Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • E-tidning
 • Lediga jobb
 • Logga in

Palliativ vård

Palliativ vård

Teamarbete, symtomlindring, kommunikation och stöd till närstående är fyra viktiga aspekter inom palliativ vård, för att ge patienten den bästa vården. Hur ger vi patienten den bästa vården i livets slutskede och i dess olika faser?


Palliativ vård stöttar och behandlar patienter vid olika faser av allvarlig spridd sjukdom. Från tidig fas med palliativa insatser som fokuserar på livsförlängning och livskvalitet till livets absoluta slutskede och närståedestöd efter dödsfallet.

Som verksamhet finns det strukturer och beslutsunderlag att förhålla sig till för att göra rätt saker, som att samarbete med andra enheter inom vården. Ta del av hur du som arbetar inom professionen på bästa sätt kan ge patienten den bästa vården inom palliativ vård. Hur man  kommunicerar om svår sjukdom och döden, och hur kan man inom professionen kan stötta och lindra för patienten och dess närstående på bästa sätt.

 

Dagen kommer innehålla bland annat:

 - Nationell vårdplan för palliativ vård, struktur och beslutsunderlag för  att göra rätt saker.

- Kommunikation och samtal med patienten. Hur kan man vara förbered på frågor som kommer under samtalet med anhöriga och patient. 

- Psykosocialt stöd för profession, patient och närstående.

Dödskvalitet - från patientens perspektiv.

- Medicinsk lindring och vilken kunskap behövs inför framtiden?

  

 

 

 

Delar av programmet

 • Vad behövs för att skapa den bästa palliativa vården?

  Ella Bohlin (KD), Barn- och äldrelandstingsråd Sll, Anna Starbrink (L), Hälso- och sjukvårdslandstingsråd Sll m. fl. 

 • Nationell vårdplan som skapar struktur och beslutsunderlag  

  I samverkan har Region Skåne och Lunds universitet gemensamt tagit fram en nationell vårdplan för palliativ vård. Vårdplanen är framtagen för att ge struktur och systematiskt stöd som leder till ett bättre beslutsunderlag för vård i livets slutskede. Hur ser den nationella vårdplanen ut? Och hur kan den stötta verksamheter och profession till att  bidra med en så god vård som möjligt för patienterna?

  Carl Johan Fürst, professor, palliativ medicin, Palliativt utvecklingscentrum, Lunds universitet

 • De Nödvändiga samtalen

  God kommunikation, delaktighet och ett gott bemötande är viktiga aspekter för patienten och dess anhöriga i den palliativa vården. Men hur håller man de viktiga samtalen med patienten och de anhöriga på ett bra sätt? Hur kan man lägga upp ett samtal när man ska framföra ett tungt besked, och hur kan man möta frågor som inte alltid har ett tydligt svar? Går det att träna upp förmågan att hålla samtal och är det värt att lägga tid och resurser på det?

  Anders Danielsson – kursansvarig för samtalskurser, Palliativt utvecklingscentrum i Lund, Region Skåne och Lunds universitet

 • Höj vårdkvalitén med hjälp av det Svenska palliativregistret

  Med syfte att förbättra vården i livets slutskede oberoende diagnos och vem som utfört vården finns det Svenska palliativregistret. Med hjälp av exempelvis en enkät som vårdpersonal fyller i med 30 frågor över hur patientens sista vård vecka varit,  analyseras resultaten och på så vis kan man se vilken kvalitet vården håller och vilka förbättringsområden som finns. Hur kan man som verksamhet höja kvaliteten och skapa en bättre palliativ vård men hjälp av detta nationella kvalitetsregister?

  Staffan Lundström, docent, överläkare, Palliativt centrum och FoUU-enheten, Stockholms sjukhem

 • Symtomlindring – vilken evidens har vi och vilka kunskapsluckor är viktiga att fylla?

  Att lindra symtomen som smärta, illamående och ångest är en förutsättning för att patienterna ska få en god livskvalitet i den palliativa sjukdomsfasen. Vilka är de senaste forskningsrönen gällande symtomlindring och vilken kunskap och forskning behövs för att i framtiden kunna ge en god och högkvalitativ vård för patienten?

  Staffan Lundström, docent, överläkare, Palliativt centrum och FoUU-enheten, Stockholms sjukhem

 • Psykosocialt stöd för professionen

  Att kunna ge patienter och närstående som fått ett svårt besked rätt stöd och psykosocial vägledning är en viktig del av vårdpersonalens arbete. Men hur ska man inom professionen kunna ge rätt stöd till sin patient om man inte själv har funderat och reflekterat på livets existentiella frågor och sitt “egna bagage”? Vilka verktyg finns för vårdpersonal som ska ge vägledning och vad är viktigt och nödvändigt att själv ha reflekterat över för att ge bästa möjliga stöd för patienten och närstående?

  Ylva Hellstadius, Processledare psykosocial cancerrehabilitering, Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland

 • Stöd till patienter och professionen – palliativ konsult/konsultteam på akutsjukhus. Utopi eller självklarhet?

  Palliativa konsultteam finns runt om i landet. Men hur ser det ut på akutsjukhusen i Stockholm? Hur kan palliativa konsultteam arbeta och stödja akutsjukhusen för en effektivare och bättre vård för patienten?

  Helena Adlitzer, Utvecklingssjuksköterska, Processledare Palliativ cancervård, RCC (Regionalt cancercentrum) Stockholm-Gotland

  Kathrin Wode, Överläkare i Onkologi, Palliativ konsult, PO Övre Buk Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge. Verksamhetsutvecklare, Processledare Integrativ Medicin: RCC (Regionalt cancercentrum) Stockholm-Gotland  

 • Döds Kvalitet - från patientens perspektiv

  Eskil Degsell, ordförande för Svenska Hjärntumörföreningen

Anmälan
Anmälan

Information

 • När:
  24 oktober 2018
 • Sista anmälningsdag:
  19 oktober 2018
 • Plats:
  Westmanska Palatset
 • Adress:
  Holländargatan 17, 111 60 Stockholm
 • Pris:
  3 095 kr + moms för prenumeranter på Dagens Medicin. 3 595 kr + moms i ordinarie pris. Dessa priser gäller endast anställda och förtroendevalda i sjukvården, företrädare för myndigheter och patienter. Deltagaravgift för övriga: 5 995 kr + moms
 • Kontakt:
  Gabriella Lundström
  gabriella.lundstrom@dagensmedicin.se
  076-940 30 72
 • Arrangör:
  Dagens Medicin Agenda
 • Utställarinformation :
  Annika Östholm
  annika.ostholm@dagensmedicin.se
  070-669 79 40

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Hör av dig:

redaktionen@dagensmedicin.se
Tel: 08-409 320 40

Nyhetschef:
Charlotta Kjellberg 070-722 76 72

Redaktionschef:
Katarina Ekspong 072-252 14 80

Sök i vår databas!

VALUPPTAKT

Vilken sjukvårdsfråga borde vara viktigast i valet nästa år?


Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

ALMEDALEN 2018

placeholder

Var med i debatten i Almedalen.

Med start måndag morgon den 2 juli ger Dagens Medicin Agenda plats för seminarier, debatter och utfrågningar om sjukvårdens viktigaste framtidsfrågor på Vårdtorget i Almedalen. Välkomna!

Våra utbildningar