Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • E-tidning
 • Lediga jobb
 • Logga in

Strategidagen 2018

Vårdrevolutionen - så ska makthavarna möta förändringstrycket

På väg mot valåret 2018 står vården inför stora utmaningar: Demografi, kompetensbrist, digitalisering och nya kostsamma behandlingar. På Strategidagen samlar vi vårdens makthavare för att diskutera hur de ska möta det stora förändringstryck som kommer att prägla vården de kommande åren. 


Hör toppnamnen från Dagens Medicins maktlista berätta om vårdens högst prioriterade frågor och diskutera strategierna för hur de ska lösa dem. Tillsammans ger de dig en unik inblick i vilka kommande beslut som kommer att påverkar dig och din verksamhet. 

- Hur måste vården anpassa sig till framtidens patienter? 

- Hur ska sjukhusvård och öppenvård mötas?

- Vilka nya arbetssätt krävs för att möta kompentensbristen?

- Hur ska prioriteringarna gå till?

Dagen ger dig också en unik möjlighet att boka kvartsamtal med makthavarna! Först till kvarn får träffa valfri makthavare i ett enskilt möte. Anmäl dig senast den 16 januari! Klicka här för att anmäla dig.

Missa inte heller Personcentrerad vård den 24 januari - som du går på för halva priset om du deltar på Strategidagen.

 

Program

 • 8.30

  Registrering med frukost.

 • 9.15

  Introduktion: Sveriges vård i jämförelse med resten av Europa

  Nyligen släppte EU-kommissionen och OECD en stor rapport som analyserar hur det står till med hälso- och sjukvårdssystemen i Europa. Slutsatsen är att befintliga system behöver förändras för att Europa även i framtiden ska kunna erbjuda god vård. Till nödvändiga förbättringsåtgärder hör, enligt rapporten, bland annat mer förebyggande hälsovård, ökad social jämlikhet och starkare primärvård. Sveriges står sig väl i de flesta resultat och ligger långt framme för att möta framtidens problem, men skiljer sig också åt i flera aspekter, exempelvis personalförsörjning och resursfördelning över olika vårdformer.

  Jens Wilkens, hälsopolitisk analytiker, OECD.

   

 • 9.45

  Mer programinformation kommer.

  Anders Henriksson, vice ordförande, Sveriges kommuner och landsting

 • 10.05

  Så tar vi sjukhuset tillbaka till kärnverksamheten - för att möta framtiden

  Sjukvården måste tillbaka till sin kärnverksamhet: vårda, forska, utbilda och utveckla. För detta krävs en kulturrevolution och kraftigt minskad administrativ börda för vårdpersonalen, menar Ann-Marie Wennberg Larkö som basar på Sahlgrenska. På Sahlgrenska ser man över hur rätt yrkesgrupp kan göra rätt saker, vad som kan flyttas från de patientnära yrkena till administratörer – och hur man kan behålla sjuksköterskorna genom att utöka karriärmöjligheterna.

  Ann-Marie Wennberg Larkö, sjukhusdirektör på Sahlgrenska universitetssjukhuset, professor i dermatologi.

 • 10.25

  PAUS

 • 10.55

  Aktiva patienter – bättre vård?

  De allra flesta patienter vill vara mer aktiva i sin vård än vad systemet möjliggör. Om vi låter dem vara det kan deras vård bli bättre, samtidigt som resurser kan sparas och användas på andra håll i sjukvården. Just nu samlas enkätsvar in från patienter i hela Sverige där de bland annat får svara på hur de bemöts i vården, i vilken utsträckning de involveras i beslut – och hur kunnig vården är kring patientens sjukdom. Svaren visar hittills att stor förbättringspotential finns vad gäller vårdpersonalens kunskap och stöd till egenvård. Hur kan vården förändras i det stora och i det lilla för att ge patienterna möjlighet att vara mer aktiva och bidra med sin kunskap?

  Sara Riggare, debattör och forskare, Karolinska institutet.

 • 11.45

  Sjukvårdspolitisk debatt

  Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd, Stockholms läns landsting, Anders Åkesson (MP), regionråd, Region Skåne, Jonas Andersson (L) regionråd, Region Halland, m fl.

 • 11.45

  Utdelning av Dagens Medicins stora Debattpris!

  Christofer Elghorn, debattredaktör, Dagens Medicin.

 • 12.00

  LUNCH

 • 13.00

  Högspecialisera vården – på rätt sätt.

  I sommar träder den nya lagen om högspecialiserad vård i kraft. Avancerad vård ska samlas på färre ställen för att säkra vårdpersonalens kompetens och patienternas trygghet. Samtidigt är det viktigt att behålla rätt kompetens på mindre enheter. Hur får man ut mesta möjliga kraft och kompetens ur professionen, samtidigt som man skapar ett gott kunskapsutbyte mellan olika sjukhus?

  Karin Båtelson, vice ordförande Läkarförbundet.

   

 • 13.20

  Att klara välfärden i ett åldrande land

  Den åldrande befolkningen i behov av välfärdstjänster växer i förhållande till skattebetalarna som ska ge förutsättningarna för den vård och omsorg som behövs. Vilka nya arbetssätt krävs redan idag för att klara av uppdraget? Hur kan vi öka det hälsofrämjande arbetet?

  Hans Karlsson, chef för avdelningen för vård och omsorg, Sveriges Kommuner och Landsting

 • 13.40

  Programinformation kommer.

  Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet.

 • 14.00

  Hur ska svenska patienter få tillgång till läkemedel – snabbare och billigare?

  Patienternas tillgång till läkemedel är en högaktuell fråga. Tillgången är inte alltid jämlik, processen för införande uppfattas av många som oklar, och prislappen ska sättas i relation till resten av sjukvårdens budget. Hur ska patienterna få tillgång till bra läkemedel så snabbt och kostnadseffektivt som möjligt? Vad kan företagen göra för att bidra till att deras läkemedel kommer i användning?

  Anders Blanck, ordförande, Lif.

 • 14.20

  Ett nationellt uppdrag för primärvården – är det möjligt?

  I juni 2018 presenteras nästa delbetänkande i utredningen God och nära vård. Då ska ett nationellt utformat uppdrag för den framtida primärvården läggas fram. Vilka knäckfrågor finns för olika aktörer? Ska vi ha ett fastläkarsystem? Hur mycket ska staten styra? Hur påverkas ekonomiska styrmodeller?

  Anna Nergårdh, särskild utredare för samordnad utveckling för god och nära vård.

 • 14.40

  PAUS.

 • 15.10

  Ett hälsosamt liv i rörelse – för alla

  Två månader efter en hjärtinfarkt är Fysioterapeuternas ordförande Stefan Jutterdal tillbaka på jobbet – något som enligt honom själv aldrig hade gått om han inte hade fått stöd från just en fysioterapeut både på hjärtintensiven och hemma. Denna erfarenhet tar han med sig när han och förbundet arbetar vidare med FN:s tredje globala mål: Ett hälsosamt liv för alla. Prevention är nyckeln om vi ska klara välfärden i framtiden. Många vet det, men implementering tar ändå tid. Hur kommer vi framåt?

  Stefan Jutterdal, ordförande Fysioterapeuterna.

 • 15.30

  Mot mer tillit i styrning och ledning

  Både som generaldirektör för Inspektionen för vård och omsorg och ledamot av Tillitsdelegationen har Gunilla Hult Backlund den tillitsbaserade styrningen och ledningen högst på agendan – för personalens och patienternas skull. Hur kan landstingen minska administrationen och öka utrymmet för de professionella att göra sitt jobb? Vilka goda exempel och strategier finns? Hur skapar man en lärande organisation?

  Gunilla Hult Backlund, generaldirektör Inspektionen för vård och omsorg.

Anmälan
Anmälan

Information

 • När:
  23 januari 2018
 • Målgrupp:
  Alla med intresse för strategiska frågor kring sjukvårdens prioriteringar, finansiering och styrning. Politiker, ledare inom privat och offentlig vård, läkemedelsindustri samt patientföreträdare.
 • Sista anmälningsdag:
  22 januari 2018
 • Plats:
  Hotell Hilton Slussen
 • Adress:
  Guldgränd 8
 • Pris:
  Den 24 januari arrangerar vi seminariet Personcentrerad vård och du som går på båda får 50 procents rabatt på dag 2. Pris för strategidagen: 4995 kronor plus moms. Strategidagen plus Personcentrerad vård: 7495 kronor plus moms.
 • Kontakt:
  Sara Grahn Lunell
  sara.grahn.lunell@bonniernews.se
  073 558 66 38
 • Arrangör:
  Dagens Medicin Agenda
 • Utställarinformation :
  Annika Östholm
  annika.ostholm@dagensmedicin.se
  070 669 79 40

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

VALUPPTAKT

Vilken sjukvårdsfråga borde vara viktigast i valet nästa år?


Sök i vår databas!

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Våra utbildningar