Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • E-tidning
 • Lediga jobb
 • Logga in

Labtech Forum 2018

Labtech Forum 2018

Mötesplatsen med fokus på diagnostikens värde för sjukvården - Välkomna till Labtech Forum 2018!


Genetik, AI och big data – strategier för framtidens diagnostik

Teknikutvecklingen inom diagnostiken går i ett rasande tempo. Om Sverige ska kunna erbjuda bästa möjliga vård på ett effektivt sätt krävs ett samlat strategiskt arbete kring kompetens, organisation och teknik. Under Labtech Forum 2018 får du ta del av de senaste teknikerna, inspiration från lyckade projekt runt om i landet och debatt och diskussion kring hur vård och företag ska organisera sig för att tillsammans ge mer och bättre vård för pengarna.

 

 

Delar av programmet ser ni nedan – 

Dagen börjar med registrering kl. 9.00 och avslutas runt 16.30

 

Program

 • Registrering och frukost

 • Inledning av moderator

 • HoloTagger – innovationsprojekt som kan spara 3000 arbetstimmar

  Att hålla rätt på över 4 miljoner forskningsprover är komplext. Biobanken norr har ingått i ett projekt där plattformen HoloTagger har skapats. Genom att använda sig av mixed reality-teknik har oanade möjligheter framkommit och så mycket som 3000 arbetstimmar kan ha sparats in samt kvaliteten och effektiviteten i verksamheten har ökat.

  Jenny Åkerblom, avdelningschef, Biobanken norr, Västerbottens läns landsting

 • Framtidens laboratorium

  Den gränslösa forskningen med framtidens laboratorium ska underlätta för övergången mellan grundforskning och klinisk forskning och främja praktisk tillämpning på nya Biomedicum. Hur kommer man se resultat och märka det nya innovativa arbetssättet? Och hur kan andra lära av detta?

  Karin Dahlman-Wright, prorektor, Karolinska Institutet

   

 • Genomic Medicine Sweden – initiativet som ska göra Sverige världsledande inom precisionsmedicin

  Genomic Medicine Sweden har fått i uppgift att ta fram ett förslag till hur precisionsmedicin kan implementeras nationellt och koordinerat inom svensk hälso- och sjukvård. Målet är att bygga en ny typ av infrastruktur som möjliggör världsledande diagnostik och precisionsmedicin för Sverige. Hur långt har man kommit ett år efter start, och hur ska blir Sverige ledande internationellt inom detta område?

  Richard Rosenquist Brandell, professor i klinisk genetik vid Karolinska institutet och ansvarig för Genomics Medicine Sweden. 

 • Hälsoekonomiska bedömningar

  Hur ser de hälsoekonomiska metoderna, utvärderingarna, och bedömningarna ut inom diagnostik, och vad är svårigheten. Hur ska vi bli bättre på att värdera värdet av snabb diagnostik?

  Lars Åke Levin, professor Health Economics, Linköping Universitet

 • Innovation - samarbete för innovation

  Hur arbetar akademi, företag och region tillsammans för innovation och implementering av nya produkter.  Hur gör man på Akademiska i Uppsala och vilka resultat kan man se, vilka lärdomar kan man dela med sig av?

  Maria Cederblad, chef Innovation Akademiska

 • Bygga diagnosverksamhet på ett framtidsinriktat och hållbart sätt

  Att planera och organisera en diagnosverksamhet på ett framtidsinriktat och hållbart sätt kräver ett strategiskt fokus. Hur planerar man framtidens verksamhet och labb som representant för ett mindre landsting utan universitetssjukhus men en stor regional befolkningstillväxt? Vilka investeringar måste göras och vilken teknik måste man satsa på för fortsatt framgång i framtiden.

  Mattias Bjarnegård, områdeschef, Region Halland

 • Ny teknik och AI som en del av medicinsk diagnostik?

  På många håll finns en tilltro till att AI och ny teknik ska hjälpa utvecklingen av nya arbetssätt i vården och öka patienternas delaktighet. Kan AI och ny teknik fungera som möjliggörare för en effektiv och ändamålsenlig hälso- och sjukvård?

  Sara Lei, läkare, Karolinska Universitetssjukhuset, klinisk rådgivare för Cambio Healthcare Systems

   

   

Anmälan
Anmälan

Information

 • När:
  27 september 2018
 • Målgrupp:
  Alla med intresse av diagnostikens värde för vården
 • Sista anmälningsdag:
  25 september 2018
 • Plats:
  Bonnier Conference Center
 • Adress:
  Torsgatan 21, Stockholm
 • Pris:
  3 095 kr + moms för prenumeranter på Dagens Medicin och anställda i medlemsföretag i Swedish Labtech. 3 595 kr + moms i ordinarie pris. Dessa priser gäller endast anställda och förtroendevalda i sjukvården, företrädare för myndigheter och patienter. Deltagaravgift för övriga: 5 995 kr + moms
 • Kontakt:
  Gabriella Lundström
  gabriella.lundstrom@dagensmedicin.se
  076-940 30 72
 • Arrangör:
  Swedish Labtech och Dagens Medicin Agenda
 • Utställarinformation :
  Annika Östholm
  annica.ostholm@dagensmedicin.se
  070-669 79 40

Arrangörer

Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Hör av dig:

redaktionen@dagensmedicin.se
Tel: 08-409 320 40

Nyhetschef:
Charlotta Kjellberg 070-722 76 72

Redaktionschef:
Katarina Ekspong 072-252 14 80

Sök i vår databas!

VALUPPTAKT

Vilken sjukvårdsfråga borde vara viktigast i valet nästa år?


Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

ALMEDALEN 2018

placeholder

Sätt agendan med Dagens Medicin i Almedalen 2018.

Vi har fortfarande utrymme för nya samarbeten på Dagens Medicins Vårdtorg - Almedalens viktigaste scen för hälso- och sjukvård. Läs mer här.

Kontakta Annika Östholm på
070-669 79 40
annika.ostholm@dagensmedicin.se

Våra seminarier

Våra utbildningar