Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Allmänmedicin

Bild av ”ofarlig fetma” ifrågasätts

Publicerad: 3 december 2013, 09:02

Det finns inga beskedliga extrakilon, enligt forskarna bakom en ny metaanalys. Fetma kan kopplas till ökad risk för sjuklighet och förtida död även hos metabolt friska personer.


En artikel från en amerikansk forsargrupp i senaste numret av Annals of Internal Medicine ger nytt syre åt debatten om den så kallade fetmaparadoxen.

Visserligen ökar fetma på det stora hela risken för bland annat hjärt-kärlsjukdom, men samtidigt har epidemiologiska studier inte alltid gett stöd åt hypotesen att det är en fördel att ha normalvikt, eller att gå ner i vikt för den som är överviktig eller fet, skrev Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, nyligen i sin rapport om mat vid fetma. Vid vissa högrisktillstånd – som hjärtsvikt, njursvikt eller efter en hjärtinfarkt – har övervikt och fetma tvärtom varit förknippade med god prognos jämfört med lägre vikt, påpekade SBU.

Tidigare i år visade också en uppmärksammad metaanalys i tidskriften Jama att övervikt, det vill säga BMI mellan 25 och 30, kunde kopplas till lägre dödlighet jämfört med normalvikt. Detta, och andra resultat, har pekat mot att det är annat än fetman i sig som spelar roll, nämligen metabola rubbningar så som högt blodtryck, höga blodfetter och högt blodsocker.

Detta ifrågasätts nu i en ny metaanalys, baserad på åtta observationsstudier från 1950 till nutid med totalt 61 386 deltagare och med minst tio års uppföljningstid.

Fetma i sig kopplas till ökad risk för hjärt-kärlhändelser och förtidig död på lång sikt, oavsett metabola riskmarkörer så som högt blodtryck och insulinresistens, enligt resultaten. Även en metabolt frisk person med fetma har alltså högre risk att drabbas än en normalviktig person, skriver forskarna.

Mai-Lis Hellénius, professor i allmänmedicin vid Karolinska institutet med inriktning mot hjärt-kärlprevention, påpekar att metaanalysen har ett par stora svagheter:

– Man har inte kontrollerat för fysisk aktivitet och inte heller för rökning, säger hon och påpekar att både stillasittande och rökande har större inverkan än kroppsvikten i sig.

Dessutom, tillägger hon, var den tidigare metaanalysen i Jama betydligt större än den som nu publiceras.

Läs abstract:

Caroline Kramer med flera. Are metabolically healthy overweight and obesity benign conditions? Annals of internal medicine, publicerad online den 2 december 2013. DOI: 10.7326/0003-4819-159-11-201312030-00008

SARA RÖRBECKER

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev