Nya perspektiv på psoriasis - en sjukdom med många skepnader - Dagens Medicin

Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • E-tidning
 • Lediga jobb
 • Logga in

Psoriasisdagen 2018

Nya perspektiv på psoriasis - en sjukdom med många skepnader

Välkommen till Psoriasisdagen för alla som är engagerade i utvecklingen av psoriasisvården. Under dagen diskuteras hur behandling av psoriasis kan möta patienternas behov och förbättra deras livskvalitet.


Psoriasis är en svår kronisk folksjukdom och omkring 300 000 personer i Sverige är drabbade. Trots effektiva behandlingar är många patienter med psoriasis underbehandlade och det finns stora regionala skillnader. Det har dröjt till nu innan Socialstyrelsen kommer med de första nationella riktlinjerna för vård av psoriasis. Syftet är bland annat att minska skillnaderna. Kommer nu vården av psoriasispatienter att bli bättre och mera jämlik?

Ur programmet:

 • Vad innebär Socialstyrelsens nya riktlinjer för patienterna?
 • Hur ska vården av patienter med psoriasis organiseras?
 • Vilka är behandlingsalternativen vid psoriasis?
 • När får alla tillgång till nya läkemedel?
 • Psoriasis som systemsjukdom- vad säger forskningen?

Under dagen medverkar företrädare för forskning, utredare, läkare, beslutsfattare, myndighetspersoner, patientföreträdare och patienter.

Program

 • 09.00

  Registrering med kaffe och smörgås

 • 09.30

  Moderator hälsar välkommen

 • 09.35

  Program med talare.

  Ur programmet:

  Vad innebär Socialstyrelsens nya riktlinjer?

  Alexandra Karlén, medicine doktor, utredare, Socialstyrelsen.

  Hur kommer de nya riktlinjerna att påverka vården och patienterna?

  Åke Svensson, överläkare vid hudkliniken på Skånes Universitetssjukhus i Malmö och ordförande i prioriteringsgruppen.

  Diskussion: Hur ska vården av patienter med psoriasis organiseras? 

  Marina Tuutma, ordförande i Svenska Distriktsläkarföreningen, Tina Norgren, förbundsordförande i Psoriasisförbundet, Åke Svensson, överläkare vid hudkliniken på Skånes Universitetssjukhus i Malmö och ordförande i prioriteringsgruppen, Alexandra Karlén, medicine doktor, utredare, Socialstyrelsen.

  Nya riktlinjer - är hälso och sjukvården redo?

  Enligt Socialstyrelsen kan de nya rekommendationerna för psoriasis leda till ökade kostnader för hälso- och sjukvården både på kort och lång sikt.  Även en del organisatoriska förändringar kan behöva göras för att vården ska bli så jämlik som möjligt över hela landet. Är hälso-och sjukvården redo?

 • 12.00

  Lunch

 • 13.00

  Psoriasis som systemsjukdom – hur får vi helhetsperspektiv på hälsan?

  Vid psoriasis kan även andra delar av kroppen påverkas. Det är högre risk att drabbas av till exempel hjärt-kärlproblem, mag-tarmbesvär eller diabetes. Vården av psoriasissjuka bör därför präglas av en helhetssyn. Vad bör man tänka på? Vad säger forskningen?

  Talare meddelas senare

  Klimatvård – när ska det bli lika för alla?

  Klimatvård är behandling med många olika komponenter. Det är ett viktigt och effektivt komplement i behandlingen av svårare fall av psoriasis och lyfts nu fram i Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Vad innebär klimatvården för patienterna? Idag är det stor variation i landet hur klimatvård erbjuds. Hur kan man få större jämlikhet i landet?

  Talare meddelas senare.

  Psoriasisartrit – hur kan vi förbättra vården?

  Psoriasisartrit en svårdiagnostiserad sjukdom och patienterna kan få vänta i flera år innan de får diagnos. Samtidigt är det viktigt med en tidig diagnos för att bromsa sjukdomsförloppet. Vad behöver göras för att ge patienterna bättre och tidigare vård? Vem ska ta ansvar för vårdkedjan?

  Cecilia Carlens. ordförande, Svensk Reumatologisk förening, Tina Norgren, förbundsordförande, Psoriasisförbundet, Marina Tuutma, ordförande i Svenska Distriktsläkarföreningen, med flera.

 • 16.00

  Dagen avslutas

Anmälan
Anmälan

Information

 • När:
  4 oktober 2018
 • Sista anmälningsdag:
  1 oktober 2018
 • Plats:
  Bygget fest konferens
 • Adress:
  Norrlandsgatan 11
 • Pris:
  Ordinarie pris: 3 595 kr + moms. Pris för prenumeranter på Dagens Medicin: 3 095 kr + moms. Dessa priser gäller endast anställda och förtroendevalda i sjukvården, företrädare för myndigheter, patienter och forskning. Deltagaravgift för övriga: 5 995 kr + moms.
 • Kontakt:
  Gabriella Lundström
  gabriella.lundstrom@dagensmedicin.se
  076-940 30 72
 • Arrangör:
  Dagens Medicin Agenda
 • Utställarinformation :
  Christine Granvik
  christine.granvik@dagensmedicin.se
  070-566 24 47

Partner

Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Hör av dig:

redaktionen@dagensmedicin.se
Tel: 08-409 320 40

Nyhetschef:
Charlotta Kjellberg 070-722 76 72

Redaktionschef:
Katarina Ekspong 072-252 14 80

VALUPPTAKT

Vilken sjukvårdsfråga borde vara viktigast i valet nästa år?


Sök i vår databas!

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Våra utbildningar