måndag25 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Allmänmedicin

Balansövningar till pianomusik gav äldre personer bättre gång

Publicerad: 23 november 2010, 10:02

Balansövningar till pianomusik gav äldre personer bättre gång Foto: Foto: Photos.com

Ett musikbaserat träningsprogram kan minska fall bland äldre kvinnor med förhållandevis hög risk för fallolyckor, enligt en ny studie.


Fall är ett stort problem inom äldreomsorgen. Nu har schweiziska forskare undersökt om sådana fall kan undvikas genom ett musikbaserat träningsprogram.

Totalt 134 personer lottades till två olika grupper, en som fick tidig intervention och en kontrollgrupp som fick senarelagd intervention.

Den första gruppen fick en gång i veckan under ett halvårs tid delta i träningsprogrammet, som innefattade olika rörelseövningar till pianomusik under ledning av en instruktör. Svårighetsgraden på övningarna höjdes allt eftersom.

Under det andra halvåret erbjöds även deltagarna i kontrollgruppen att delta i träningsprogrammet, medan deltagarna i den första gruppen uppmanades att bibehålla sin fysiska aktivitet.

Efter ett halvårs uppföljning hade deltagarna i den tidiga behandlingsgruppen fått bättre gång och balans, samt en halvering av antalet fall jämfört med kontrollgruppen.

Under de nästkommande sex månaderna sågs också förbättringar i gruppen som fick senarelagd intervention, medan förbättringarna i den tidiga interventionsgruppen bibehölls.

Forskarnas slutsats är att det musikbaserade träningsprogrammet kan göra nytta om det erbjuds inom äldreomsorgen.

Medelåldern på deltagarna i den studien var 75 år. 96 procent var kvinnor. De bedömdes alla innan studiens start ha förhöjd risk för fallolyckor, till exempel för att de tidigare varit med om en sådan olycka.

Läsa abstract till studien:

Archives of Internal Medicine, publicerad online den 22 november 2010

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev