Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Allmänmedicin

Behandling mot halsbränna viktigt för högriskgrupper

Publicerad: 28 augusti 2018, 13:55

Svår halsbränna under många år är en riskfaktor för cancer i matstrupen. Risken kan minskas med behandling enligt ny studie.

Foto: Thinkstock

OBS! Denna studie drogs tillbaka på forskarnas egen begäran i mars 2019. Andeldningen är att de upptäckt ett systematiskt fel i de statistiska analyserna. Både medicinsk och kirurgisk behandling av halsbränna kan förebygga cancer i matstrupen, enligt ny forskning. Resultaten är särskilt viktiga för patienter med förstadium till cancer, enligt svensk forskare.


Petra Hedbom

petra.hedbom@dagensmedicin.se


Långvarig och svår halsbränna och sura uppstötningar, reflux, är en riskfaktor för att utveckla cancer i matstrupen, så kallat adenocarcinom. Nu visar en omfattande nordisk registerstudie att refluxbehandling på sikt minskar risken att utveckla den ovanliga cancerformen.

– Det viktigaste resultatet av studien är att högriskpatienter som utvecklat förstadium till matstrupscancer kan ha nytta av effektiv antirefluxbehandling oavsett om det är genom läkemedel eller operation, säger Jesper Lagergren, professor i kirurgi vid Karolinska institutet och huvudansvarig för studien.

Problemet är att just de som utvecklar ett förstadium till cancer, så kallat Barrett´s esofagus, som drabbar omkring 1,5 procent av den vuxna befolkningen, ofta får minskade symptom av halsbrännan. Detta gör att man i vissa fall slutar att behandla, vilket enligt de nya resultaten alltså kan vara olämpligt.

Sambandet mellan reflux och cancer i matstrupen är av dos-responskaraktär. Ju längre tid och ju svårare reflux en person har desto högre blir den relativa risken att utveckla cancer. Men tidigare forskning har inte entydigt visat att medicinsk eller kirurgisk refluxbehandling minskar cancerrisken. Jesper Lagergren anser att det kan bero på att uppföljningstiden varit för kort och patientunderlaget för litet.

I den nya studien har forskarna använt sig av ett mer omfattande material med hälsodataregister från de fem nordiska länderna.

Av de drygt 940 000 patienter med sjuklig grad av reflux som ingick, hade nästan 895 000 fått medicinsk behandling, oftast med protonpumpshämmare. Resultatet visar att av dessa drabbades 0,3 procent av cancer i matstrupen, vilket motsvarar risken i befolkningen i stort. Riskökningen minskade över tid och var samma som i den motsvarande bakgrundsbefolkningens risk från 15 år eller senare hos de som medicinerat.

Hos de drygt 48 000 patienter som opererats för svår reflux var det 0,4 procent som utvecklade matstrupscancer. Även i den gruppen minskade överrisken ju längre tid efter behandlingen som gått.

Men Jesper Lagergren vill inte gå så långt att rekommenderar alla med halsbränna att behandla preventivt mot cancer, utan anser att detta fortsatt bör avgöras från fall till fall och främst avgöras av patienternas symtom.
– Adenocarcinom i matstrupen är en ovanlig cancerform som drabbar omkring 300 personer i Sverige varje år. Refluxsjukdom däremot finns hos 10 till 20 procent av alla vuxna. Men det är viktigt att veta att effektiv behandling kan vara cancerförebyggande hos vissa individer med särskilt hög risk, säger han.

Studien har publicerats i Jama Oncology. OBS! Denna studie drogs tillbaka på forskarnas egen begäran i mars 2019. Andeldningen är att de upptäckt ett systematiskt fel i de statistiska analyserna.

Läs mer i abstract:
John Maret Ouda med flera. Risk of Esophageal Adenocarcinoma After Antireflux Surgery in Patients With Gastroesophageal Reflux Disease in the Nordic Countries. Jama oncology, publicerad online 23 augusti 2018. DOI: 10.1001/jamaoncol.2018.3054

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev