Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • E-tidning
 • Lediga jobb
 • Logga in

Nätverk Digital Hälsa

Nätverket Digital Hälsa frukosthubbar

Kommande program i nätverket för dig som digitaliserar vården.

Möt bland andra: Sofie Zetterström, Niklas Eklöf, Janna Valik, Dan Nilsson, Niclas Hugosson.


Nätverk Digital hälsa är nätverket som accelererar digitaliseringen av svensk sjukvård. Dagens Medicin Agenda och nyhetsbrevet Digital Hälsa bjuder i vår in till ytterligare fem frukostmöten som ger inblick i de mest aktuella frågorna som rör den digitala utvecklingen i sjukvården – i dialog med de personer som leder arbetet.

 

Program

 • 17 nov

  ANNA LEFEVRE SKJÖLDEBRAND, PETER GILLE, JOHAN HÖGLUND: FRÅN LEVERANTÖRER TILL MEDPRODUCENTER

  Den digitala transformationen är större än ett nytt journalsystem eller verktyg för vård på distans – men revolutionen bygger på att tekniken fungerar. Gör den inte det skapas bara frustration. Hur kan företagen gå från leverantörer till medproducenter och bidra till en smidigare sjukvård?

  Anna Lefevre Skjöldebrand vd Swedish Medtech, Peter Gille, vd Cambio, Johan Höglund, chef för hälsa, välfärd och utbildning på Tieto.

 • 15 dec

  PATRIK SUNDSTRÖM OCH HENRIK MOBERG: FRÅN VISION TILL VERKLIGHET - SVENSK E-HÄLSOSTATUS TVÅ ÅR SENARE.

  Begreppsanvändning, regelverk och standarder – dessa områden står i fokus för att göra Sverige världsbäst på e-hälsa – ett mål som sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) satte upp för nästan två år sedan. Hur långt har vi kommit? En handlingsplan som beskriver hur arbetet ska ske under perioden 2017-2019 har antagits, och ett samordningskansli har inrättats på E-hälsomyndigheten. Hör Patrik Sundström, programansvarig för e-hälsa på Sveriges Kommuner och Landsting, samt Henrik Moberg, kansliråd på Socialdepartementet.

  Patrik Sundström,Henrik Moberg.

   

 • 26 jan

  E-HÄLSOCHEFER VS LÄKARE – HUR SER DE PÅ FRAMTIDEN?

  2018 är året när arbetet med nationell läkemedelslista går in i nästa fas – och året för E-hälsomyndighetens stora flytt söderut. Men vad händer med e-hälsoutvecklingen ute i landstingen, bortom regeringsutredningar och myndigheter? Möt två e-hälsochefer och en läkare som diskuterar utvecklingen.

  Louise Arodén Arvidsson, chef enheten för e-hälsa, Region Uppsala, m fl.

 • 16 feb

  DAVID OCH GOLIAT - HUR KAN DE DRA ÅT SAMMA HÅLL?

  Hösten 2015 bildades 50-gruppen, ett nätverk av mindre e-hälsobolag som vände sig emot kostnaderna för att ansluta sig till Ineratjänsten Nationella patientöversikten, NPÖ. Sedan dess har gruppen både agerat informationskanal och drivit frågor gentemot beställarna. På denna frukosthubb möter du 50-gruppens Niclas Hugosson och Ineras vice vd Sofie Zetterström. Vilka intressen har Inera gemensamt med de mindre företagen? Kan de dra åt samma håll mot en bättre e-hälsa för personal och patienter?

  Sofie Zetterström, vice vd Inera, Niclas Hugosson, samordnare 50-gruppen.

 • 23 mar

  VILKA HINDER FINNS FÖR VISION E-HÄLSA 2025 OCH HUR TAR VI OSS AN DEM?

  E-hälsomyndighetens generaldirektör Janna Valik börjar bli varm i kläderna sedan hon tillträdde förra sommaren. Vad står högst på hennes agenda för att accelerera e-hälsoutvecklingen i Sverige? Vilka hinder finns för att nå dit?

  Janna Valik, generaldirektör, Niklas Eklöf, tf chef, enheten för strategi och samordning, Jean-Luc af Geijerstam, tf chef, avdelningen för samordning, E-hälsomyndigheten.

 • 20 apr

  MOT HÖGRE STANDARDER!

  En nationell förvaltning av specifikationer som bygger på gemensamma standarder behövs för att göra det lättare för både beställare och utvecklare av it-system – och öka patientsäkerheten. Gemensamma standarder är ett av de prioriterade områdena i Vision e-hälsa 2025 – och E-hälsomyndigheten har ett regeringsuppdrag att se över hur de specifikationer som tas fram kan förvaltas, som ska rapporteras till regeringen den 30 mars 2018. Vad ska förvaltas, vem ska förvalta det och hur ska det gå till? Hur ska man arbeta för att ta hänsyn till det internationella perspektivet? Möt E-hälsomyndigheten och Swedish standards institute.

  Erika Ericsson, utredare, E-hälsomyndigheten, Dan Nilsson, standardiseringschef vård och omsorg, Swedish standards institute, SIS.

 • 18 maj

  Vidare information kommer.

Bli medlem
Bli medlem

Information

 • När:
  26 januari-18 maj 2018
 • Målgrupp:
  Alla med intresse för digital hälsa och utveckling i sjukvården.
 • Sista anmälningsdag:
  17 maj 2018
 • Plats:
  H2 Health Hub
 • Adress:
  Hälsingegatan 45
 • Pris:
  Årsmedlemskap 2018: 8 995 kronor + moms. Du sparar 3 000 kronor jämfört med ordinarie pris. Pris för enskild träff: 1 295 kronor + moms. 995 kronor + moms för prenumeranter på nyhetsbrevet Digital Hälsa.
 • Kontakt:
  Johanna Andersson
  johanna.andersson@bbm.bonnier.se
  073 - 558 75 67
 • Arrangör:
  Dagens Medicin Agenda och Digital Hälsa
 • Utställarinformation :


Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

VALUPPTAKT

Vilken sjukvårdsfråga borde vara viktigast i valet nästa år?


Sök i vår databas!

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Våra utbildningar