Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Allmänmedicin

Bättre med IL 17-hämmare

Publicerad: 18 augusti 2015, 05:01

Foto: Anne S./Psoriasisförbundet

IL 17-hämmaren ixekizumab är bättre än TNF-hämmaren etanercept mot psoriasis, enligt två fas III-studier som publicerats i tidskriften Lancet.


Ämnen i artikeln:

Psoriasis

TNF-hämmare är ofta en effektiv behandling av svårare psoriasis. Men nu visar den nya läkemedelsklassen IL 17-hämmare ännu bättre resultat mot sjukdomen.

Två randomiserade dubbelblinda fas III-studierna UNCOVER-2 och UNCOVER-3 har jämfört IL 17-hämmaren ixekizumab med TNF-hämmaren etanercept eller placebo hos patienter med måttlig till svår plackpsoriasis. Det primära studiemålet var att patienterna skulle nå en minst 75-procentig minskning av psoriasisplacken, enligt måttet PASI.

I studien ingick 2 570 patienter över 18 år med en bekräftad psoriasisdiagnos. Patienterna randomiserades till behandling med placebo, 50 mg etanercept två gånger per vecka eller 80 mg ixekizumab varannan eller var fjärde vecka efter en startdos på 160 mg.

Efter tolv veckors behandling hade mellan 78 till 90 procent av patienterna som fick ixekizumab nått PASI75 jämfört med 42 till 53 procent av patienterna i etanercept-gruppen och 2 till 7 procent av de som fick placebo. Mellan 30 till 40 procent av patienterna som behandlades med ixekizumab nådde PASI100, det vill säga att huden läkte helt.

Personer som behandlades med ixekizumab hade överlag fler biverkningar än de som fick placebo eller etanercept. De vanligaste biverkningarna med ixekizumab var övre luftvägsinfektioner, huvudvärk och hudirritation vid injektionsstället. I gruppen som behandlades med ixekizumab varannan vecka drabbades 14 patienter av allvarliga biverkningar. Lika många fick en allvarlig biverkning i gruppen som fick ixekizumab var fjärde vecka. Även i gruppen som behandlades med etanercept fick 14 personer en allvarlig biverkning. Inga dödsfall rapporterades.

Den nya behandlingsprincipen fokuserar på signalvägen interleukin 17. Patienter med psoriasis har höga nivåer av interleukin 17 i placken, och de nya läkemedlen binder och neutraliserar signalvägen och dämpar på så sätt inflammationen.

Studierna har finansierats av Eli Lilly, som utvecklat ixekizumab.

Se även abstract

Christopher Griffiths med flera. Comparison of ixekizumab with etanercept or placebo in moderate-to-severe psoriasis (UNCOVER-2 and UNCOVER-3): results from two phase 3 randomised trials. Lancet, publicerad online 10 juni 2015. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(15)60125-8

AMINA MANZOOR

Ämnen i artikeln:

Psoriasis

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev