Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • E-tidning
 • Lediga jobb
 • Logga in

Sjukvårdens kompetensdag 2018

Strategier för att möta vårdens kompetens- och rekryteringsutmaningar

Välkommen till årets kompetensdag där vi utmanar de traditionella arbetssätten och får strategier för att möta vårdens rekryteringsutmaningar. 

Vilka rekryteringsbehov och utmaningar finns ute i Sverige inom vården? Vilka verktyg finns det att använda sig av, och hur har vissa arbetsplatser lyckats att vända sina problem till möjligheter? Vad kan svensk sjukvård ta med sig och lära sig från andra branscher, och vilka är de senaste trenderna inom HR-branschen? Hur utmanar man traditionella arbetssätt och förändrar de redan inarbetade arbetssätten?


På årets kompetensdag får du kunskap om nya strategier, organisatoriska förändringar och hur samverkan mellan profession, akademi, näringsliv och organisation ska klara av utmaningarna tillsammans.

SKL presenterar undersökning “Sveriges Viktigaste jobb finns i välfärden -  Nio strategier för att möta rekryteringsutmaningen”. Vilka strategier bör man fokusera på och hur ska strategierna eventuellt implementeras och komma till gagn ute i landet?

Vi får även ta del av arbetsplatser inom vården som lyckats vända sina rekryteringsproblem till möjligheter genom att tillsammans med region, kommun och näringsliv skapat nya strategier och stolta ambassadörer för sin region och arbetsplats.

Vad kommer behövas i framtiden för att lyckas med de stora rekryteringsbehovet och vilka trender kan man se inom HR-branschen? Få de senaste trendanalyserna och benchmarking med hur andra branscher har lyckats. Detta och mycket annat får du ta del av under Sjukvårdens kompetensdag 2018, välkommen!

 

Delar ut programmet

 • Strategier för att möta rekryteringsutmaningen

  Kommuner, landsting och regioner står alla inför stora utmaningar gällande kompetensförsörjning. Alla organisationer arbetar på olika sätt och har kommit olika långt. Att få fler medarbetare att arbeta heltid och stanna längre i arbetslivet, att använda kompetensen rätt och utnyttja digitaliseringens möjligheter är några strategier för att möta rekryteringsbehovet.

  Anna-Clara Olsson, utredare med inriktning kompetensförsörjning på avdelning för arbetsgivarpolitik, Sveriges Kommuner och Landsting,
  Bodil Umegård, utredare med inriktning kompetensförsörjning på avdelning för arbetsgivarpolitik, Sveriges Kommuner och Landsting

 • Karriärsutvecklingsmodell – med mål att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare

  Västra Götalandsregionen har som mål att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare. Men hur blir man det? Vad måste till för att uppnå målet? Vilka åtgärder krävs för att personalen ska nå nästa nivå? Som en åtgärd har VGR tagit fram en karriärsutvecklingsmodell för samtliga verksamheter inom hälso- och sjukvården. Den gäller för att nivåer från nybörjare till expert. I dagsläget är sju modeller klara och införandet började hösten 2017 och skall vara infört 2020. Infektionskliniken på Sahlgrenska universitetssjukhuset har arbetat med karriärsutvecklingsmodellerna under 2016. Hur har arbetet gått och vilket resultat kan man redan nu se?

  Gunilla Length Persson, HR strateg, koncernstab HR, Västra Götalandsregionen
  Heidi Ström, chef på koncernstab HR´s strategiska enheten, Västra Götalandsregionen
  Panos Vasilakis, vårdenhetschef, Infektionsmottagningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Från folk i flykt till personal i kö

  Lyhördhet, utveckling och utbildning är tre hörnstenar som lyft den kirurgiska akutvårdsavdelning på Norra Älvsborgs länssjukhus ur “kris”. Avdelningen har gått från stängda vårdplatser och sjuksköterskor som sa upp sig, till full bemanning med risk att behöva säga nej till sjuksköterskor som söker jobb. Hur har arbetet gått med att vända på skutan, och vad måste till för att lyckas?

  Johan Ellegård, avdelningschef, kirurgiska akutvårdsavdelning på Norra Älvsborgs länssjukhus

 • Storytelling genom stolta ambassadörer

  Resan mot att få ett tydligare arbetsgivarvarumärke startade 2015. Det mest eftersatta området var kommunikationen. Kännedomen var låg, kostnaderna höga och effekten var liten och omätbar. Med hjälp av medarbetarnas egna berättelser och digitalisering av rekryteringskommunikationen tog arbetet en ny riktning. Medarbetarna i organisationen bär på de viktigaste och bästa berättelserna och bygger stolthet i sitt dagliga arbete. Nu syns den stoltheten även utåt. Hur har denna resa gått till, vilka har effekterna blivit och vad måste till för att vara en attraktiv arbetsgivare?

  Elin Brozén, verksamhetschef, kommunikationsenheten, Region Västmanland

 • Hur ska professionen förhålla sig till framtida kompetensutmaningar?

  Svensk sjukvård påverkas av yttre faktorer och omställningar. När sjukvården måste effektiviseras och omorganisera måste även professionens kompetens vara relevant och ligga i framkant om svensk hälso- och sjukvård ska kunna bibehålla sin kvalitet. Hur ska kompetensen hållas relevant inför framtiden, och vilka förändringar måste till inom professionen?

  Stefan Lindgren, fd. ­ordförande, ­Svenska ­läkaresällskapet; professor, ­överläkare, Lunds universitet; gastrokliniken, Skånes universitetssjukhus, Malmö

 • Ny arbetssätt för att klara sig i framtidens sjukvård

  Viviana Lundberg, ordförande, Vårdförbundet Student

   

Anmälan
Anmälan

Information

 • När:
  7 november 2018
 • Målgrupp:
  Personer som verkar inom privat och offentlig sjukvård.
 • Sista anmälningsdag:
  5 november 2018
 • Plats:
  Lundqvist & Lindqvist Klara Strand
 • Adress:
  Klarabergsviadukten 90, Stockholm
 • Pris:
  3 095 kr + moms för prenumeranter på Dagens Medicin. 3 595 kr + moms i ordinarie pris. Dessa priser gäller endast anställda och förtroendevalda i sjukvården, företrädare för myndigheter och patienter. Deltagaravgift för övriga: 5 995 kr + moms
 • Kontakt:
  Gabriella Lundström
  gabriella.lundstrom@dagensmedicin.se
  076-940 30 72
 • Arrangör:
  Dagens Medicin Agenda
 • Utställarinformation :
  Annika Östholm
  annika.ostholm@bbm.bonnier.se
  070-669 79 40

Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Hör av dig:

redaktionen@dagensmedicin.se
Tel: 08-409 320 40

Nyhetschef:
Charlotta Kjellberg 070-722 76 72

Redaktionschef:
Katarina Ekspong 072-252 14 80

VALUPPTAKT

Vilken sjukvårdsfråga borde vara viktigast i valet?


Sök i vår databas!

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Våra seminarier

Våra utbildningar