätverket mot olämplig styrning av hälso- och sjukvården. Nätverket samlar läkare engagerade i sjukvårdsstyrning, och menar att lösningen på svenska sjukvårdsproblem är att professionen släpps fram att experimentera fram vårdlösningar. Politiker bör inte lägga sig i detaljstyrning utan fokusera på prioriteringsbeslut och efterhandskontroll.

  I en artikel jämförde nätverket svensk sjukvårdsstyrning med Ica Maxi – och drog slutsatsen att Ica slår sjukvårdsstyrningen på fingrarna när det kommer till evidensbasering.

  Gunnar Akner, professor i geriatrik, medgrundare av Nätverket mot olämplig styrning av hälso- och sjukvården.

 • 14.30

  Förebygg och tjäna pengar – är sociala investeringsfonder vägen framåt?

  Istället för att släcka bränder bör man vika välfärdspengar åt förebyggande och hälsofrämjande åtgärder, och stärka individens möjligheter att påverka sin hälsa. Det är tanken med de sociala investeringsfonder som framför allt kommuner arbetat med. Vad kan landstingen och sjukvården lära?

  Tomas Bokström, projektledare sociala investeringar Sveriges kommuner och landsting, Maria Gäbel, regionutvecklare Västra Götalandsregionen, Magnus Zingmark, FoU-ansvarig Aktivt och hälsosamt åldrande Östersunds kommun.

 • 15.00

  Workshop och kaffe.

  Hur ser framtidens ersättningsmodeller och uppföljning ut? Vilka regionala och nationella utmaningar och lösningar finns? Vilka frågor vill vi ta vidare till politikerna?

 • 15.30

  Slutdiskussion.

  Här tar vi oss an frågeställningarna som formulerats under workshopen.

Anmälan
Anmälan

Information

 • När:
  12 september 2017
 • Målgrupp :
  Du som arbetar med uppföljning och ersättningsmodeller inom sjukvården.
 • Sista anmälningsdag :
  10 september 2017
 • Plats:
  Bonnier Conference Center
 • Adress:
  Torsgatan 21
 • Pris:
  Ordinarie pris: 3 595 kr + moms. Pris för prenumeranter på Dagens Medicin: 3 095 kr + moms. Dessa priser gäller endast anställda och förtroendevalda i sjukvården, företrädare för myndigheter, patienter och forskning. Deltagaravgift för övriga: 5 995 kr + moms.
 • Kontakt:
  Johanna Andersson
  johanna.andersson@bbm.bonnier.se
  073 - 558 75 67
 • Arrangör:
  Dagens Medicin Agenda
 • Utställarinformation:
  Christine Granvik
  christine.granvik@dagensmedicin.se
  070-566 24 47

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Sök i vår databas!

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Våra utbildningar