Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Allmänmedicin

Allt färre har en fast läkarkontakt

Publicerad: 17 november 2017, 06:43

Foto: Thinkstock

Bara sex av tio patienter över 65 år har en fast läkarkontakt. Och endast fyra av tio kroniker har en behandlingsplan.


Ämnen i artikeln:

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Sveriges resultat i årets Commonwealth Fund International Health Policy Survey har nu presenterats i sin helhet av Myndigheten för vård och omsorgsanalys. Enkäten riktar sig till äldre från 65 år och uppåt och i Sverige har 7 000 personer svarat. Ett av de områden där Sverige klarar sig dåligt i jämförelsen mellan de elva länderna i rapporten är andelen med fast läkarkontakt. Av de svenska patienterna uppger 60 procent att de har en fast läkare som de vanligtvis går till för vård. Det är en minskning från 67 procent när frågan ställdes till äldre patienter 2014. Det är sämst av de elva länderna. Näst sämst är Storbritannien med 84 procent och bäst är Frankrike med 99 procent som har en fast läkarkontakt.

De svenska patienterna är också de som uppger att sjukvården har sämst koll på deras hälsa. Av de svenska patienterna svarar 68 procent att deras vårdcentral känner till viktig information om deras medicinska historia. I Nya Zeeland som ligger bäst till svarar 92 procent att vården känner till denna information. Sverige hamnar också långt ner på frågan om vårdpersonalen uppmuntrar dem att ställa frågor. Endast 41 procent av de svenska patienterna uppger detta. Bara de norska patienterna tycker att vårdpersonalen är sämre på att uppmuntra frågor. Sverige är sämst på att erbjuda en behandlingsplan till patienter med kroniska sjukdomar. Endast 39 procent av kronikerna hade en behandlingsplan i Sverige att jämföra med Australien som var bäst där 86 procent av kronikerna hade en behandlingsplan.

Tillgängligheten till vård på kvällar och helger är ett annat område där Sverige ligger dåligt till i jämförelse med de andra länderna. Så har det även varit i tidigare års undersökningar. I årets undersökning uppger 26 procent av patienterna över 65 år att det är lätt att få tillgång till vård på kvällar och helger utan att gå till sjukhusets akutmottagning. Det är sämst av de elva länderna och en minskning från 30 procent 2014. Lättast att få vård på kvällar och helger är det i Nederländerna där 74 procent av patienterna uppger att det är lätt att få vård utanför kontorstid utan att uppsöka akuten

SAMUEL ÅSGÅRD

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev