Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Allmänmedicin

Äldre patienter vet ofta lite om riskerna med läkemedel

Publicerad: 1 november 2012, 08:38

Läkare måste bli bättre på att informera äldre patienter om läkemedelsrisker. Och på att gå att nå när de gamla vill veta mer.


Ämnen i artikeln:

Läkemedel

Många äldre vet nämligen väldigt lite om vilka problem de kan drabbas av på grund av sina mediciner. Det slår allmänläkaren Sara Modig fast i en avhandling vid Lunds universitet där hon har kartlagt läkemedelsbehandling för äldre ur två synvinklar. Dels sköra, äldre patienters uppfattningar om sin medicinering, dels allmänläkares följsamhet till rekommendationer.

– Sköra, äldre patienter har ganska god kunskap om varför de tar ett läkemedel. Däremot har de skrämmande dålig kunskap om vilka risker som finns, även med potenta läkemedel som till exempel Waran, säger Sara Modig, specialist i allmänmedicin vid Tåbelunds vårdcentral i Eslöv.

För att de äldre ska få en effektiv och säker läkemedelsbehandling, måste de följa ordinationen och då krävs att de har rätt kunskaper och attityd.

– Bra information, tillit till läkaren och övriga sjukvården samt sin medicinering gör att patienterna är mer tillfredsställda och trygga och kan mer om sina läkemedel, säger Sara Modig.

Hennes forskning visar att de som har egna redskap att söka information och som själva kan ta kontroll över situationen är tryggare med sina mediciner. Kontroll kan de få genom att ha bra rutiner, till exempel med minneslappar.
Äldre patienter blir osäkra på medicineringen när det är svårt att få tag på läkaren för att ställa frågor eller när informationen varit för dålig från början.

En av Sara Modigs studier visar även att många äldre har sänkt njurfunktion som kan vara en risk vid medicinering. 243 sjukhems­patienter undersöktes och hos mer än hälften sågs en minskad njurfunktion. Bland dessa var kreatininvärdet normalt hos 41 procent. Att bara mäta kreatininvärdet är alltså inte alltid tillförlitligt, då den sänkta njurfunktionen kan vara dold.

– Allmänläkarna har god medvetenhet om vilka läkemedel som kan vara riskabla vid njursjukdom, till exempel diabetesmedicinen metformin och hjärtmedicinen digoxin. Förskrivning av riskläkemedlen till sjukhemspatienter är måttlig, säger Sara Modig.

Annars kan allmänläkares följsamhet till vårdprogram vara rätt så låg vid vissa sjukdomstillstånd. Det bekräftas av en studie där Sara Modig kontrollerade hur väl läkarna vid hennes egen vårdcentral följde det regionala vårdprogrammet vid behandling av äldre patienter med hjärt-kärlsjukdom. Följsamheten nådde inte en kliniskt acceptabel nivå. Till exempel ställdes diagnos på hjärtsvikt utan att ultraljudsundersökning gjorts.

När personalen hade genomgått utbildning blev följsamheten dock bättre. Projekt på lokal nivå för att öka kvaliteten och utbilda personalen verkar alltså ha god effekt, åtminstone på kort sikt. De långsiktiga effekterna har Sara Modig ännu inte tittat på.

Avhandling: Läkemedelsanvändning för äldre.
Läggs fram: Den 11 november vid Lunds universitet.

ÅSA WIKSTEN

Ämnen i artikeln:

Läkemedel

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev