Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

VÅRDARENA 2019

Kommunal sjukvård 2019

Samverkan över gränserna, förändrade arbetssätt med ett hållbart ledarskap och välfärdsteknik är viktiga pusselbitar som krävs för att Sveriges kommuner ska klara framtida utmaningar. Välkommen till årets Kommunala sjukvårdsdag där vi diskuterar de mest aktuella frågorna som den kommunala sjukvården står inför idag och i framtiden. Kommunal sjukvård 2019, den 26 mars, är en del av Dagens Medicin Agendas nya initiativ Vårdarenan 2019, ett stort möte för svensk hälso- och sjukvård.


Vad krävs för att Sveriges kommuner ska klara välfärdens ödesfrågor?

Sveriges kommuner har ett stort ansvar för vården av en åldrande befolkning. Redan idag står kommunerna  för ungefär 25 procent av de totala kostnaderna inom svenska hälso- och sjukvård. Men kommunal sjukvård har en undanskymd roll i vårdapparaten, i skuggan av sjukhusens vårdplatsbrist och primärvårdens svårigheter att rekrytera.

I den stora omställningen av svensk hälso- och sjukvård som nu inletts läggs stor vikt vid den kommunala delen av ansvarskedjan.
Nya lagen om samverkan vid utskrivning av sluten hälso- och sjukvård trädde i kraft under 2018. Vårdplaneringen för patienten flyttas från sjukhusen till hemmet i samverkan mellan kommunen och primärvården. Hur ska samverkan rent praktiskt gå till och hur fungerar vården i kommunerna? 

Socialstyrelsen har i en ny förstudie undersökt vad myndigheten kan göra för att stötta kommunal hälso- och sjukvården. Den visar att nyckelroller som medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt ansvariga för rehabilitering arbetar i motvind, ofta utan rätt förutsättningar för uppdraget och utan förståelse från ledningen.

Välkommen till en heldag om Kommunal Sjukvård där du får ta del av Socialstyrelsensåtgärdsplan i sju steg för att göra den kommunala vården bättre.  Där ryms nya möjligheter för framtidens specialistsjuksköterskor inom hemsjukvården, grepp för samverkan, insikter om god och nära vård, välfärdsteknik och inte minst hur förändrade arbetssätt ska bidra till en bättre vård nära patienten.

 

Program

 • 8.00 - 9.00

  Registrering och frukost

 • 9.15

  Inledning av dagens moderator Annika Charpman, redaktör, Kommunal Hälsa och Dagens Medicin

 • 9.20

  Sip och samverkan - utredaren om framtidens nära vård

  - Anna Nergårdh, regeringens särskilda utredare

 • 9.40

  Hur ska primärvården mäkta med att växa i samverkan med kommuner?

  Marina Tuutma, ordförande i svenska Distriktsläkarföreningen,
  Inger Ros, ordförande Riksförbundet Hjärt-lung, 
  Emma Spak, samordnare för nära vård, SKL,
  Stefan Jutterdal, ordförande, Fysioterapeuterna
  Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet,
  Teresa Tolic Trossmo, socialchef, Högsby kommun
  Anna Nergårdh, utredare

 • 10.05

  Min Plan - samverkan sker i patientens hem

  I region Norrbotten sker numera samordnad planering i patientens hem i samverkan mellan kommunen, primärvården och sjukhusen. Norrbottens kommuner har tillsammans med Region Norrbotten via projektet Min Plan utvecklat och implementerat nya arbetsprocesser och nytt IT-stöd för samverkan mellan olika vårdgivare, patient och närstående. Syftet är att patienten ska vara trygga i sin kontakt med vård och omsorg, oavsett vårdgivare och känna att det är deras behov som styr och kunna vara med och påverka beslut som tas. Alla patienter som har behov av samordnade insatser ska erbjudas en samordnad individuell plan (SIP). Hur har Norrbotten lyckats i förändringsarbetet, vilka lärdomar och erfarenheter från samverkan kan vi dela med oss av?

  - Sofi Nordmark, leg. Sjuksköterska, Fil Dr, projektledare Min plan, Hälso- och sjukvårdsenheten, Region Norrbotten och Karin Sundström, biståndshandläggare, projektledare Min plan Norrbottens Kommuner

 • 10.30

  Fika

 • 11.00

  Sjuksköterskan inom hemsjukvården - en arbetsmiljö med svåra beslut

  Kommunala sjuksköterskor står ofta ensamma med svåra situationer och tuffa beslut när de möter sjuka och anhöriga i hemsjukvården. Arbetsmiljön kan lätt bli utsatt då miljö och behovet av vård ser olika ut i varje hem. Samtidigt ska samarbetet med andra vård- och omsorgsområden som landstingsvård, mobila team och hemtjänst fungera väl. Ett forskarteam har skuggat kommunala sjuksköterskor som arbetar inom hemsjukvården, för att beskriva deras arbetssituation. Vad har forskningen kommit fram till och vilken kraftsamling behövs för att öka arbetsmiljön för personalen och säkerheten för patienten?

  - Ingrid Hellström, biträdande professor, institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, avdelningen för omvårdnad, Linköpings universitet.

 • 11.30

  Åtgärdsplan för att stötta den kommunala sjukvården

  Den kommunala hälso- och sjukvården är omfattande, och kommunerna står för ungefär 25 procent för de totala kostnaderna inom svensk hälso- och sjukvård. Patienter inom hemsjukvård och särskilda boenden är ofta sköra och multisjuka och har behov av hälso- och sjukvård av god kvalitet bl.a. för kroniska sjukdomar. Kortare vårdtider på sjukhusen gör att kommunerna får ta ett allt större ansvar för rehabilitering. Samtidigt förbises alltför ofta kommunernas uppdrag inom hälso- och sjukvården t.ex. vid nationella satsningar. Socialstyrelsen har under 2018 genomfört en förstudie för att se vad myndigheten kan bidra med för att underlätta för den kommunala hälso- och sjukvården och därmed även stärka förutsättningarna för en god och nära vård. Socialstyrelsen har tagit fram en åtgärdsplan med sju åtgärder som ska göra den kommunala vården bättre.

  - Iréne Nilsson Carlsson, folkhälsoråd, Socialstyrelsen

 • 12.00

  Lunch

 • 13.15

  Åtta år med reformerad nära vård

  I södra Karelen i Finland har primärvården och socialtjänsten en egen gemensam modell sedan 2010. Lär känna modellen. Tal på engelska.

  - Merja Tepponen, Director of Development, Eksote.

 • 13.50

  Framtidens specialistsjuksköterska - nya möjligheter för hemsjukvården

  Nya kompetenser och utmaningar krävs av framtidens specialistsjuksköterskor. Förutom ansvaret för patienten kommer det även behövas nya kompetenser för att möta förändrade behov inom framtidens hälso- och sjukvård. Hemsjukvården har förändrats till att vara de nya “akutsjukhuset” och många patienter kräver teknisk och högspecialiserad vård. Hur möter vi framtida krav på kompetens och vilka möjligheter kan detta ge hemsjukvården?

  - Kenth Nauclér, regeringens fd. särskilda utredare

 • 14.15

  Fika

 • 14.45

  E-signering ersätter handskrivna läkemedelslistor - ökar patientsäkerhet och trygghet för personalen

  Vårdbolaget Tiohundra använder sig idag av digital signering som ersatt de handskrivna läkemedelslistorna. Vårdbolaget använder e-signering för sina samtliga verksamheter inom hemsjukvården, socialpsykiatrins boenden, hemtjänsten, äldreboende och LSS boenden.Äldreboendena har även infört e-signering för insatser som utförs utifrån socialtjänstlagen som tex omvårdad, promenader och kontakmannatid. Fördelen med att använda sig av e-signering är att i realtid upptäcka avvikelser och ansvarig sjuksköterska behöver inte fysiskt vara på plats för ha koll på verksamheten. Patientsäkerhet och trygghet för personalen ökar då det är svårare att göra fel med det digitala arbetssättet. Hur har arbetet med det digitala arbetssättet gått, och vilka effekter kan vårdbolaget se både för sin personal och patientsäkerheten?

  - Ulrika Karlsson, verksamhetschef Vård och Omsorgsboende, Vårdbolaget  Tiohundra

 • 15.15

  Här kan vårdpersonalen ordinera en kompis

  Att se helheten runt patienten blir allt viktigare när vårdens resurser ska räcka till många fler äldre och multisjuka. Ensamhet är ett stort problem i patientgruppen. Därför arbetar klinikerna i Hälsostaden Ängelholm och de mobila teamen med att ordinera mot ensamhet. Genom upparbetade kanaler till kommunen, som i sin tur har goda relationer till de organisationer som verkar i samhället, kan vården hjälpa patienter till ett socialt nätverk.

  - Carl-Johan Robertz, Förvaltningschef, Hälsostaden Ängelholm

 • 15.45

  Programpunkt meddelas inom kort

 • 17.00 - 18.00

  Mingel

 • Övrig information:

  Kommunal sjukvård 2019, den 26 mars, är en del av Dagens Medicin Agendas nya initiativ Vårdarenan 2019, ett stort möte för svensk hälso- och sjukvård. Under dagen har du också kostnadsfritt tillgång till ett seminariespår om primärvård.

  Du har även möjlighet att till ett förmånligt pris ta del av en ytterligare seminariedag, 27 mars, med fokus på strategier för framtidens sjukvård och digitalisering.

  Priser och upplägg - 

  *Kommunal sjukvård (inklusive Primärvårdens dag): 3 495kr + moms för anställda och förtroendevalda i sjukvården. Företrädare för myndigheter, patienter och forskning.

  *Kommunal sjukvård + Vårdarenan dag 2 (Digitala vården & Strategidagen): 5 895kr + moms för anställda och förtroendevalda i sjukvården. Företrädare för myndigheter, patienter och forskning.

  *Kommunal sjukvård (inklusive Primärvårdens dag): 2 995kr + moms för dig som prenumererar på Kommunal Hälsa och Dagens Medicin. Detta pris gäller endast anställda och förtroendevalda i sjukvården. Företrädare för myndigheter, patienter och forskning.

  *Kommunal sjukvård + Vårdarenan dag 2 (Digitala vården & Strategidagen): 5 395kr + moms för dig som prenumererar på Kommunal Hälsa och Dagens Medicin. Detta pris gäller endast anställda och förtroendevalda i sjukvården. Företrädare för myndigheter, patienter och forskning.

  *Kommunal sjukvård (inklusive Primärvårdens dag): 5 995kr + moms för övriga, inklusive leverantörer och konsulter.

  *Kommunal sjukvård + Vårdarenan dag 2 (Digitala vården & Strategidagen): 8 995kr + moms för övriga, inklusive leverantörer och konsulter.

   

Anmälan
Anmälan

Information

 • När:
  26 mars 2019
 • Målgrupp:
  Du som jobbar med framtidens vårdfrågor:organisation, styrning, planering och utveckling inom kommun, myndighet och privat verksamhet.
 • Sista anmälningsdag:
  25 mars 2019
 • Plats:
  Münchenbryggeriet
 • Adress:
  Torkel Knutssonsgatan 2
 • Pris:
  Pris för dig som arbetar inom sjukvård, myndighet eller som politiker: 3 495 kr för en dag eller 5 895 kr för två dagar. Du som arbetar som leverantör betalar: 5 995 kr för en dag eller 8 995 kr för två dagar. Prenumeranter har 500 kr rabatt.
 • Kontakt:
  Gabriella Lundström
  deltagare@dagensmedicin.se
  076-940 30 72
 • Arrangör:
  Dagens Medicin Agenda
 • Utställarinformation :
  Mariam Muradyan
  mariam.muradyan@bbm.bonnier.se
  070-410 79 11

Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Hör av dig:

redaktionen@dagensmedicin.se
Tel: 08-409 320 40

Nyhets- och redaktionschef:
Katarina Ekspong 072-252 14 80

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61
Sara Heyman 073-558 66 71

Klicka här för att tipsa krypterat och säkert!

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier

Våra utbildningar