Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Allmänmedicin

00-talets medicinska topp tio

Publicerad: 21 december 2009, 12:46

00-talets medicinska topp tio

Foto: Illustration: Photos.com

Minskad rökning, bröstcancerläkemedlet Herceptin och kartläggningen av det mänskliga genomet har en sak gemensamt. De hamnar listan på över det senaste decenniets främsta medicinska framsteg.


När 00-talet nu närmar sig sina sista skälvande minuter publicerar nyhetstjänsten Medpage Today tillsammans med ABC News listan över decenniets tio största medicinska framsteg.

Mer än 800 specialister har tillfrågats, liksom en panel av medicinhistoriker. Deras lista, som speglar amerikanska förhållanden, är som följer:

1. Kartläggningen av det mänskliga genomet

År 2000 släpptes den första grovkorniga kartan över människans cirka 23 000 gener. Grunden för mängder av upptäckter om vad människans gener gör var lagd, något som ger en enorm potential för behandling och förebyggande av sjukdom i framtiden.

2. Läkare och patienter tar till sig informationsteknologin

Internet och IT har haft stor betydelse för läkarnas möjlighet till snabb informationssökning, och stora summor satsas på övergången till elektroniska journaler. Informationsteknologin har lett till ökad patientsäkerhet, skriver Medpage Today och ABC News.

3. Lagar och kampanjer minskar rökningen

I stora delar av USA har rökning förbjudits på barer och casinon. Den passiva rökningen har minskat vilket i sin tur lett till färre hjärtinfarkter och hjärtrelaterade dödsfall. Minskad rökning har enorma effekter på mängder av sjukdomar konstaterar bedömarna.

4. Minskad dödlighet i hjärtsjukdom

En dramatisk förbättring inom behandling och prevention av hjärtsjukdomar har lett till en 40-procentig minskning av dödligheten i kranskärlssjukdom och stroke sedan slutet av 1990-talet. Statiner, ballongvidgning och bättre blodtryckskontroll är några exempel på faktorer bakom minskningen.

5. Genombrott för stamcellsforskningen

Visserligen har stamcellsforskningen gett upphov till mer politisk aktivitet än reproducerbara kliniska resultat, skriver Medpage Today och ABC News. Men de kliniska resultaten – om än bara från små pilotstudier – har ändå varit tankeväckande. Ett exempel är ett försök där omprogrammerade stamceller bromsade sjukdomsprocessen vid den svåra neurologiska sjukdomen adrenoleukodystrofi.

6. Målriktad behandling mot cancer

Framför allt två läkemedel har banat väg för målriktad behandling av olika typer av cancer, skriver Medpage Today och ABC News. Det ena är Glivec (imatinib) som gör att kronisk myeloisk leukemi nu i de flesta fall kan hållas under kontroll. Läkemedlet används också mot så kallade gastrointestinala stromacellstumörer. Det andra exemplet är Herceptin (trastuzumab) som ökat möjligheterna att behandla så kallad HER2-positiv bröstcancer.

7. Kombinationsbehandling förlänger liv vid hiv

Bromsbehandlingen mot hiv-infektion har tagit stora steg. Nya typer av antiretrovirala läkemedel har tillkommit och man har bättre lärt sig hur man ska kombinera de olika typerna av läkemedel. Det gör att dödligheten i hiv fortsätter att minska i USA och i andra i-länder.

8. Robotar förändrar kirurgin

Den robotassisterade kirurgin är en vidareutveckling av den traditionella titthålskirurgin. Fördelen är bland annat att operatören får bättre kontroll över instrumenten inne i kroppen, vilket i sin tur till exempel skulle kunna ge bättre marginaler vid tumöroperationer. Tekniken introducerades vid sekelskiftet och har snabbt fått spridning. Samtidigt finns det många kritiker som menar att kostnaden för robotkirurgi är alltför hög samt att det saknas evidens för dess nytta jämfört med andra metoder.

9. Risker med hormonersättning beläggs

I juli 2002 publicerades interimsresultat från den stora WHI-studien. De visade bland annat att postmenopausala kvinnor som randomiserats till behandling med östrogen och gestagen löpte högre risk för bröstcancer, stroke och hjärtinfarkt jämfört med dem som fått placebo. Inte minst beskedet att östrogen inte skyddade mot hjärt-kärlsjukdom gjorde att synen på sådan behandling förändrades över en natt.

10. Magnetkamera ger insikter om hjärnan

Användningen av så kallad funktionell magnetkameraundersökning, eller fMRI, har ökat kraftigt de senaste tio åren. Tekniken kan till exempel ge en bild av hur nervbanor fungerar och därmed ge insikter om sjukdomar och tillstånd som depression och minnesstörningar.

Vad tycker du är de största medicinska framstegen under 00-talet? Gör ett inlägg i kommentarsrutan nedan!

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev