Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • E-tidning
 • Lediga jobb
 • Logga in

Market Access-dagen 2017

Market Access-dagen 2017: Världsbäst på data – men till vilken nytta?

Sverige är bäst i världen på patientdata, men hur kan kunskapen göra nytta i den kliniska verkligheten för uppföljning, utvärdering och utveckling av läkemedelsbehandlingar? Hur kan sjukvård, myndigheter, forskning och läkemedelsföretag samarbeta för att ge patienterna tillgång till bättre och innovativa läkemedel?

Market Access-dagen 2017 ger inblick i förutsättningarna för att använda real world data och real world evidence i svensk sjukvård. Årets program diskuterar också några av dagens stora utmaningar när det gäller att ge patienterna tillgång till nya, innovativa läkemedel.

 • Vad krävs för att nya läkemedel ska nå patienterna snabbare och till en acceptabel samhällsekonomisk kostnad i Sverige och i EU?
 • Vilken effekt kan den nationella läkemedelsstrategin få för introduktion av nya behandlingar?

Ur programmet:

 • Big data verktyg när svenska forskare studerar läkemedelseffekt.

  Svenska forskare har fått 30 miljoner från stiftelsen för strategisk forskning (SSF) för ett projekt som ska använda big data för att räkna ut hur cancerpatienter svarar på läkemedel. Läkare och forskare ska kunna mata in ett molekylärt mönster från en patient och få veta om personen liknar andra patienter i databasen och hur de behandlats. Längre fram i tiden kanske verktyget också kan föreslå läkemedel på en individuell nivå. Arbetet ska pågå i fem år och är i uppstartsfasen. Vi får en aktuell lägesrapport.

  Sven Nelander, docent, avdelningen för immunologi, genetik och patologi, forskningsledare för Nelander Lab, Uppsala universitet och SciLifeLab.

 • Vad är möjligt att få ut av real world evidence, RWE, i de register som redan finns?

  Nationella diabetesregistret, NDR, har blivit en nödvändig del av diabetesvården, inte minst sedan diabetesvården under slutet av 1990-talet präglats av en allt bättre kunskap om olika riskfaktorers betydelse för diabeteskomplikationer och hjärt-kärlsjukdom, samt värdet av modern behandling av blodsocker, blodtryck och blodfetter. NDR fyller funktionen som verktyg för uppföljning av behandlingsresultaten. Nu går det till exempel att visa en kraftig minskning i hjärt-kärlsjukdom och död bland personer med diabetes.

  Soffia Gudbjörnsdottir, adjungerad professor och registerhållare, Nationell diabetesregistret.

 • Key market access trends – a Nordic perspective.

  Manuel Voll, General Manager Nordics, QuintilesIMS.

 • Diskussion: Vilka systemförändringar kräver framtidens medicinska genombrott?

  Läkemedelsutvecklingen går mot allt mer skräddarsydda terapier inom smala terapiområden. Hur ska de värderas? Hur utvecklas samarbetet mellan TLV, industrin och landstingen för att kunna ge patienterna tillgång till framtidens medicinska framsteg?

  Gerd Lärfars,ordförande, NT-rådet, Sarah Friberg, Market Access Director, Celgene.
  Flera medverkande är under inbjudan.

Anmälan
Anmälan

Information

 • När:
  30 maj 2017
 • Sista anmälningsdag :
  28 maj 2017
 • Plats:
  Lundqvist & Lindqvist konferens
 • Adress:
  Klarabergsviadukten 90, Stockholm
 • Pris:
  2995 kr + moms för dig som är anställd eller förtroendevald i sjukvården eller företrädare för myndigheter eller patienter. 6 995 kr + moms för dig som arbetar på läkemedelsföretag. 8995 kr + moms för övriga.
 • Kontakt:
  Niklas Hargell
  niklas.hargell@bbm.bonnier.se
  070 455 72 63
 • Arrangör:
  Läkemedelsmarknaden och Dagens Medicin Agenda
 • Utställarinformation:
  Christine Granvik
  christine.granvik@dagensmedicin.se
  070-566 24 47
 • Sofia Ernestam , verksamhetschef, CEO,  Akademiskt specialistcentrum, Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO.

 • Nyheter från startsidan

  Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

  Nyhetsbrev

  Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

  Klicka här!

  Sök i vår databas!

  Nyhetsbrev

  Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

  Klicka här!

  Nominera till Athenapriset 2017!