Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Allmänmedicin

Ambulant bedömning får mobilt pris

Publicerad: 16 augusti 2017, 11:01

Glenn Larsson, ambulanssjuksköterska och verksamhetsutvecklare i Region Halland.

En arbetsmodell i Region Halland för att omhänderta äldre och personer med stort vårdbehov har fått en ny utmärkelse inom mobil vård.


Ämnen i artikeln:

Region HallandAmbulanssjukvårdRegion SkåneRegion Gotland

Glenn Larsson är en av drivkrafterna i arbetsmodellen Ambulant Bedömning, som infördes hösten 2011. Den syftar till att ge snabbare och bättre bedömningar av patienternas vårdbehov.

Hur känns det att få Den Mobila Vårdens Pris för 2017?

– Det är väldigt roligt och hedersamt att det uppmuntras på ett nationellt plan, att vår region kan vara med och bidra till bättre och effektivare vård.

Modellen utgår från triageverktyget RETTS, för att bedöma och klassificera vårdbehov. Med det som grund har regionen utvecklat ett arbetssätt, där primär- och specialistvård engageras tidigt i vårdprocessen för snabbare och bättre bedömning och vård.

– Bedömningarna kan handla om att utifrån patientens vårdbehov flytta denne till en viss vårdenhet, transportera till akutmottagningen, eller även att patienten körs hem för att få hjälp av kommunens hälso- och sjukvård, säger Glenn Larsson.

Därmed har en betydligt lägre andel av patienterna behövt transporteras till akutmottagningen, än vad som var fallet innan arbetssättet infördes.

Enligt motiveringen till priset leder den tidiga bedömningen av sjuksköterskorna i ambulansen ihop med primärvårdens läkare, till bättre precision i besluten om rätt vårdnivå. Detta ger bättre prioritering av resurser och rätt vård till rätt patient i rätt tid.

– Tre komponenter är centrala, sjuksköterskompetensen i ambulansen, beslutsstödet och samverkan med primär- och annan vård, säger Glenn Larsson.

Flera andra regioner och landsting har börjat införa arbetsmodellen, däribland Gotland, Dalarna och delar av Region Skåne. Projektet ska nu fortsätta med nya studier kring hur modellen kan förbättras, däribland med hälsoekonomisk uppföljning av patienterna samt att granska hur patienterna blir omhändertagna, säger han.

– Det är viktigt att få mer kunskap om hur man på bästa sätt kan ta hand om patientgrupper på olika vårdnivåer, på ett sätt där ambulanssjukvården blir en mer integrerad del av hela sjukvårdssystemet, säger Glenn Larsson.

Den Mobila Vårdens pris 2017

Det nyinstiftade priset delas ut av Region Östergötland och Linköpings universitet.

Mottagare är Region Halland med samverkansprojektet Ambulant Bedömning, som leds av ambulanssjuksköterskan och verksamhetsutvecklaren Glenn Larsson och utredaren Anders Holmén och samt Högskolan i Halland och professor Kristina Ziegert.

Utdelningen skedde under konferensen Nationella samtal om ambulanssjukvården och den kommunala sjukvården som ägde rum i Linköping under onsdagen.

MARTIN WALLSTRÖM

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev