Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Ny nationell kunskapsstyrning 2019

Kunskapsstyrning på väg

Sveriges landsting har krokat arm med myndigheter för att ge vården tillgång till bästa tillgängliga kunskap för att kunna ge patienterna jämlik och effektiv vård.

Bild: Mostphotos.com


Samtliga landsting är med i det gemensamma arbete för att ta fram och sprida riktlinjer och rekommendationer. Nu är kunskapsstyrningen på väg in i en ny fas.

På seminariet Ny nationell kunskapsstyrning får du veta hur långt landstingen har kommit på vägen, och vilka de aktuella frågorna är för myndigheterna. Antalet nationella programområden, NPO, för olika sjukdomsområden har utökats från 18 till 24. Vi gör nedslag i några av dessa.

En högaktuell dag för i ett ämne som påverkar hela vården.

Medverkande under dagen:

Olivia Wigzell, generaldirektör för Socialstyrelsen

Lena Hellberg, särskild utredare

Mats Bojestig, hälso-och sjukvårdsdirektör i Region Jönköpings län och ordförande för Nationell Samverkansgrupp för Kunskapsstyrning

Jesper Petersson, ordförande, Nervsystemets sjukdomar

Magnus Hedström, ledamot NPO Hjärt- och kärlsjukdomar, överläkare, verksamhetschef Hjärtcentrum, Norrlands universitetssjukhus, Nus

Marie Lawrence, ansvarig för den nationella stödfunktionen samt för kansliet för nationella kvalitetsregister, SKL

Sophia Björk, SKL. Med flera.

Ur programmet:

Hur skapar vi ett sammanhållet och robust system för kunskapsstyrningen?

Regeringens utredare Lena Hellberg har fått i uppdrag att på olika sätt stödja utvecklingen av ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård. Detta med fokus på statens medverkan. Hur ska staten styra sina myndigheter? Och regeringen samverka med sjukvårdshuvudmännen? Det är några exempel på frågor som ska besvaras när utredningen lämnas över i juni 2020. På seminariet berättar utredaren om vilka utmaningar man står inför och i vilken riktning utredningen är på väg.

Lena Hellberg, regeringens särskilda utredare, “Genomförandet av ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård”.

 

Anmälan
Anmälan

Information

 • När:
  9 maj 2019
 • Målgrupp:
  Alla med intresse sjukvårdens prioriteringar, planering, organisation och styrning. Politiker, ledare inom privat och offentlig vård, läkemedelsindustri samt patientföreträdare.
 • Sista anmälningsdag:
  8 maj 2019
 • Plats:
  Finlandshuset, Stockholm
 • Adress:
  Snickarbacken 4
 • Pris:
  3 095 kr + moms för prenumeranter på Dagens Medicin. 3 595 kr + moms i ordinarie pris. Dessa priser gäller endast anställda och förtroendevalda i sjukvården, företrädare för myndigheter och patienter. Deltagaravgift för övriga: 5 995 kr + moms.
 • Kontakt:
  Gabriella Lundström
  gabriella.lundstrom@dagensmedicin.se
  076-9403072
 • Arrangör:
  Dagens Medicin Agenda
 • Utställarinformation :

Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Hör av dig:

redaktionen@dagensmedicin.se
Tel: 08-409 320 40

Nyhets- och redaktionschef:
Katarina Ekspong 072-252 14 80

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61
Sara Heyman 073-558 66 71

Klicka här för att tipsa krypterat och säkert!

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Våra seminarier

Våra utbildningar