Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Allmänmedicin

Antalet patienter och vårdtillfällen på sjukhus ökar

Publicerad: 29 december 2005, 11:51

Under 2004 ökade antalet patienter och vårdtillfällen på landets sjukhus för första gången sedan 1998. Ökningen var störst inom den geriatriska vården.


Under de senaste åren har landstingen satsat på en utbyggd primärvård som i sin tur har minskat trycket på sjukhusen och slutenvården. Mellan 1998 och 2003 minskade antalet patienter i slutenvården med 50 000, vilket motsvarar en minskning på 5 procent. Under samma period minskade antalet vårdtillfällen med totalt 95 000, eller 6 procent.

Men förra året bröts den nedåtgående trenden och antalet patienter inom slutenvården ökade med 5 500 eller 0,6 procent, enligt färsk statistik från Sveriges Kommuner och Landsting. Av ökningen avsåg 5 100 patienter somatisk vård - övriga 400 patienter avsåg den psykiatriska vården. Den största ökningen fanns inom den geriatriska vården där antalet patienter ökade med 9,9 procent.

Statistiken från Sveriges Kommuner och Landsting visar också på skillnader mellan olika delar av landet. Med 186 vårdtillfällen per 1 000 invånare ligger Landstinget Dalarna högst i statistiken. Landstinget i Östergötland ligger längst ner med 143 vårdtillfällen per 1 000 invånare.

Många patienter vårdas också utanför det egna landstinget. Invånarna i Halland och Värmland hade högst andel vårdtillfällen utanför det egna landstinget inom den somatiska vården, totalt 14 procent. Samtidigt var Uppsala det landsting som tillhandahöll mest somatisk sjukvård för patienter från andra landsting, totalt 27 procent.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev