Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

VÅRDARENA 2019

Primärvårdens dag 2019

Välkommen till Primärvårdens dag där vi diskuterar de mest aktuella frågorna som vi står inför i dag och i framtiden. Primärvårdens dag 2019, den 26 mars, är en del av vårt nya initiativ Vårdarenan 2019, ett stort möte för svensk hälso- och sjukvård.


Färdplanen är satt – vården ska komma närmare medborgarna och primärvården bli det självklara navet. På Primärvårdens dag pratar vi om vad som krävs för att skapa en modern, tillgänglig och effektiv nära vård, där den som har störst behov får vård först.

Den nya nära vården kräver större samverkan mellan landsting och kommun, förändrade arbetssätt och nya digitala verktyg. På Primärvårdens dag möter du stigfinnare som visar vägen, goda exempel från Sverige och andra länder. Och vi synar svårigheter och hinder på vägen.

Möt alla dem som formar framtidens primärvård på Primärvårdens dag 2019. 

Mer information om programmet kommer löpande. Blocka kalendern redan nu! Vill du bidra med idéer till programmet? Kontakta gärna vår projektledare:  
charlotta.kjellberg@dagensmedicin.se

Program

 • 08:00-09:00

  Registrering och frukost med föreläsning. 

  Sponsrat.

 • 09:15

  Moderator hälsar välkomna.

 • 09:20

  Sip och samverkan – utredaren om framtidens nära vård

  Anna Nergårdh, regeringens särskilda utredare.

 • 09:40

  Hur ska primärvården mäkta med att växa i samverkan med kommuner?

  Marina Tuutma, ordförande i Distriktsläkarföreningen,
  Inger Ros, ordförande Riksförbundet Hjärt-lung, 
  Emma Spak, samordnare för nära vård, SKL,
  Stefan Jutterdal, ordförande, Fysioterapeuterna
  Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet,
  Teresa Tolic Trossmo, socialchef, Högsby kommun
  Anna Nergårdh, utredare.

 • 10:05

  BEON - systematisk arbetsväxling i primärvård

  Beon eller bästa effektiva omhändertagandenivå har prövats i över ett år i Värmland på regionens vårdcentraler. Det går ut på att arbetsväxla och låta sjuksköterskor och fysioterapeuter ta fler besök än tidigare. Arbetsväxlingen har tre mål: att få en jämnare vårdkvalitet, att förbättra arbetsmiljön och att minska beroendet av hyrläkare.

  Pernilla Johansson, distriktssjuksköterska, VC Skoghall,
  Börje Ehinger, chef för öppenvården, Region Värmland.

   

 • 10:30

  Fika

 • 11:00

  Projekt 80/20 – distriktsläkare med tid för utveckling

  Fyra dagars vanligt jobb och en dag till förbättringsarbete är modellen som testas på två vårdcentraler i Visby. Allmänläkaren Susanna Althini har varit med och utvecklat modellen som kallas projekt 80/20. Idén till projektet kom från personalen på en planeringsdag. ”Vi vill att våra läkare ska stanna kvar och vi behöver läkare som leder utvecklingsprojekt i verksamheten”. Vårdcentralernas gemensamma morgonläkarmöte – ett morgonmöte som i sin tur kommit till på hennes initiativ under ST-utbildningen. ”Kollegial dialog är avgörande för utveckling”, säger Susanna Althini som kommer att berätta hur det gått för 80/20-projektet som utvärderas i början på 2019.

  Susanna Althini, specialist i allmänmedicin, Region Gotland.

 • 11:30

  Ordning och reda i den digitala vården

  Göran Stiernstedt, regeringens särskilde utredare, ska slutredovisa utredningen ”Styrning för en mer jämlik vård” i juni i år. Där ska han enligt ett tilläggsdirektiv bland annat se över hur de digitala vårdtjänsterna ska fungera långsiktigt och bidra till principen vård efter behov. 

  På Primärvårdens dag inleder Göran Stiernstedt programpunkten där frågan diskuteras.

  Göran Stiernstedt, regeringens särskilde utredare,
  Heidi Stensmyren, ordförande, Läkarförbundet,
  Livia Holm, utvecklingschef, Kry.

 • 12:00

  Lunch

 • 13:15

  Åtta år med reformerad nära vård 

  I södra Karelen i Finland har primärvården och socialtjänsten en egen gemensam modell sedan 2010. Lär känna modellen. Tal på engelska.

  Merja Tepponen, Director of Development, Eksote.

 • 13:50

  Nordisk utblick – vård på distans som fungerar

  Vad finns det för distansmedicinska lösningar som fungerar, även i glesbygdsområden? Glesbygdsmedicinskt centrum har fått i uppdrag av Nordiska ministerrådet att titta på och lyfta fram arbeten från de olika nordiska länderna. Det gäller såväl spetsteknik som plattformar för stora områden och särskilt intresse riktas mot lösningar som fungerar för både landstingsvård och kommunal vård och omsorg. I mars har projektet kommit en bit på väg.

  Peter Berggren, verksamhetschef, Glesbygdsmedicinskt centrum

 • 14:15

  Fika

 • 14:45

  Trygghet genom digitalisering vid Hemsjukhuset i Borgholm

  Tvärtemot vad verksamhetschefen Åke Åkesson trodde så kan digitala vårdmöten ge vårdtagare ökad trygghet. Nu är Hemsjukhuset i Borgholm, som är uppbyggt på sömlös samverkan mellan vårdcentral, hemsjukvård och ambulanssjukvård, digitaliserat i flera led. Med en god kontakt i botten kan patientens trygghet fortgå och öka genom ganska korta digitala kontakter.

  Åke Åkesson, verksamhetschef, Hemsjukhuset i Borgholm

 • 15:15

  Så kan cancer upptäckas tidigare i primärvården

  Allmänläkare spelar en nyckelroll för tidig upptäckt av cancer. Fler misstänkta cancerfall skulle kunna identifieras tidigare inom primärvården, dels genom symtom men även genom att titta på patientens besöksstatistik. Det visar Marcela Ewings avhandling.

  Men för att verkligen dra nytta av forskningen på området så måste man anpassa kunskapsstyrningen och de standardiserade vårdförloppen så att den stämmer med forskningsrönen kring patienterna i primärvården.

  Marcela Ewing, med.dr. specialistläkare allmänmedicin/onkologi, Regionalt Cancercentrum Väst

 • 15:45-17:00

  Programpunkter kommer senare.

 • 17:00

  Mingel

 • Mer information:

  Primärvårdens dag 2019, den 26 mars, är en del av Dagens Medicin Agendas nya initiativ Vårdarenan 2019, ett stort möte för svensk hälso- och sjukvård. Under dagen har du också kostnadsfritt tillgång till ett seminariespår om kommunal vård.

  Du har även möjlighet att till ett förmånligt pris ta del av en ytterligare seminariedag, 27 mars, med fokus på strategier för framtidens sjukvård och digitalisering.

  Priser och upplägg:

  *Primärvårdens dag (inklusive Kommunal vård): 3 495kr + moms för anställda och förtroendevalda i sjukvården. Företrädare för myndigheter, patienter och forskning.

  *Primärvårdens dag + Vårdarenan dag 2 (Digitala vården & Strategidagen): 5 895kr + moms för anställda och förtroendevalda i sjukvården. Företrädare för myndigheter, patienter och forskning.

  *Primärvårdens dag (inklusive Kommunal vård): 2 995kr + moms för dig som prenumererar på Dagens Medicin. Detta pris gäller endast anställda och förtroendevalda i sjukvården. Företrädare för myndigheter, patienter och forskning.

  *Primärvårdens dag + Vårdarenan dag 2 (Digitala vården & Strategidagen): 5 395kr + moms för dig som prenumererar på Dagens Medicin. Detta pris gäller endast anställda och förtroendevalda i sjukvården. Företrädare för myndigheter, patienter och forskning.

  *Primärvårdens dag (inklusive Kommunal vård): 5 995kr + moms för övriga, inklusive leverantörer och konsulter.

  *Primärvårdens dag + Vårdarenan dag 2 (Digitala vården & Strategidagen): 8 995kr + moms för övriga, inklusive leverantörer och konsulter.

Anmälan
Anmälan

Information

 • När:
  26 mars 2019
 • Målgrupp:
  Du som jobbar med framtidens vårdfrågor:organisation, styrning, planering och utveckling inom kommun, myndighet och privat verksamhet.
 • Sista anmälningsdag:
  25 mars 2019
 • Plats:
  Münchenbryggeriet
 • Adress:
  Torkel Knutssonsgatan 2
 • Pris:
  Pris för dig som arbetar inom sjukvård, myndighet eller som politiker: 3 495 kr för en dag eller 5 895 kr för två dagar. Du som arbetar som leverantör betalar: 5 995 kr för en dag eller 8 995 kr för två dagar. Prenumeranter har 500 kr rabatt.
 • Kontakt:
  Gabriella Lundström
  deltagare@dagensmedicin.se
  076-940 30 72
 • Arrangör:
  Dagens Medicin Agenda
 • Utställarinformation :
  Lena Gatenborg
  lena.gatenborg@bbm.bonnier.se
  070-320 21 61

Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Hör av dig:

redaktionen@dagensmedicin.se
Tel: 08-409 320 40

Nyhets- och redaktionschef:
Katarina Ekspong 072-252 14 80

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61
Sara Heyman 073-558 66 71

Klicka här för att tipsa krypterat och säkert!

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier

Våra utbildningar